เวอร์ชันเต็ม: [-- สรุปยอด ปี 2555 --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> กฎระเบียบการใช้งาน วิธีการดาวน์โหลด -> สรุปยอด ปี 2555 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-06-11 11:37

สรุปยอด ปี 2555

สรุปจำรวนเคส เืดือน มกราคม-พฤษภาคม 2555 (บอย) 

มกราคม       46 เคส
กุมภาพัน      75 เคส
มีนาคม        74 เคส
เมษายน       45 เคส
พฤษภาคม    82 เคส

รวม   322 เคส


admin 2012-06-11 12:14
ม.ค. 3 case
ก.พ. 11 case
ม๊.ค. 31 case
เม.ย. 38 case
พ.ค. 53 case
รวม 136 case
(โอ๋)

admin 2012-06-12 13:08
Jan 197
Feb 283
mar 275
april 324
may 241
รวม 1320  เคส

admin 2012-06-12 22:05
fม.ค. = 64 เคต น้ำท่วม
ก.พ. = 76 เคต น้ำท่วม
มี.ค. = 344 เคต
เม.ษ. = 527 เคต
พ.ค. = 500 เคต

รวม =  1,511 เคต

admin 2012-06-12 22:51
มกราคม 2555     = 160 เคส + 2 VCD
กุมภาพันธ์ 2555  = 136 เคส + 4VCD + 1 MP3
มีนาคม 2555       = 182 เคส +  7 VCD
เมษายน 2555      = 204 เคส + 5 VCD +  20 ชุดหนังสือ
พฤษภาคม 2555  = 82 เคส + 12 VCD + 23 ชุดหนังสือ

admin 2012-06-19 20:40
2555
1=57
2=43
3=69
4=68
5=90
รวม 317

admin 2013-06-20 16:51
http://webpost2.com/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5-%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%89-vip/


เวอร์ชันเต็ม: [-- สรุปยอด ปี 2555 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.013182 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us