เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบ กฟผ 2555 --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> จำหน่ายเอกสารติวสอบงานราชการ -> ข้อสอบ กฟผ 2555 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-03-03 14:51

ข้อสอบ กฟผ 2555

">1.       ข้อใดไม่เข้าพวก

        ก.    ลูกสาว                   ข.  ลูกสะใภ้                                       ค.  ลูกเขย                           ง.  ป้า

        เฉลยข้อ ค
        เหตุผล  เพราะโครงสร้างเป็นเรื่องเดียวกับเพศหญิง  ส่วนลูกเขยเป็นผู้ชาย

2.     ข้อใดไม่เข้าพวก
        ก.  กด                                         ข.  กัด                                     ค.  กิน                                ง.  เคี้ยว

        เฉลยข้อ ก
        เหตุผล  เพราะโครงสร้างคือขั้นตอนของการรับประทานอาหาร  แต่การกดไม่ใช่ขั้นตอนของการรับประทานอาหาร

3.     ข้อใดไม่เข้าพวก

        ก.  หิ้ว                                         ข.  หาบ                                  ค.  หอบ                             ง.  หาม

        เฉลยข้อ จ
        เหตุผล    เพราะตัวร่วมของคำในข้อใดคืออาการของอาการขนย้ายสิ่งของคือหิ้วของ  หาบของ  หอบของ  และหามสิ่งของ  แต่โหนไม่ใช่การกระทำที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของ

 

แบบทดสอบ  (  แบบไม่เข้าพวก ชุดที่  1) 

คำชี้แจง   ให้พิจารณาหาคำที่ไม่เข้าพวก จาก ก - จ
1.       ก.  สนุก                             ข.  ร่าเริง                                ค.  เศร้า                              ง.  สดชื่น                                      
จ.   ดีใจ

2.       ก.  เสื้อ                               ข.  ผ้าห่ม                                ค.  หมอน                          ง. มุ้ง
จ.  เสื่อ

3.       ก.  ปิ้ง                                 ข.  ยำ                                      ค.  เผา                                ง. ต้ม
จ.  ทอด

4.       ก.  แตร                               ข.  ขลุ่ย                                   ค.  แคน                              ง.  ซอ
จ.  ปี่

5.       ก.  หู                                   ข.  ตา                                      ค.  จมูก                               ง. ปาก
จ.  มือ

6.       ก.  ตกต่ำ                            ข.  ตกทอด                             ค.  ตกอับ                           ง.  ตกทุกข์
จ.  ตกยาก

7.       ก.  โง่                                  ข.  ทึบ                                    ค.  สมอง                            ง.  ฉลาด
จ.  ปัญญาอ่อน

8.       ก. ซอ                                  ข.  ขิม                                     ค. จระเข้                            ง.  ระนาด
จ.  ไวโอลิน

9.       ก.  สับ                                ข.  หั่น                                    ค.  เถือ                                ง.  เคาะ
จ.  ซอย

10.    ก. พลู                                 ข. สุรา                                    ค. บุหรี่                               ง.  หมาก
จ.  น้ำชา

11.    ก.  บิน                                ข.  วิ่ง                                      ค.  เหาะ                             ง.  เหิน
จ.  ร่อน

12.    ก. ตู้                                     ข.  มีด                                     ค. จาน                                ง. ช้อน
จ. ส้อม

13.    ก. พร้า                                ข.  จอบ                                  ค.  ขวาน                            ง.  เสียม
จ.  ตะไป

14.    ก.  น้ำผึ้ง                            ข.  น้าส้ม                               ค.  ขวาน                            ง.  เสียม
จ.  ตะไบ

15.    ก.  ขนม                              ข.  กาแฟ                                ค. โซดา                             ง. สุรา
จ.  น้ำพริก

16.    ก.  ยาง                                ข.  คนขับ                               ค.  ห้ามล้อ                         ง.  สุรา
จ.  จะเข้

17.    ก.  จิ้งจก                             ข.  กิ้งก่า                                 ค.  กิ้งกือ                            ง.  ตะกวด
จ.  จะเข้

18.    ก.  เสา                                ข.  เตียง                                  ค.  เพดาน                          ง. หลังคา
จ.  หน้าต่าง

19.    ก. ปุ้งกี่                               ข.  กระดัง                              ค.  ชะลอม                         ง.  กระเช้า
จ.  ตะกร้า

20.    ก.  เทศนา                          ข.  โต้วาที                              ค.  อธิบาย                          ง.  บรรยาย
จ.  ปาฐกถา

