เวอร์ชันเต็ม: [-- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบรัฐสภา --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> ประกาศผลสอบ/รายชือผู้มีสิทธิ์สอบ -> ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบรัฐสภา [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-08-15 08:15

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบรัฐสภา

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

รัฐสภา ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555

 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)     
คลิกที่นี่  หน่วยที่ ๑   เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่  หน่วยที่ ๒   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่  หน่วยที่ ๓   เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่  หน่วยที่ ๔   เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่  หน่วยที่ ๕   เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่  หน่วยที่ ๖   นายช่างปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่  หน่วยที่ ๗   นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่  หน่วยที่ ๘   เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่  หน่วยที่ ๙   เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ทั่วไปปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่  หน่วยที่ ๑๐ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่  หน่วยที่ ๑๑ วิทยากรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่  หน่วยที่ ๑๒ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
คลิกที่นี่  หน่วยที่ ๑๓ นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่  หน่วยที่ ๑๔ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
คลิกที่นี่  หน่วยที่ ๑๕ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
คลิกที่นี่  หน่วยที่ ๑๖ นักบัญชีปฏิบัติการ


เวอร์ชันเต็ม: [-- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบรัฐสภา --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.117479 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us