เวอร์ชันเต็ม: [-- การเตรียมตัวสอบ ธกส --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ ธกส. และนายธนาคารอื่นๆ -> การเตรียมตัวสอบ ธกส [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

decho 2014-11-09 21:58

การเตรียมตัวสอบ ธกส

ดาวโหลด

แนวข้อสอบ ธกส 2559 เฉลยแบบละเอียด

เราสอบเมื่อรอบที่ผ่านมา ผมสอบผู้ช่วยพนักงานพัฒนาธุรกิจ ข้อสอบมี3ส่วน น่าจะเหมือนกับปีนี้นะ

วิชาที่ 1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. ธ.ก.ส.)
1. ลักษณะแนวข้อสอบ วิชาความสามารถทั่วไปได้แก่

-คณิตศาสตร์ทั่วไป
-การวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภูมิ ตารางและกราฟ
-การวิเคราะห์เงื่อนไขภาษา
-อนุกรมและอุปมาอุปไมย
-รูปภาพ -มิติสัมพันธ์
-ความสามารถด้านวิเคราะห์ สรุป เหตุผล
2. ลักษณะแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ประกอบด้วย
-การหาข้อบกพร่องทางภาษา 
-การเรียงลำดับข้อความให้ถูกต้องตามหลักภาษาและไวยกรณ์
-การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำให้ถูกต้องตรงความหมาย
-การอ่านทำความเข้าใจบทความ
-ความสามารถในการใช้ภาษา ได้แก่ สำนวนคำพังเพย คำราชาศัพท์ การอ่านบทความจากข่าว ปกิณกะ สารคดีสั้นๆ และบทความสรุปข่าวประเภท เศรษฐกิจ การเงิน การธนาคาร
-ความสามารถด้านอื่นที่เหมาะสมกับการวัดทักษะด้านนี้


วิชาที่2วิชาความละเอียดแม่นยำ (ยากไม่กลัว แต่กลัวไม่ทัน)

วิชาความละเอียดแม่นยำ ออกสอบ 50 ข้อ (เวลาสอบ 30 นาที)
-ความละเอียดในการสรุป
-ความละเอียดในการพิจารณา
-ความแม่นยำในข้อมูล
-ความละเอียดรอบคอบในการอ่าน 


วิชาที่3 ความรู้เฉพาะตำแหน่งพัฒนาธุรกิจ (แฟนพันธุ์แท้ ธ.ก.ส. และแฟนพันธุ์แท้เหตุการณ์ปัจจุบัน)
-ความรู้เกี่ยวกับธกส. ปีที่ก่อตั้ง ตราสัญลักษณ์ ชื่อเต็มภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาไทย-อังกฤษ รอบปีบัญชีคือเดือนอะไร ชื่อเว็บธนาคาร ชื่อเว็บที่เกี่ยวข้อง เว็บแผ่นดินทองคืออะไร? เว็บท่องเที่ยววิถีไทยคือ ชื่อผู้จัดการใหญ่คนปัจจุบัน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร หาอ่านได้ที่หน้านี้คับ http://www.jobthaid.com/2065.html คลิกอ่านไปเรื่อยๆนะมีหลายหัวข้อ เป็นประโยชน์มาก
-เศรษฐกิจ สังคม การเมือง +นโยบายรัฐบาล +ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-การพัฒนาชนบท
-การวิเคราะห์ชุมชน กรอบการพัฒนา 3 ขั้นตอน ขั้นที่ 1ชุมชนพึ่งพาตนเอง 2พึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างชุมชน 3ะเชื่อมโยงเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน ติดตามอ่านได้ที่  http://www.jobthaid.com/2065.html


-การวิเคราะห์การตลาด
-การให้บริการที่ดี
-หลักการบริหารเบื้องต้น 
-ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ
-บัญชีเบื้องต้น
-เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น demand หรือ supply ปีที่สอบนั้นออก access supply อุปสงค์ส่วนเกิน ง่ายๆแค่ข้อเดียว ข้อสอบเศรษฐศาสตร์น่าจะถามเฉพาะฝั่งSupply นะครับ 
-จริยธรรม/จรรยาบรรณของธนาคาร


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานการเงิน ระดับ 4 ธกส.