21.    ก. ขรุขระ                           ข.  กลม                                  ค.  กลึง                               ง.  เกลา
จ. เรียบ

22.    ก. ชำ                                  ข.  ปลูก                                  ค.  เพราะ                           ง.  ตอน
จ.  ติดตา

23.    ก. ม้า                                   ข. หมู                                     ค.  หมี                                ง.  แมว
จ.  หมา

24.    ก. อุ่น                                 ข.  เช้า                                    ค.  เย็น                               ง.  ร้อน
จ.  หนาว

25.    ก. ครู                                  ข.  แพทย์                               ค.  ช่างไม้                          ง. ทนายความ
จ.  นายอำเภอ

26.    ก.  มะระ                            ข.  มะดัน                               ค.  มะยม                            ง.  มะขาม
จ.  มะนาว

27.    ก.  นาน                              ข.  หนองคาย                        ค.  เชียงราย                       ง.  ศรีษะเกษ
จ. ลำพูน

28.    ก.  วงเวียน                        ข.  ยางลบ                              ค.  ดินสอ                           ง.  หนังสือ
จ.  ผ้าเช็ดหน้า

29.    ก.  ไหว้                              ข. จับมือ                                 ค.  พยักหน้า                     ง.  นอน
จ.  จุมพิต

30.    ก. เวียนหัว                        ข.  หัวเราะ                            ค.  ปวดหัว                         ง.  หัวเสีย
ง.  หัวแตก

 

เฉลยและแนวคิด  ( แบบไม่เข้าพวก ชุดที่ 1)

1.       เฉลยข้อ   ค
เหตุผล
                             เพราะโครงสร้างข้อตัวเลือกในข้อนี้เป็นลักษณะของอาการดีใจ สนุกสนาน ร่าเริง ส่วนเศร้า เป็นอาการที่แตกต่างจากข้ออื่นๆ

2.       เฉลยข้อ ก
เหตุผล
                              เสื้อใช้สวมใส่  ส่วนข้ออื่นๆ ไม่ต้องใช้น้ำมันในการปรุง

3.       เฉลยข้อ  จ
เหตุผล
                              ทอดต้องใช้น้ำมันจึงจะสุก  ส่วนข้ออื่นๆ ไม่ต้องใช้น้ำมันในการปรุง

4.       เฉลยข้อ  ง
เหตุผล
                              ซอใส่วิธีสี  ส่วนข้ออื่น ใช้วิธีเป่า

5.       เฉลยข้อ  จ                       
เหตุผล
                              มือ เป็นอวัยวะที่ไม่อยู่บนใบหน้าเหมือนกับข้ออื่นๆ

6.       เฉลยข้อ ข                       
เหตุผล
                              โครงสร้างของตัวเลือกในข้อนี้คืออาการตกทุกข์ได้ยากทั้งนั้น ส่วนตกทอดหมายถึงการรับมอบมรดก

7.       เฉลยข้อ  ค                      
เหตุผล
                              สมองเป็นอวัยวะ  แต่ข้ออื่นๆ  เป็นระดับของความฉลาด               

8.       เฉลยข้อ  ง                       
เหตุผล
                              ระนาดไม่มีสายเป็นส่วนประกอบเหมือนข้ออื่น

9.       เฉลยข้อ  ง                       
เหตุผล
                              เพราะข้ออื่นๆ ใช้เครื่องมือที่มีคมกระทำ  ส่วนเคาะใช้ของแข็งไม่ต้องเรียน

10.    เฉลยข้อ  ข                      
เหตุผล
                              สุราเป็นของมึนเมา  แต่สิ่งอื่นๆ ไม่ใช่ของมึนเมา

11.    เฉลยข้อ ข                       
เหตุผล
                              เพราะข้ออื่นๆ เป็นการกระทำที่ลอยอยู่ในอากาศ

12.    เฉลยข้อ ก
เหตุผล
                              เพราะตู้ใช้เก็บสิ่งของแต่ข้ออื่น ๆ เป็นของใช้

13.     เฉลยข้อ  จ
เหตุผล
                              เพราะข้ออื่น ๆ เป็นของมีคม  แต่ตะไบไม่มีคม

14.     เฉลยข้อ ข
เหตุผล
                              เพราะน้ำส้มมีรสเปรี้ยว  แตกต่างจากข้ออื่นนี้ ๆ ที่มีรสหวาน

15.    เฉลยข้อ ก
เหตุผล
                              ขนมเป็นของเด็กๆ รับประทาน  ส่วนข้ออื่น ๆ เป็นของผู้ใหญ่ใช้รับประทาน

