เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฎิบัติงาน กทม. --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ อปท.เทศบาล อบต. อบจ. กทม. และท้องถิ่นต่างๆ -> แนวข้อสอบเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฎิบัติงาน กทม. [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-07-11 01:49

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฎิบัติงาน กทม.

1.  สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญญาโภชนาการในประเทศไทยควรแก้ไข้ข้อไหนเป็นอันดับแรก                ก.  การผลิต การกระจายอาหาร

                ข.  การเลือกอาหาร
                ค.  ความยากจน

                ง.  การศึกษาทางด้านอาหารโภชนาการและการผลิตอาหาร


2.  ประชากรกลุ่มเป้าหมายในแผนอาหารโภชนาการของรัฐบาลคือกลุ่มใด                ก.หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตร
                ข. เด็กวัยก่อนเรียน

                ค.  เด็กวัยเรียน                                                        
               ง.  ทุกกลุ่ม

 

3.  หลักการเลือกอาหารสำหรับชีวิตประจำวันคือข้อใด                ก.  เลือกอาหารที่มีประโยชน์และจำเป็นสำหรับร่างกาย

                ข.  เลือกอาหารที่ประกอบด้วยอาหารหลายๆอย่างได้ครบ 5 หมู่      
               ค.  เลือกอาหารที่สด สะอาด
ตามฤดูกาลและถูกหลักสุขาภิบาล
                ง. เลือกอาหารที่มีรสชาติตรงกับความนิยมของผู้บริโภค

4.  ความสำคัญของโภชนาการที่มีต่อสุขภาพอนามัยข้อไหนสำคัญที่สุด


                ก.  ประสิทธิภาพในการทำงานของแต่ละบุคคล


                ข.  ความสามารถในการใช้สารอาหารในร่างกาย


                ค.  การเลือกอาหารแต่ละมื้อให้ครบ 5 หมู่


                ง.  ความเจริญเติบโตทางกาย อารมณ์ ปัญญา5.  ปัจจุบันประเทศไทยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคขาดสารอาหารหลายโรค  ที่สำคัญคือโรคใด                ก.  โรคนิ่ว                                                                             ข.  โรคเหน็บชา


                ค.  โรคคอพอก                                                                     ง.  โรคขาดโปรตีนและแคลอรี่


6.  ประโยชน์ของอาหารหลักหมู่ที่1


                ก.  ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ                                                    ข.  สร้างและซ่อมแซมร่างกาย


                ค.  ทำให้ผิวพรรณสดชื่น                                                   ง.  ช่วยระบายท้องไม่ให้ผูก


7.  วิธีหุงต้มผักที่ถูกต้อง

                ก.  ใช้น้ำน้อย  ไฟแรง เวลาสั้น    

                ข.  ใช้ไฟอ่อน น้ำมาก ต้มให้เปื่อย

                ค.  ใช้น้ำน้อย ไฟแรง ตั้งไว้จนเปื่อย      

                ง.  ใช้น้ำพอควร ไฟอ่อนๆ จนกว่าผักจะสุก8.  การเลือกผักที่จะมาบริโภค ควรเลือกข้อใด                ก.  ผักพวกหัว เช่น หัวผักกาด ทำง่าย                              ข.   ผักสดที่มีใบสีเขียวจัด


                ค.  ผักที่สดๆงามๆ จะเป็นผักอะไรก็ได้                           ง.  ผักที่มีรูมากๆ เพราะไม่มียาฆ่าแมลง


9.  คนไทยส่วนใหญ่บริโภคไขมันเป็นอย่างไร                ก.  มากเกินไป ควรลด                                                         ข.  น้อยมาก ควรเพิ่ม


                ค.  พอดีแล้ว                                                                          ง.  กินไขมันจากสัตว์มากไป


10. โภชนาการมีผลต่อสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายของมนุษย์โดยเริ่มจากวัยใด                ก.  ทารกและวัยก่อนเรียน                                                  ข.  วัยเรียน


                ค.  วัยหนุ่มสาว                                                                     ง.  วัยผู้ใหญ่


11.  แป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทใด


                ก.  โมโนแซคคาไรต์                                                           ข.  ไดแซคคาไรด์

                ค.  โอสิโกแซคคาไรด์                                                         ง.  โปลีแซคคาไรด์

12.  ในน้ำอ้อยเราพบคาร์โบไฮเดรตชนิดใด


                ก.  ซูโครส                                                                             ข.  มอลโทส


                ค.  แลคโทส                                                                          ง.  กลูโกส

13.  การย่อยคาร์โบไฮเดรดส่วนใหญ่เกิดขึ้นในอวัยวะส่วนใด
                ก.  ปาก                                                                                   ข.  กระเพาะ


                ค.  ลำไส้เล็ก                                                                          ง.  ลำไส้ใหญ่

14. ฮอร์โมนที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมระดับกลูโคสในเลือดคือข้อใด

                ก.  อินซูลิน                                                                           ข.  กลูคากอน


                ค.  ไทรอคซิน                                                                       ง.  อินซูลินและกลูคากอน


15.  ใยอาหารมีความสำคัญในด้านสรีรวิทยา
เพราะอะไร

                ก.  ร่างกายใช้ใยอาหารในการสร้างผนังเซลล์

                ข.  ใยอาหารเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน


                ค.  ใยอาหารช่วยดูดน้ำในลำไส้ ทำให้การขับถ่ายสะดวก

                ง.  ใยอาหารให้พลังงานสูง

16.  ไกลโคเจนร่างกายสะสมไว้ในกล้ามเนื้อเกินกว่าปกติจะมีประโยชน์สำหรับผู้ใด                ก.นักบริหาร   
                ข.  นักวิ่งเร็ว

