เวอร์ชันเต็ม: [-- กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตนำเสนอในการประชุมฯ --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> ประกาศผลสอบ/รายชือผู้มีสิทธิ์สอบ -> กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตนำเสนอในการประชุมฯ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

decho 2013-08-29 11:05

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตนำเสนอในการประชุมฯ

เมื่อได้ข้อสรุปแล้วว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แทนมหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนนี้คือ “แบบเสนอแผนการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตนำเสนอในการประชุมฯ และที่ประชุมฯ มีมติเลือก ม.ราชภัฎฯ แทน ม.รามฯ 
ในรายละเอียดส่วนที่ผมสนใจเป็นอันดับแรกจะเป็นเรื่องความพร้อมและขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆ ในการจัดสอบของ ม.ราชภัฎฯ ก็ทำให้ทราบรายละเอียดเบื้องต้นได้ว่า.. 
 • จัดสอบแบบแบ่งรายภาค/เขต 10 ศูนย์สอบ
  • ภาคเหนือ 2 เขต
   • เขต 1 ลำปาง
   • เขต 2 พิษณุโลก
  • ภาคกลาง 3 เขต
   • เขต 1 กรุงเทพมหานคร
   • เขต 2 นครนายก
   • เขต 3 ประจวบคีรีขันธ์
  • ภาคใต้ 2 เขต
   • เขต 1 สุราษฎร์ธานี
   • เขต 2 ตรัง
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เขต
   • เขต 1 นครราชสีมา
   • เขต 2 อุบลราชธานี
   • เขต 3 อุดรธานี
 • รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต
 • ระยเวลาเตรียมการจนถึงวันรับสมัครสอบประมาณ 45 วัน ก็น่าจะประกาศรับสมัครสอบประมาณสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม
 • รับสมัครสอบเพียง 15 วัน
 • มีเวลาเตรียมสอบหลังประกาศรับสมัครสอบ 45 วัน


ส่วนของการป้องกันการทุจริตในการสอบ ส่วนตัวคิดว่าก็เหมือนๆ กับการจัดสอบทั่วๆ ไป และท่านใดไม่เคยทราบว่าในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการมีการคัดกรองข้อสอบกันอย่างไรก็ลองอ่านดูนะครับ^^ 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
ท้องถิ่น อบต 2556 เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก ข ค ทั่วประเทศ กว่า 7911 อัตรา (คาดมีอัตราเพิ่มเติม) 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศตำแหน่งว่างในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 กสถ. แจ้ง ก.จ.จ ก.ท.จ ก.อบต. ยืนยันตำแหน่ง และอัตรา ที่มีความประสงค์ให้ กสถ. จัดสอบแข่งขันแทน 

 
อัตราตำแหน่งว่างทั่วประเทศ
 
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 27 ตำแหน่ง 1761 อัตรา 
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 33 ตำแหน่ง 3651 อัตรา 
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 37 ตำแหน่ง 2498 อัตรา 
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 4 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา 

ดาวโหลดข้อสอบท้องถิ่นที่  http://testthai1.com/thread.php?fid=6


เวอร์ชันเต็ม: [-- กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตนำเสนอในการประชุมฯ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.005532 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us