เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบ O-net ระดับ ป.6 ม.3 และ ม.6 พร้อมเฉลย --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แจกข้อสอบ o-net a-net pat gat สอบเข้ามหาวิทยาลัย -> ข้อสอบ O-net ระดับ ป.6 ม.3 และ ม.6 พร้อมเฉลย [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2013-01-16 09:46

ข้อสอบ O-net ระดับ ป.6 ม.3 และ ม.6 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ O-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

    วิชาภาษาไทย / วิชาคณิตศาสตร์
    วิชาสังคมศึกษาฯ / วิชาวิทยาศาสตร์
    วิชาภาษาอังกฤษ / วิชาสุขศึกษาฯ
    วิชาการงานอาชีพฯ / วิชาศิลปะ
    เฉลยทุกวิชา  ขณะนี้ได้รวมข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/21777 แล้วครับ

ข้อสอบ O-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

    วิชาภาษาไทย / วิชาคณิตศาสตร์
    วิชาสังคมศึกษา / วิชาวิทยาศาสตร์
    วิชาภาษาอังกฤษ
    วิชาสุขศึกษา / วิชาศิลปะ / วิชาการงานอาชีพฯ
    เฉลยทุกวิชา  ขณะนี้ได้รวมข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/21777 แล้วครับ

ข้อสอบ O-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

    วิชาภาษาไทย 
    วิชาคณิตศาสตร์
    วิชาวิทยาศาสตร์
    วิชาสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
    วิชาภาษาอังกฤษ
    วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
    เฉลยทุกวิชา  ขณะนี้ได้รวมข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/21777 แล้วครับ
     

ขณะนี้ได้รวมข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/21777 แล้วครับ

laengsing 2013-01-21 21:52
คะ


เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบ O-net ระดับ ป.6 ม.3 และ ม.6 พร้อมเฉลย --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.007644 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us