เวอร์ชันเต็ม: [-- อัตราว่างของแต่ละจังหวัด เปิดสอบท้องถิ่น 2556 --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ อปท.เทศบาล อบต. อบจ. กทม. และท้องถิ่นต่างๆ -> อัตราว่างของแต่ละจังหวัด เปิดสอบท้องถิ่น 2556 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

decho 2013-10-17 10:16

อัตราว่างของแต่ละจังหวัด เปิดสอบท้องถิ่น 2556

รวบรวมบัญชีตำแหน่งต่างๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบแทน // ขณะนี้ ท้องถิ่นจังหวัดต่างๆ ก็ลงแจ้งหนังสือเวียน เผยแพร่บัญชีตำแหน่งต่างๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบแทน 

ขอขอบคุณผู้รวบรวม
http://www.thailocalmeet.com


** จังหวัดชลบุรี
http://[url]www.chonburilocal.go.th/[/url]UserFiles/gov_doc/4322_1.pdf

** จังหวัดนครปฐม
http://www.nptlocal.go.th/files/order/20131024120008niehi.pdf

** จังหวัดสุรินทร์
http://www.surinlocal.go.th/center/website/site/users_images/996/information_u_996_1_f8a8cf1f52b577aef39fc83ef9cf1dae.pdf

** จังหวัดสุโขทัย
http://[url]www.sukhothailocal.go.th/[/url]index.php?options=order&mode=detail&id=2805

** จังหวัดหนองบัวลำภู
http://nblplocal.go.th/UserFiles/File/16-10-560001.pdf

** จังหวัดพิจิตร
http://www.phichitlocal.go.th/government/detail/5025/data.html

** จังหวัดอุทัยธานี
http://www.uthailocal.go.th/dnm_file/govdoc_stj/2536_center.PDF

** จังหวัดเชียงใหม่
http://local.chiangmai.go.th/webmaster/0023-2-37990.pdf

** จังหวัดแพร่
http://www.phraelocal.go.th/uploader/002/V%203888.pdf

** จังหวัดยโสธร
http://bit.ly/176hjEo

** จังหวัดยะลา
http://www.yalalocal.go.th/datacenter/doc_download/a_211013_105930.pdf

** จังหวัดตาก
http://www.taklocal.org/dnm_file/govdoc_stj/3471_center.PDF

** จังหวัดลำพูน
http://www.dla.go.th/upload/template/tempNews/2013/10/27498_1.PDF

** จังหวัดลำปาง
http://www.dla.go.th/upload/template/tempNews/2013/10/27465_1.pdf
http://www.dla.go.th/upload/template/tempNews/2013/10/27466_1.pdf
http://www.dla.go.th/upload/template/tempNews/2013/10/27468_1.pdf

** จังหวัดตาก
http://www.taklocal.org/dnm_file/govdoc_stj/3471_center.PDF

** จังหวัดน่าน
http://www.nanlocal.go.th/doc_news/40030001.pdf

** จังหวัดแม่ฮ่องสอน
http://[url]www.maehongsonlocal.go.th/[/url]center/website/site/users_images/1109/information_u_1109_1_9dfaf79799de229a55853a6e215312ef.pdf

** จังหวัดตรัง
http://www.tranglocal.go.th/datacenter/doc_download/a_211013_152218.pdf

** จังหวัดนราธิวาส
http://[url]www.narathiwatlocal.go.th/[/url]center/website/site/users_images/582/information_u_582_1_1f3800228af18e2cad02ee7a74f197ac.pdf

** จังหวัดสกลนคร
http://www.sakonlocal.go.th/center/website/site/users_images/630/information_u_630_1_8d11f18989d7ab4972058f99d157ca4c.pdfสั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


decho 2013-10-17 10:17
รวบรวมบัญชีตำแหน่งต่างๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบแทน // ขณะนี้ ท้องถิ่นจังหวัดต่างๆ ก็ลงแจ้งหนังสือเวียน เผยแพร่บัญชีตำแหน่งต่างๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบแทน 

เราก็จะได้รับทราบ อัตราตำแหน่งว่างในแต่ละจังหวัดได้ชัดเจน
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,52310.0

** จังหวัดชลบุรี
http://www.chonburilocal.go.th/UserFiles/gov_doc/4322_1.pdf

** จังหวัดนครปฐม
http://www.nptlocal.go.th/files/order/20131015114625vqdrh.pdf
http://www.nptlocal.go.th/files/order/20131015114810scgfd.pdf

** จังหวัดสุรินทร์
http://www.surinlocal.go.th/center/website/site/users_images/996/information_u_996_1_f8a8cf1f52b577aef39fc83ef9cf1dae.pdf

** จังหวัดสุโขทัย
http://www.sukhothailocal.go.th/index.php?options=order&mode=detail&id=2805

** จังหวัดหนองบัวลำภู
http://nblplocal.go.th/UserFiles/File/16-10-560001.pdf

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

decho 2013-10-17 10:17

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ประกอบด้วย 247 หน้า 
- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน

ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ

แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ

ภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 1 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประปา 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ 
แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า 
แนวข้อสอบช่างโยธา 
แนวข้อสอบช่างสำรวจ 
และตำแหน่งอื่นๆ 

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 2 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประปา 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล 
แนวข้อสอบนายท่างเขียนแบบ 
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า 
แนวข้อสอบนายช่างโยธา 
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ 
และตำแหน่งอื่นๆ 

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 3 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร 
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง 
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี 
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล 
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ 
แนวข้อสอบนิติกร 
แนวข้อสอบบุคลากร 
แนวข้อสอบวิศวโยธา 
แนวข้อสอบสถาปนิก 
แนวข้อสอบสันทนาการ


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


เวอร์ชันเต็ม: [-- อัตราว่างของแต่ละจังหวัด เปิดสอบท้องถิ่น 2556 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.041099 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us