                ค.นักวิ่งทน     

                ง.  เด็กวัยรุ่น


17. หน้าที่สำคัญของเกลือแร่ในร่างกานคือข้อใด                ก.  รักษาสมดุลกรด ด่างในร่างกาย                               ข.  เป็นโครงร่างของร่างกาย


                ค.  เป็นตัวกระตุ้นให้เอมไซม์ทำงาน                               ง.  ถูกทุกข้อ18.  อาหารที่จัดเป็นแหล่งแคลเซียมของไทยที่ดีที่สุดคือข้อใด                ก.  เนื้อสัตว์และเครื่องในสัตว์                                          ข.  ธัญพืชที่ไม่ผ่านการขัดสี


                ค.  ไข่เป็ดและไข่ไก่                                                            ง.  ปลาเล็กปลาน้อย19. หญิงมีครรภ์ควรดื่มน้ำมากๆ เพราะจะทำให้ได้รับสารอาหารประเภทใดมาก                ก.เหล็กและแคลเซียม      
  

                ค.  ไอโอดีนและวิตามินบีรวม                        
                 ง.  เหล็กและไอโอดีน


20.  เหตุใดเราต้องกินอาหารที่ให้วิตามินซีทุกวัน                ก.  ไม่เก็บสะสมในร่างกาย                                                ข.  เป็นสารที่ถูกทำลายง่ายเมื่อถูกความร้อนแสง                ค.  ถ้าขาดจะแสดงอาการขาดทันที                                  ง.  ฟันจะโยกและเชื้อโรคจะไปทำลายรากฟัน21. ผู้ที่ป่วยเป็นโรคอะไรซึ่งบางครั้งต้องลดโปรตีนและบางครั้งต้องเพิ่มโปรตีน                ก.  เบาหวาน          ข.  ไข้หวัดใหญ่


                ค.โรคไต          ง.  โรคความดันโลหิตสูง
                                                                      


22.  โรคอะไรที่ต้องระวังเรื่องอาหารตลอดไป แม้จะรักษาหายแล้วก็ตาม                ก.  ไข้หวัดใหญ่                                                                    ข.  โรคหัด


                ค.  โรคหัวใจ                                                                         ง.  โรคเบาหวาน23.  ผงกรอบที่ใส่ลงไปในอาหารเพื่อทำให้อาหารกรอบ มีชื่อทางเคมีว่าอย่างไร                ก.  บอแรกซ์                                                                          ข.  ดินประสิว


                ค.  ผงโซดา                                                                           ง.  น้ำประสานทอง

24.  การพัฒนาของร่างกายและการเจริญเติบโตของคนเป็นไปได้มากที่สุดเมื่อใด

                ก.  อยู่ในครรภ์มารดา                                                          ข.  แรกเกิดถึง 1 ปี


                ค.  แรกเกิดถึง 3 ขวบ                                                           ง.วัยรุ่น25. นิสัยในการกินอาหารของคนขึ้นอยู่กับข้อใด                ก.  สุขภาพอนามัย ขนาดของครอบครัวอายุของพ่อแม่ขณะมีบุตร


                ข.  ขนาดครอบครัว การศึกษา


                ค.  ภาวะแวดล้อม รายได้ การศึกษา และศาสนา


                ง.  ชนิดของอาหารที่มีการขายในท้องถิ่น ศาสนา26.  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หน้าที่ของตับ                ก.  เปลี่ยนน้ำตาลเหลือใช้ เป็นไกลโคเจน                     ข. สร้างน้ำดี


                ค.  ภาวะแวดล้อม รายได้ การศึกษา และศาสนา            ง. ชนิดของอาหารที่มีขายในท้องถิ่น ศาสนา27. การกินกินปลาร้าดิบ อาจทำให้ป่วยเป็นโรคหนอนพยาธิชนิดใด                ก.  ไส้เดือน                                                                           ข.  ใบไม้ในตับ


                ค.  ปากขอ                                                                             ง.  ตัดตืด

28. คนที่ชอบกินอาหารเนื้อหมูสุกๆ ดิบๆ เช่น ลาบ

หรือแหนมดิบ อาจเป็นโรคพยาธิชนิดใด                ก.  ไส้เดือน                                                                           ข.  ตืดหมู


                ค.  ใบไม้ในปอด                                                                  ง.  ทริคิเนลลา

29.  เหตุผลที่ต้องต้มน้ำนมถั่วเหลืองให้เดือดก่อนกินเพื่ออะไร

                ก.  ทำให้หายเหม็นกลิ่นถั่ว                                                ข.  ทำให้ย่อยง่าย


                ค.  ทำลายเชื้อโรค                                                                ง.  ทำลายสารพิษบางชนิด30.  หน่วยงานใดที่รับมอบหมายหน้าที่ให้เป็นผู้ดำเนินงานด้านโภชนาการของประเทศไทยโดยตรง


                ก.  องค์การอาหารและเกษตรแห่งชาติไทย
กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์

                ข.  กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
                ค.  กองอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กระทรวงสาธารณสุข

                ง.

ศูนย์วิจัยโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฎิบัติงาน กทม.ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- ข้อสอบความรอบรู้ในการปฎิบัติราชการ
แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล  หลักเศรษฐกิจพอเพียง  หลักสิทธิมนุษยชน การปกครองท้องถิ่น
แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบข้าราชการและบุคคลากรกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการ
แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยงานสารบัญ
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
- แนวข้อสอบ วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งคหกรรมศาสตร์
- แนวข้อสอบ วิชาคหกรรมทั่วไป
- แนวข้อสอบ ศิลปะประดิษฐ หัตถกรรม งานดอกไม้

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comเวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฎิบัติงาน กทม. --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.088989 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us