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ตำแหน่งพนักงานด้านการเงิน

1 ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.

2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.

3 การคิดวิเคราะห์และเหตุผล

4 ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์

5 ความสามารถด้านภาษาไทย

6 ความรู้เกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร

7 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ

8 แนวข้อสอบหลักการบัญชี

9 แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำด้านมิติสัมพันธ์

10 แนวข้อสอบการตลาดเศรษฐศาสตร์และการบริหารเบื้องต้น

11 การพัฒนาชนบทและชุมชน+แนวข้อสอบ

12 แนวข้อสอบจริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมมาภิบาล

13 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

14 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


DVD เตรียมสอบ ธกส  ที่กำลังเปิดสอบ ทั่วประเทศ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและการติวสอบต้องใช้เวลาและเงินจำนวนมาก
แต่จะดีไหมถ้าท่านสามารถติวสอบเองได้เองหรือบางท่านอาจจะไม่มีเวลาอ่านหนังสือ ขี้เกียจอ่านหนังสือ ท่านก็สามารถเอาไฟล์ MP3
จากแผ่นนี้ไปลงใน มือถือ ipad iphone ใช้ฟังในรถยนต์ หรือฟังควบคู่กับการทำกิจกรรมต่างๆ ท่านก็สามารถจำได้เท่ากับการอ่าน

VCD/MP3 ติวสอบพนักงาน ธกส
" ประกอบด้วย เนื้อหา และแบบฝึกหัด 
การันตีได้ผล...วัดจากการมีผู้สอบได้แล้ว
*รับประกันคุณภาพ*

แผ่น DVD ประกอบด้วย
VCD ความรู้ความสามารถทั่วไป
- เลขอนุกรม
- เงื่อนไขทางภาษา
- โจทย์สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
- อุปมา-อุปมัยเบื้องต้น
VCD ภาษาไทย
- การใช้ภาษา
- ความเข้าใจภาษา
MP3 ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.
MP3 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
MP3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
MP3 หลักการบัญชีเบื้องต้น
MP3 ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ
MP3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด
MP3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์

รูปภาพ: 97Ho02.jpg 

decho 2014-11-09 22:00
แนวข้อสอบ
‏ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
***************

1.    ธนาคาร ธ.ก.ส.จัดตั้งขึ้น เมื่อใด
ก. พ.ศ. 2473                           ข. พ.ศ. 2499
ค. พ.ศ. 2502                              ง. พ.ศ. 2509
ตอบ     ง. พ.ศ. 2509 เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในสมัยนั้น
2.    พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อใด
ก. พุทธศักราช 2475                      ข. พุทธศักราช 2490
ค. พุทธศักราช 2502                     ง. พุทธศักราช 2486
ตอบ     พุทธศักราช 2486
3.    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร    
ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค.  กระทรวงการคลัง
ง. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตอบ     ค.  กระทรวงการคลัง
4.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนปัจจุบันคือใคร
ก.  บุญทรง เตริยาภิรมย์            ข. ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล
ค.  กิตติรัตน์ ณ ระนอง            ง.  นายสมหมาย ภาษี
ตอบ     ง.  นายสมหมาย ภาษี 31 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน
5.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คนปัจจุบัน คือใคร
ก. นายยุคล ลิ้มแหลมทอง            ข. ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ
ค. ธีระ วงศ์สมุทร                                 ง. นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
ตอบ     ง. นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา  31 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน
6.    ผู้จัดการใหญ่ ของ ธ.ก.ส. คนปัจจุบัน คือใคร
ก. นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ            ข. นางพูนสุข มุสิกลัด
ค. นายสมชัย อ่ำพันธ์                              ง. นายลักษณ์ วจนานวัช
ตอบ     ง. นายลักษณ์ วจนานวัช

