เวอร์ชันเต็ม: [-- ขายสื่อบนเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระ ระดับชั้น ประถม 1-6 --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> จำหน่ายสื่อการเรียนการสอน VCD CAI -> ขายสื่อบนเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระ ระดับชั้น ประถม 1-6 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

decho 2014-03-07 21:46

ขายสื่อบนเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระ ระดับชั้น ประถม 1-6

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

รายละเอียดสื่อบนเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

จำนวนนับ 1-5 และเลข 0

การบวกลบจำนวนที่มีค่าไม่เกิน 9

การบวกการลบ 21-100

การชั่ง

เรขาคณิต

จำนวนนับตั้งแต่ 1-1000

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

การบวกและการลบที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1000

การวัดความยาว

เวลา

เงิน

รูปเรขาคณิตและคุณสมบัติ

จำนวนนับไม่เกิน 1000

การบวกลบคูณหารระคน

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

การวัดความยาว

เวลา

เรขาคณิต

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

การบวกจำนวนที่ไม่เกินหลักล้าน 

การลบจำนวนที่มีหลักเท่ากันและไม่เท่ากัน

การคูณที่ไม่เกินหลักแสน

การหารแบบลงตัวและไม่ลงตัว

โจทย์ปัญหา การบวก ลบ คูณ หาร

 


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เศษส่วน

การทำเศษส่วนให้เท่ากับส่วนที่กำหนด

การเปรียบเทียบเศษส่วน

การทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน

ทศนิยม

การบวกลบคูณหารทศนิยม

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รูปทรงเรขาคณิต

การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม

สามเหลี่ยมและวงกลม

จำนวนนับสมการ

จำนวนเฉพาะ

ตัวประกอบ

ตัวหารร่วมมาก

ตัวคูณร่วมน้อย


รายละเอียดสื่อบนเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระ

รายละเอียดที่ http://xn--t2k-lll5d9bycyaa4c8at4jue.blogspot.com/2014/02/cai-8-1-6.html


ติดต่อที่ 085-0127724  Line : testthai1
เมล์ : decho.by@hotmail.com


 ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี เดโช  พระกาย
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์เวอร์ชันเต็ม: [-- ขายสื่อบนเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระ ระดับชั้น ประถม 1-6 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.023656 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us