16.    เฉลยข้อ  ข
เหตุผล
                              ข้ออื่น ๆ เป็นอุปกรณ์ในรถยนต์

17.    เฉลยข้อ  จ
เหตุผล
                              จระเข้เป็นสัตว์ที่ทำอันตรายคนได้  ข้ออื่นไม่มีอันตราย

18.    เฉลยข้อ  ข
เหตุผล                              เพราะเตียงเป็นของใช้ในบ้าน  นอกนั้นเป็นส่วนประกอบของบ้าน

19.    เฉลยข้อ ข
เหตุผล                              ข้ออื่นๆ ใช้สำหรับใส่ของ  ส่วนกระด้งไม่ใช่

20.     เฉลยข้อ ข                      
เหตุผล                              โต้วาทีเป็นลักษณะพูดโต้ตอบส่วนข้ออื่นๆ เป็นลักษณะ พูดให้ให้คนส่วนมากฟัง

21.    เฉลยข้อ ก
เหตุผล                              เพราะข้ออื่นๆ แสดงถึงความราบเรียบ ส่วนข้อ ก ไม่ใช่

22.    เฉลยข้อ ข                       
เหตุผล                              เพราะข้ออื่นๆ เป็นการขยายพันธุ์พืช

23.    เฉลยข้อ ค                       
เหตุผล
                              เพราะหมีเป็นสัตว์ป่า  ส่วนข้ออื่นๆ เป็นสัตว์เลี้ยง

24.    เฉลยข้อ ข
เหตุผล
                              เพราะเช้าเป็นช่วงเวลาตอนเช้า ส่วนข้ออื่นๆ เป็นลักษณะของอากาศ

25.    เฉลยข้อ ค                       
เหตุผล
                              ช่างไม้เป็นอาชีพที่ต้องใช้ฝีมือ ส่วนอาชีพอื่นใช้ความรู้เฉพาะด้าน

26.     เฉลยข้อ ก
เหตุผล
                              มะระมีรสขม  ส่วนข้ออื่นๆ มีรสเปรี้ยว

27.    เฉลยข้อ จ
เหตุผล                              ข้ออื่นๆเป็นจังหวัดชายแดน แต่ลำพูนไม่ใช่จังหวัดชายแดน

28.    เฉลยข้อ จ
เหตุผล                              ผ้าเช็ดหน้าไม่ใช่เครื่องเขียนเหมือนข้ออื่นๆ

29.     เฉลยข้อ  ง
เหตุผล                              ข้ออื่นๆ เป็นลักษณะของการแสดงการพบปะกัน  แต่การนอนไม่ใช่

30.    เฉลยข้อ ข                       
เหตุผล                              หัวเราะเป็นอาการแสดงความดีใจ ส่วนข้ออื่นๆ เป็นอาการที่แสดงถึงความทุกข์ใจ

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ กฟผ.  ใหม่ล่าสุด ทุกตำแหน่งต้องสอบ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ  รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
เนื้อหาประกอปด้วย

ความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test ) มีเฉลยอย่างละเอียด ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
ลักษณะนิสัย ( Personality Test )
ภาษาอังกฤษ ( English Test ) เนื้อหาครบถ้วน เฉลยทุกข้อ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ทิศทางยุทธศาสตร์ ประวัติ กฟผ.

สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย บิ๊กซีขอนแก่น decho
pragay  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  085-0127724