decho 2014-11-09 22:01
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธนาคาร
1. ข้อใด คือวิสัยทัศน์ของ ธ. ก. ส.
ก. เป็นธนาคารของชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย            
ข.  เป็นธนาคารพัฒนาชุมชนเกษตรกรไทยอย่างถาวรและยั่งยืน
ค. เป็นธนาคารเพื่อการเกษตรที่พัฒนาสู่ระดับสากล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรรายย่อย
ง. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย
ตอบข้อ ง. วิสัยทัศน์ของ ธ. ก. ส. คือ “ เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย ”
2. Payment Function คืออะไร
ก. หน้าที่รับฝากเงิน                ข.  หน้าที่จ่ายเงิน
ค. หน้าที่ให้กู้ยืม                    ง. หน้าที่ทั่วไปเกี่ยวกับการเงิน
ตอบข้อ ข. “ หน้าที่จ่ายเงิน (Payment Function) หมายถึง การจ่ายคืนเงินแก่ผู้ฝาก ธนาคารพาณิชย์ที่รับฝากจากลูกค้าจะต้องเตรียมเงินส่วนหนึ่งไว้เพื่อการถอนคืนทุกขณะที่ลูกค้าต้องการด้วยการดำรงเงินสดสำรองไว้ ธนาคารพาณิชย์ที่สามารถจ่ายเงินคืนผู้คืนผู้ฝากได้ทุกครั้งนำมาซึ่งความเชื่อถือของผู้ฝากเงินซึ่งหมายถึงความไว้วางใจนำเงินฝากที่ธนาคารในอนาคต เพราะว่าธนาคารจะใหญ่ขึ้นหรือมีรายได้มากขึ้นเมื่อมีเงินฝากเพิ่มขึ้น เงินฝากจะเพิ่มขึ้นเมื่อธนาคารสามารถสร้างความเชื่อถือให้แก่ลูกค้าได้มากขึ้น ลูกค้าจะเชื่อถือธนาคารมากขึ้นเมื่อธนาคารมีหน้าที่การจ่ายคืนเงินฝากที่ดี ดังนั้น หน้าที่การจ่ายเงินที่ดีจะนำไปสู่ความมั่งคั่งแก่ธนาคารนั่นเอง ”
3. ข้อใด ไม่ใช่ ความหมายของ ธนาคารพาณิชย์
ก. ธนาคารพาณิชย์ไทยที่ขึ้นตรงกับธนาคารแห่งประเทศไทย
ข. บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ค. สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์    
ง. ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย
ตอบข้อ ก. ธนาคารพาณิชย์ หมายถึง บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และให้ความหมายรวมถึงธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ และสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
4. ข้อใด มิใช่ หน้าที่ของธนาคารพาณิชย์
ก. รับฝากเงิน                    ข.  หน้าที่จ่ายเงิน
ค. หน้าที่ให้กู้ยืมเงิน                ง. หน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการเงิน
ตอบข้อ ง. หน้าที่ของธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ 1. หน้าที่รับฝากเงิน  2. หน้าที่จ่ายเงิน 3. หน้าที่ให้กู้ยืมเงิน 4. หน้าที่ทั่วไปเกี่ยวกับการเงิน
5. การฝากเงินประเภทกระแสรายวัน มีวัตถุประสงค์ตามข้อใด
ก. เพื่อความปลอดภัยในเงินฝาก            
ข.  เพื่อความสะดวกแก่ผู้ฝากเงินเมื่อต้องการจ่ายเงิน
ค.  เพื่อก่อเกิดรายได้จากการรำเงินมาฝาก
ง. เพื่อช่วยให้การกู้ยืมเงินธนาคารง่ายขึ้น
ตอบข้อ ข. เพื่อสะดวกแก่ผู้ฝากเงินเมื่อต้องการจ่ายเงิน ผู้นำเงินฝากด้วยวัตถุประสงค์นี้มักฝากเงินประเภทกระแสรายวันที่จ่ายคืนด้วยเช็ค
6. ธนาคารพาณิชย์มีแหล่งเงินได้กี่แหล่ง
ก. 2  แหล่ง                    ข.  3 แหล่ง
ค. 4  แหล่ง                    ง.  5  แหล่ง
ตอบข้อ  ก. ธนาคารพาณิชย์มีแหล่งที่ได้มาของเงินใหญ่ๆ 2 แหล่ง คือ 1. ขากแหล่งเจ้าของ และ 2. จากแหล่งเจ้าหนี้ เงินที่ธนาคารพาณิชย์นำไปให้กู้ยืมหรือลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่ธนาคารส่วนใหญ่มาจากเงินฝาก เมือเงินฝากมีมากขึ้น ธนาคารสามารถนำไปหาผลประโยชน์ได้มากขึ้น ดังนั้น ธนาคารจะใหญ่ขึ้นเรื่องๆ เมื่อมีเงินฝากเพิ่มขึ้น
7. ข้อใด มิใช่ เหตุผลในการฝากเงินไว้กับธนาคาร
ก. เพื่อความสะดวกในการจ่ายเงิน            
ข.  เพื่อความปลอดภัยในเงินฝาก
ค. ใช้รายการบัญชีเงินฝากเป็นสถิติการรับ – จ่ายเงินของเจ้าของบัญชี            
ง. ใช้รายการบัญชีเงินฝากเป็นหลักฐานเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ
ตอบข้อ ง. เหตุผลในการฝากเงินไว้กับธนาคาร
1. เพื่อความสะดวกแก่ผู้ฝากในการจ่ายเงิน            
2.  เพื่อความปลอดภัยในเงินฝาก
3. เพื่อก่อให้เกิดรายได้จากการนำฝาก
4. เพื่อช่วยให้การกู้ยืมง่ายขึ้น
5. เพื่อใช้เป็นสถิติการรับ – จ่ายเงินของเจ้าของบัญชี
8. ข้อใด คือ เหตุผลในการฝากเงินประเภทเงินฝากประจำ
ก. เพื่อความปลอดภัยในเงินฝาก และความสะดวกในการจ่ายเงิน            
ข.  เพื่อก่อให้เกิดรายได้จากการนำฝาก และใช้เป็นสถิติการรับ – จ่ายเงิน
ค. เพื่อช่วยให้การกู้ยืมง่ายขึ้น และความสะดวกในการจ่ายเงิน            
ง. เพื่อก่อให้เกิดรายได้ และความปลอดภัยในเงินฝาก
ตอบข้อ ง. ผู้ฝากเงินประเภทประจำ และออมทรัพย์จะได้รับประโยชน์จากธนาคารในด้านความปลอดภัยของเงินฝากควบคู่ไปกับการได้รายได้จากเงินฝากนั้น

