เวอร์ชันเต็ม: [-- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> ประกาศผลสอบ/รายชือผู้มีสิทธิ์สอบ -> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-08-15 08:14

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

 

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ค.

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
    ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

 


 

  •  สำนักงานเลขาธิการคุรุ สภา ได้ตรวจและประมวลผลข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เสร็จเรียบร้อย ปรากฎว่ามีผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ ของประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนัก งานเลขาธิการคุรุสภา ในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาที่กำหนดให้ผู้สมัครสอบที่จะถือว่าเป็นผู้มี สิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ต้องได้คะแนนในการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ๖ภาค ก.)และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ รายละเอียดดังนี้

๑. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
๒. แผนที่ มหาวิทยาลัยสยาม
๓. แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยสยาม 
๔. แบบปะหน้าซองเอกสารการสมัครสอบแข่งขันเวอร์ชันเต็ม: [-- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.007259 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us