สนใจสั่งซื้อมาที่  
decho.by@hotmail.com


admin 2012-03-03 14:56
1.     ในขณะที่ท่านเดินทางกลับบ้านจะได้พบเห็นหญิงขอทานคนหนึ่งอุ้มเด็กมานั่งขอทานอยู่บนสะพานลอย
    คนข้ามทุกวัน และท่านยังสังเกตเห็นอีกว่าในแต่ละวันหญิงขอทานคนนี้ไม่ได้อุ้มเด็กคนเดิมมาขอทานด้วย
    แต่เด็กที่อุ้มมามักมีหน้าตาเปลี่ยนไปไม่ซ้ำกันเลย ท่านมีความเห็นว่าอย่างไร
    ก.    ให้เงินไปเพราะสงสารหญิงขอทานที่มีลูกหลายคนต้องเลี้ยงดู
    ข.    ให้เงินไป เพราะสงสารเด็ก
    ค.    หากพบเห็นอีกจะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่
    ง.    จะไม่ให้เงิน เพราะเป็นการส่งเสริมการค้ามนุษย์
2.    ท่านคิดว่าการที่รถแท็กซี่จอดรับผู้โดยสารบริเวณป้ายรถโดยสารประจำทางเป็นอย่างไร
    ก.    คนทำมาหากินเรื่องเล็กน้อยไม่น่าเป็นอะไร    
    ข.    เป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ
ค.    คนขับรถแท็กซี่ไม่ควรจอดรับผู้โดยสารบริเวณป้ายรถโดยสารประจำทาง
ง.    เป็นความเห็นแก่ตัวของกลุ่มคนเพียงกลุ่มเดียวทำให้รถติด
3.    ท่านคิดอย่างไรเกี่ยวกับการลงแขกเกี่ยวข้าว
    ก.    หากมีความสามัคคีกันแล้วไม่ว่าจะทำสิ่งใดย่อมประสบความสำเร็จ
    ข.    เป็นประเพณีที่กำลังจะเลือนหายไปจากสังคมไทย
    ค.    สมัยนี้คงไม่มีใครมาลงแขกเกี่ยวข้าวแล้ว เพราะคนเห็นแก่ตัวกันมากขึ้น
    ง.    การลงแขกเกี่ยวข้าวนั้นใช้ได้ดีในยุคที่ไม่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา
4.    ในขณะที่ท่านกำลังต่อแถวเพื่อรับเงินจำนวน 2,000 บาท ที่รัฐบาลแจกให้ประชาชนทุกคนอยู่นั้น ได้เกิดการแซงแถวกันขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่โมโหเป็นอย่างมาก ต่อว่าผู้ที่แซงแถวจนเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกัน ท่านจะทำอย่างไร
    ก.    เป็นคนกลางช่วยไกล่เกลี่ย    ข.    ยืนดูเฉยๆ
ค.   แจ้งตำรวจให้มาช่วยไกล่เกลี่ย    ง.    ตัดปัญหาไม่รับเงินที่รัฐบาลแจก