decho 2014-11-09 22:01
ข้อสอบ ธกส. ช่วงแรก /// มี 75 ข้อ /// มี 5 ตัวเลือก
1.    สตรีคือศัตรูทางการศึกษา ศัตรูคือยากำลัง สรุปได้ว่า ????
2.    ข้อสอบ อนุกรม 2 ข้อ
3.    คิดคำนวณหาเปอร์เซ็น
4.    ข้อสอบเกี่ยวกับภาพรูปภาพต่าง ๆ 25 ข้อ
5.    อีกประมาณ 30 ข้อ สอบ บทความภาษาไทย จับใจความ เช่น เรื่อง วันเช็งเม้ง


ข้อสอบ ธกส. ช่วงที่สอง  /// มี 80 ข้อ  /// มี 4 ตัวเลือก
1.    ความลับทางราชการของพระมหากษัตริย์ ให้เปิดเผย ได้ 75 ปี  
2.    ความลับทางราชการจะพิมพ์ คำว่า ลับ บริเวณ ... สีแดง ตรงกลาง บนและล่าง
3.    การจัดซื้อ จัดจ้าง งานพัสดุ มีกี่แบบ
4.    ธกส. ร่วมทุนกับหน่วยงานใดบ้าง ... ไทยเดนมาร์ก ตลาดไทย
5.    ธ.ก.ส. รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2555 เรื่องอะไร
6.    งานพัสดุุ ขึ้นอยู่กับใคร ตอบ นายกรัฐมนตรี
7.    จัดลำดับความเร่งด่วนจะมีที่มุมบน และล่างของหนังสือ
8.    อีกข้อที่เกี่ยวกับการตลาด จำโจทย์ไม่ได้ แต่คร่าว ๆ ว่าถ้าลูกค้าไม่มีอำนาจซื้อสินค้า ผู้ประกอบการต้องแข่งขันในเรื่องใด ตอบเรื่องราคา
9.    การประหยัดไฟฟ้าของรัฐบาลคือ ที่มีช้อยส์ว่า เปลี่ยนจากชุดสูทเป็นเสื้อธรรมดา เปิดแอร์ 24-25

decho 2014-11-09 22:11
เก็งวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่งพัฒนาธุรกิจให้ตื่นเต้นเล่นๆนะคับ

