เวอร์ชันเต็ม: [-- ผลสอบตำรวจ วันที่ 15 สิงหาคม 2555 --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> ประกาศผลสอบ/รายชือผู้มีสิทธิ์สอบ -> ผลสอบตำรวจ วันที่ 15 สิงหาคม 2555 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-08-15 11:42

ผลสอบตำรวจ วันที่ 15 สิงหาคม 2555

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน วันที่ 15 สิงหาคม 2555 UP DATE ประกาศแล้วครับ !!

 

 

UP DATE 13.50 น. วันที่ 15-8-55

สายปราบปราม

 

 บช.ศ. 
 บช.น. 
 ภ.1 
 
 • ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 1 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ในการรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2555   (อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนฯ)
 ภ.2 
 
 • ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 2 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ในการรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2555   (อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนฯ)
 ภ.3 
 
 • ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 3 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ในการรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2555   (อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนฯ)
 ภ.4 
 
 • ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 4 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ในการรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2555   (อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนฯ)
 ภ.5 
 ภ.6 
 
 • ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 6 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ในการรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2555   (อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนฯ)
 ภ.7 
 
 • ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 7 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ในการรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2555
 ภ.8 
 
 • ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ในการรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2555
 ศชต. 
 
 • ประกาศ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ในการรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2555
 บช.ตชด. 
 
 • ประกาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ในการรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2555
 

สายอำนวยการ

 บช.ศ. 
 
 • ประกาศ กองบัญชาการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ในการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเเละแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2555
 สตม. 
 
 • ประกาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ในการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเเละแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2555  (อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนฯ)

 

ประกาศผลสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปี 2555

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน วันที่ 15 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป เเละสามารถพิมพ์ผลการสอบได้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไปเวอร์ชันเต็ม: [-- ผลสอบตำรวจ วันที่ 15 สิงหาคม 2555 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.027054 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us