เวอร์ชันเต็ม: [-- เอกสารการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติแห่งชาติ --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> ขอข้อสอบ-แจกข้อสอบ-สอบถามแนวข้อสอบที่กำลังเปิดสอบ -> เอกสารการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติแห่งชาติ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-02-05 12:36

เอกสารการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติแห่งชาติ

การทดสอบคุณลักษณะนิสัยและความพึงพอใจในงาน  ลักษณะข้อสอบต้องการทราบว่าผู้เข้าสอบเหมาะสมกับงานที่จะได้รับการแต่งตั้งหรือไม่

                ลักษณะข้อสอบจะมีวิธีทดสอบหลายวิธีด้วยกันซึ่งในหนังสือเล่มนี้จะขอยกวิธรการทำข้อสอบแบบ “ทดสอบบุคลิกภาพและความพึงพอใจในงาน” มาให้ผู้เข้าสอบศึกษาเพื่อจะได้รู้ถึงแนวทางข้อสอบ  และเกณฑ์ในการวัดความเหมาะสมในการทำงานของหน่วยงาน  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าสอบได้เกิดทักษะและความชำนาญ  และเข้าใจถึงหลักเกณฑ์วิธีวัดผลของข้อสอบประเภทนี้ต่อไป

                ในการทำข้อสอบจะให้ผู้เข้าสอบ  ดูข้อความแต่ละข้อความตามลำดับและให้ผู้เข้าสอบประเมินตนเองตามข้อความแต่ละข้อโดยให้คะแนนตั้งแต่   1  ถึง   10

1         คะแนน  หมายถึง  ข้อความนั้นไม่เป็นจริงสำหรับผู้เข้าสอบแม้แต่น้อย

5  หรือ  6  คะแนน  หมายถึง  ข้อความนั้นบางครั้งก็เป็นจริงสำหรับผู้เข้าสอบและบางครั้งก็ไม่จริง

10  คะแนน  หมายถึง  ข้อความนั้นอธิบายตัวตนของผู้เข้าสอบได้อย่างสมบูรณ์

                แบบทดสอบนี้จะไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิด  คำตอบของผู้เข้าสอบเป็นการให้ภาพว่าปกติแล้วผู้เข้าสอบเป็นคนอย่างไร  และโดนทั่วไปผู้เข้าสอบมีวิธีคิดและรู้สึกอย่างไร

                กาเครื่องหมายบนตัวเลขที่คิดว่าเป็นจริงสำหรับผู้เข้าสอบ  ในตอนนี้อย่าเพิ่งให้ความสนใจแก่ตัวอักษรที่อยู่ด้านท้ายของแต่ละแถว  ตัวอักษรเหล่านี้มีไว้เพื่อช่วยผู้เข้าสอบ  ในการแสดงผลลัพธ์จากการทำแบบทดสอบและจะมีการอธิบายวิธีทำต่อไปหลังจากที่ผู้เข้าสอบทำแบบทดสอบนี้เสร็จแล้ว

1.  ฉันชอบอยู่ตามลำพังเพื่อทำงานของฉัน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

SO

2.  ฉันชอบทำให้ตัวเองเป็นที่รู้จักของทุกคน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

A

 

3.  ฉันต้องมั่นใจว่าฉันมีข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเสมอ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

F

4.  บ่อยครั้งที่ฉันพูดและทำโดยไม่ได้คิดให้ดีเสียก่อน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

SP

5.  ฉันคิดอะไรออกมาได้ไม่ยาก

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

I

6.  ฉันใช้เวลาอย่างเต็มที่เพื่อตระเตรียมสิ่งที่อาจจะเป็นปัญหา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

D

7.  ไม่มีใครสามารถห้ามฉันพูด   หากฉันมีอะไรที่อยากจะพูด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

A

8.  ฉันชอบให้ผู้อื่นเป็นผู้นำมากที่สุด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

P

9.  ฉันไม่ชอบทำอะไรที่แตกต่างจากเพื่อนมากเกินไป

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

G

10.  ความรู้สึกของคนอื่นมีผลต่อความรู้สึกของฉัน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

I

รวมทุกอย่างในการสอบสัมภาษณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ประกอบด้วย 

ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
การทดสอบคุณลักษณะนิสัยและความพึงพอใจในงาน
การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์งาน

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

 บิ๊กซีขอนแก่น
decho pragay  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com


admin 2012-02-05 12:36
สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2458 ใช้ชื่อว่า "กรมสถิติพยากรณ์" สังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ต่อมาในปลายปี พ.ศ. 2458 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "กรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์"

ในปี พ.ศ. 2463 ได้มีการยกฐานะกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ขึ้นเป็นกระทรวงพาณิชย์ งานสถิติจึงมีฐานะเป็นกรมชื่อว่า "กรมสถิติ พยากรณ์สาธารณะ" ต่อจากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานะของกรมสถิติอีกหลายครั้ง อาทิ

พ.ศ. 2464 ได้ยุบกรมมาสังกัดกรมบัญชาการ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
พ.ศ. 2470 โอนไปสังกัดกรมพาณิชย์ กระทรวงเศรษฐการ และลดฐานะเป็น "กองสถิติพยากรณ์"
พ.ศ. 2478 เปลี่ยนชื่อกองเป็น "กองประมวลสถิติพยากรณ์"
พ.ศ. 2485 โอนกองประมวลสถิติพยากรณ์ ไปสังกัดกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2493 ได้จัดตั้งเป็น "สำนักงานสถิติกลาง" สังกัดสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในเวลาต่อมา)
เมื่อได้มีการจัดตั้งสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขึ้น จึงได้มีการยกฐานะสำนักงานสถิติกลางขึ้นเป็น "สำนักงานสถิติแห่งชาติ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 ซึ่งถือเป็นวันก่อตั้งสำนักงาน ต่อมาได้มีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ในปี พ.ศ. 2545 จึงได้โอนมาสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังเช่นปัจจุบัน

admin 2012-02-05 12:37
เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 1,303 อัตรา <รับออนไลน์> (13-19 ก.พ.55)

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 1,303 อัตรา <รับออนไลน์> (13-19 ก.พ.55) 

 

ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555

ด้วยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ปฏิบัติงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จำนวน 1,303 อัตรา

ค่าจ้างเดือนละ 8,340 บาท

- วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ให้กรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่ [url]www.nso.go.th[/url] ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 กุมภาพันธ์ 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 109.37 KB )


เวอร์ชันเต็ม: [-- เอกสารการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติแห่งชาติ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.016414 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us