5.    ท่านคิดว่านักเรียนที่พูดจาไม่สุภาพนั้น บุคคลที่ได้พบเห็นจะคิดอย่างไร
    ก.    เป็นเรื่องธรรมดาของวัยรุ่น    ข.    คงได้รับการอบรมสั่งสอนที่ไม่ดี
    ค.    คงสนิทกับผู้ที่พูดด้วย    ง.    นักเรียนคนนี้น่าจะมีฐานะยากจน
6.    หากท่านมีความจำเป็นที่ต้องรีบข้ามถนน เพราะจวนจะถึงเวลาเข้าห้องสอบแล้ว ระหว่างที่ข้ามถนนได้พบกับชายชราตาบอดผู้หนึ่งที่กำลังข้ามถนนอยู่เช่นกัน ท่าจะทำอย่างไร
    ก.    พาชายชราตาบอดข้ามถนนไปพร้อมๆ กับตน    
    ข.    ข้ามไปเลยไม่สนใจ
    ค.    แจ้งตำรวจให้มาช่วยชายชราตาบอดข้ามถนน
     ง.    เรียกคนอื่นที่กำลังข้ามถนนอยู่ให้ช่วยพาชายชราตาบอดข้ามถนน
7.    นายแดงกำลังขับรถเพื่อที่จะส่งลูกสาวไปโรงเรียนในตอนเช้า แต่ต้องหยุดรถเพื่อรอสัญญาณไฟจราจร โดย    ไม่มีรถขับสวนผ่านมาเลย ประกอบกับลูกสาวปวดอุจจาระพอดี นายแดงควรทำอย่างไร
    ก.    รอสัญญาณไฟเพื่อความปลอดภัย    ข.   ขับไปเลยทันทีเพราะไม่มีรถสวนมา
    ค.    รอสัญญาณไฟเพราะปฏิบัติตามกฎจราจร    ง.   บอกให้ลูกลงจากรถทันทีเพื่อไปหาห้องน้ำเอง
8.    นายเคี่ยวเมื่ออารมณ์ไม่ดีมักระเบิดอารมณ์ใส่ผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา ท่านคิดว่าการกระทำนี้เป็นอย่างไร
    ก.    ดีแล้วที่ไม่เก็บกดเอาไว้    ข.   นายเคี่ยวยังขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์
    ค.   เป็นคนเอาแต่ใจตนเอง    ง.   เป็นคนตรงไปตรงมา
9.       ถ้ามีผู้หญิงคนหนึ่งจูงลูกมาหาท่านในขณะที่ท่านกำลังรอคิวซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ท่านจะทำอย่างไร
ก.   ซื้อเพิ่มให้อีก 2 ใบ    
ข.   ปฏิเสธอย่างสุภาพ
ค.   ให้ผู้หญิงคนนั้นมายืนแทนที่ท่านแล้วท่านเดินไปต่อท้ายแถว
ง.   ไม่สนใจทำทีเป็นมองไม่เห็น
10.  ท่านคิดอย่างไรกับคำกล่าวที่ว่าอย่าดูหมิ่นดูแคลน
    ก.    เพราะสักวันหนึ่งเขาอาจได้ดีกว่าเรา    ข.   คงไม่มีใครทำได้
    ค.    เพราะจะทำให้เขาปรับปรุงตัวได้ดีขึ้น      ง.    เพราะอาจวันหนึ่งไม่แน่เราอาจต้องพึ่งพาเขา
11.    บริษัทสองแห่ง มีการแข่งขันกันประมูลราคาสินค้ากัน โดยที่ปริษัทแห่งแรกมีคุณภาพสินค้าดีกว่าบริษัทแห่ง
ที่สอง แต่บริษัทแห่งที่สองติดสินบนกรรมการไว้ หากท่านเป็นผู้ตัดสินให้บริษัทแห่งแรกชนะการประมูลแล้วสัปดาห์ต่อมาบริษัทแห่งแรกได้นำเงินจำนวนหนึ่งมาให้ท่านพร้อมกับบอกกับท่านว่า นี่ไม่ใช่สินบนแต่อยากให้ท่านรับไว้เป็นรางวัลสำหรับความซื่อตรงของท่าน ท่านจะทำอย่างไร
    ก.    รับไว้เพื่อไม่ให้เสียน้ำใจ    ข.    ปฏิเสธไม่รับ
    ค.    รับไว้เพื่อไปแบ่งกับกรรมการท่านอื่น    ง.    ไม่รับ แต่บอกให้นำไปบริจาคแก่องค์กรการกุศล
12.     หากแม่ของท่านเป็นโรคมะเร็งแต่ยังไม่ทราบว่าตนเป็นโรคอะไร ท่านคิดว่าจะบอกแม่ของท่านหรือไม่
    ก.    ปรึกษากับญาติพี่น้องก่อน    
    ข.   บอก เพราะจะได้ทราบอาการเอาไว้
    ค.    ไม่บอก เพราะอาจทำให้อาการทรุดหนักลงไปอีก
    ง.    ดูอาการของแม่ก่อนว่า หากท่านทราบแล้วจะรับได้หรือไม่
13.    ท่านคิดว่านักกีฬาโอลิมปิกต้องใช้จริยธรรมด้านใดสูงที่สุด
    ก.    ใช้ความอดทนในการฝึกซ้อม    ข.   ให้ความซื่อสัตย์ในการแข่งขัน
ค.    ให้ความมีน้ำใจกับผู้แข่งขัน    ง.    มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น
14.    ท่านคิดว่าหากมีคนมาบอกว่าไม่ควรให้เงินขอทาน
    ก.    คิดว่าให้ไปเพราะสงสาร    ข.    คิดว่าให้ไปคงจะมีสักคนที่ได้ประโยชน์
    ค.    คิดว่าจะดูให้ดีๆ ก่อนให้    ง.    คิดว่าคนบอกเช่นนั้นเป็นคนไม่มีน้ำใจ


15.    หากท่านเป็นญาติของผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้าย โดยแพทย์ได้บอกอาการของผู้ป่วยแก่ท่านแล้ว เพียงแต่ว่ายังไม่ได้บอกผู้ป่วยให้ทราบ ซึ่งผู้ป่วยเองก็อยากทราบอาการของตนว่าเป็นอย่างไร ส่วนตัวท่านไม่ต้องการให้แพทย์บอกอาการแก่ผู้ป่วย ท่านคิดว่าแพทย์ควรทำอย่างไร
    ก.    ให้ผู้ป่วยและญาติคุยกันให้เรียบร้อยแล้วค่อยว่ากันอีกครั้ง    
    ข.      ถ้าผู้ป่วยต้องการทราบอาการของตนจริงๆ ก็ควรบอก
       ค.   ไม่ควรบอก เพราะจะทำให้อาการของผู้ป่วยทรุดลงไปอีก
    ง.    ควรบอกเพราะเป็นสิทธิของผู้ป่วยเวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบ กฟผ 2555 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.025297 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us