เวอร์ชันเต็ม: [-- ประกาศผลสอบนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร สอบ 11 มี.ค. 2555 --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบตำรวจ 2558 -> ประกาศผลสอบนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร สอบ 11 มี.ค. 2555 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-04-06 06:23

ประกาศผลสอบนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร สอบ 11 มี.ค. 2555

ประกาศกองบัญชาการศึกษา
รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการรับสมัครสอบและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
 พ.ศ. 2555 จำนวน 7,000 อัตรา

  ประกาศผล สมัครสอบและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็น
       ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2555
 
(20/03/55)
    - คะแนนเพิ่ม
(5/03/55)
    - ยอดผู้สมัคร ตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2555 
  
         (7/02/55)

   
รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็น
 ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2555 
(19/01/55)
    -  ตารางสรุปหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการตามกระบวนการสอบ และฝึกอบรมตามจำนวนฯ 
  (18/01/55)
    -  แผนการปฏิบัติงานฯ (แก้ไข)  
(18/01/55)

แนวข้อสอบเก่า  11 มีนาคม 2555  (มีจำหน่ายแล้ว)

1. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึงอะไร

ตอบ การรับการส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

2. ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ให้ลงชื่อในหนังสืออย่างไร

ตอบ ให้ลงชื่อส่วนราชการ สถานที่ราชการหรือคณะกรรมการซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือ

3. การลง วัน เดือน ปี ลงเมื่อใด ที่จะส่งหนังสือออก

ตอบ เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง

4. ส่วนราชการในระดับกระทรวง ให้ลงชื่อในหนังสืออย่างไร

ตอบ ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องทั้งระดับกรมและกอง

5. กรณีไม่ใช่เรื่องไม่สำคัญ ควรใช้หนังสือประเภทใด

ตอบ ใช้หนังสือประทับตรา

6. คำขึ้นต้นในหนังสือประทับตรา ควรขึ้นต้นว่าอย่างไร

ตอบ ไม่มีในระเบียบ

7. ผู้เข้าร่วมประชุม

ตอบ ผู้ที่มิได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม

8. หนังสือถึงผู้รับในเวลาที่กำหนด

ตอบ ด่วน ภายในวันที่ เวลา

9. การออกเลขที่หนังสือหนังสือรับรองที่ถูกต้องคือ

ตอบ ที่ 1/2555

10. การประทับตราในหนังสือรับรองควรประทับตราไว้ที่ใด

ตอบ ประทับบริเวณขอบล่างด้านขวาของรูปถ่ายคาบต่อลงบนแผ่นกระดาษและให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อ

11. ใครคือผู้ลงชื่อกำกับตราในหนังสือประทับตรา

ตอบ หัวหน้าที่ส่วนราชการระดับกองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป

12. ข้อใดไม่ใช่หนังสือเวียน

ตอบ มีลักษณะเหมือนกับหนังสือภายใน

13. การประทับตรากำหนดเก็บหนังสือ ควรประทับตราไว้ที่ใดของหนังสือ

ตอบ มุมล่างด้านขวาของหนังสือ

14. ผู้รับหนังสือ

ตอบ ผู้รับหนังสือลงชื่อที่สามารถอ่านออกได้

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com
เวอร์ชันเต็ม: [-- ประกาศผลสอบนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร สอบ 11 มี.ค. 2555 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.012776 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us