เวอร์ชันเต็ม: [-- รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)จังหวัดอยุธยา --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> ประกาศผลสอบ/รายชือผู้มีสิทธิ์สอบ -> รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)จังหวัดอยุธยา [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2010-11-30 01:11

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)จังหวัดอยุธยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

ประกาศ

สายงานเริ่มต้นระดับ 1

เจ้าหน้าที่ธุรการ 1
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1
เจ้าหน้าที่พัสดุ 1
เจ้าหน้าที่การประปา 1
ช่างโยธา 1

สายงานเริ่มต้นระดับ 2

เจ้าพนักงานธุรการ 2
เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี 2
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2
เจ้าพนักงานพัสดุ 2
เจ้าพนักงานป้องกัน 2
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 2
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2
นายช่างโยธา 2
นายช่างไฟฟ้า 2

สายงานเริ่มต้นระดับ 3

บุคลากร 3
นักพัฒนาชุมชน 3
นักวิชาการคลัง 3
นักวิชาการเงินและบัญชี 3
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3
นักวิชาการพัสดุ 3
นักวิชาการศึกษา 3
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและบัตร 3
เจ้าพนักงานเทศกิจ 3
สันทนาการ 3
นิติกร 3
วิศวกรโยธา 3
ครูผู้ช่วย สาขาคณิตศาสตร์ 3
ครูผู้ช่วย สาขาวิทยาศาสตร์ 3
ครูผู้ช่วย สาขาคอมพิวเตอร์ 3


ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล(แก้ไขประกาศเรื่องการนำหลักฐานมาในวันสมัคร)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล
ประกาศ ให้ผู้สมัครสอบยื่นคำร้องแก้ไขชื่อ ชื่อ-สกุล หรือรหัสตำแหน่งที่ผิดพลาด
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล
ประกาศ แก้ไข เวลา สถานที่ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล
บัญชีแก้ไขรหัสตำแหน่งและแก้ไขเลขประจำตัวสอบ


เวอร์ชันเต็ม: [-- รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)จังหวัดอยุธยา --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.017981 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us