เวอร์ชันเต็ม: [-- ขายสื่อ CAI 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สื่อพัฒนากระบวนการคิด งบ สพฐ --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> จำหน่ายสื่อการเรียนการสอน VCD CAI -> ขายสื่อ CAI 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สื่อพัฒนากระบวนการคิด งบ สพฐ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-02-17 17:36

ขายสื่อ CAI 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สื่อพัฒนากระบวนการคิด งบ สพฐ

รายละเอียดที่  http://www.tutor-home.net/p9.html

1.ชุดคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ( 1 ชุด มี 3 รายการ)
   -สื่อ CAI 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
   -บทเรียนมัลติมีเดียภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วงชั้นที่ 1
   -บทเรียนมัลติมีเดียภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วงชั้นที่ 2
2.สื่อพัฒนากระบวนการคิด
3.ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง ชุดที่ 1 สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
4.ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง ชุดที่ 2 สารและสมบัติของสาร
5.ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง ชุดที่ 3 แรง การเคลื่อนที่และพลังงาน
6.ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง ชุดที่ 4 แม่เหล้กและไฟฟ้า
7.ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง ชุดที่ 5 โลก ดาราศาสตร์ และ อวกาศ  รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมที่เพิ่มที่  โทร   085-0127724
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  decho.by@hotmail.com

ดาวโหลดใบเสนอราคาด้านล่าง

รายละเอียดที่  http://www.tutor-home.net/p9.html


ไฟล์แนบ: ใบเสนอราคา Cai มหาสารคาม.xls (35 K) ดาวน์โหลด:1 [ลบ]
ไฟล์แนบ: เสนอราคาสื่อกระบวนการคิด SVOA.xls (86 K) ดาวน์โหลด:0 [ลบ]


admin 2012-09-27 12:34
กกกปปปแป


เวอร์ชันเต็ม: [-- ขายสื่อ CAI 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สื่อพัฒนากระบวนการคิด งบ สพฐ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.015684 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us