0. ผู้จัดการ ธ.ก.ส. คนแรกคือใคร
ตอบ นายจำเนียร สาระนาค

1. ธนาคาร ธ.ก.ส.จัดตั้งขึ้น เมื่อใด
ตอบ พ.ศ. 2509 เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในสมัยนั้น

2. พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อใด
ตอบ พุทธศักราช 2486

3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสังกัดกระทรวงใด
ตอบ กระทรวงการคลัง

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนปัจจุบันคือใคร
ตอบ ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เริ่มดำรงตำแหน่ง 9 สิงหาคม พ.ศ.2554

5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คนปัจจุบัน คือใคร
ตอบ ธีระ วงศ์สมุทร

6. ผู้จัดการใหญ่ ของ ธ.ก.ส. คนปัจจุบัน คือใคร
ตอบ นายลักษณ์ วจนานวัช

7. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีชื่อภาษาอังกฤษว่า
ตอบ ค. Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives


8.วิสัยทัศน์ของธนาคารคืออะไร
ตอบ “เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย”


9.พันธกิจของธนาคารคืออะไร
ตอบ 1) ให้บริการสินเชื่อครบวงจรเพื่อเสริมสร้างโอกาสและสนับสนุนเกษตรกรจนสามารถเพิ่มผลผลิต ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
2) พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่เคียงคู่ รู้คุณค่าของสังคม
3) บริหารจัดการเงินทุนให้มีต้นทุนที่เหมาะสมต่อการตอบสนองพันธกิจหลักของธนาคาร เน้นการมีสภาพคล่องและมีเสถียรภาพ
4) พัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรอย่างมีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ ด้วยบุคลากรของธนาคารที่มีขีดความสามารถและค่านิยมที่ถูกต้อง

10.ค่านิยมองค์กรของธนาคารคืออะไร
ตอบ ธ.ก.ส. ยึดมั่นในหลักการบริหารงาน SPARK เพื่อช่วยสะท้อนความรับผิดชอบขององค์กร ที่มีต่อประชาชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นตัวขับเคลื่อนในการดำเนินการตามพันธกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์อันพึงประสงค์ ประกอบด้วย
1) ความยั่งยืน (Sustainability: S) ทั้งขององค์กร ธ.ก.ส. ลูกค้าผู้ใช้บริการ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2) การมีส่วนร่วม (Participation: P) ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
3) ความสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน (Accountability: A)
4) ความเคารพและให้เกียรติต่อตนเองและผู้อื่น (Respect: R)
5) การส่งเสริมและยกระดับความรู้ (Knowledge: K) ให้เป็นธนาคารแห่งการเรียนรู้

10. นิยามวัฒนธรรมของ ธ.ก.ส. คือ
ตอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีสำนึกรับผิดชอบ ตอบสนองเป็นทีม ยิ้มบริการด้วยใจ ใช้ชีวิตพอเพียง (คล้องจองกันมากๆ)

11. เว็บไซต์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีชื่อว่าอะไร
ตอบ http://www.baac.or.th

12. เว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีชื่อว่าอะไร
ตอบ www.moac.go.th

13 ตราสัญลักษณ์ของ ธ.ก.ส.
ตราธนาคารปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๒๘ – ปัจจุบัน)
-ธ.ก.ส. สีขาว หมายถึง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ ประเภทสถาบันการเงิน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐ มีการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล
-รวงข้าวสีทอง หมายถึง อาชีพหรือการดำเนินงานของเกษตรกร คือการเกษตรและอาชีพที่มีลักษณะต่อเนื่องจากอาชีพการเกษตร ความอุดมสมบูรณ์ของภาคเกษตรกรรม สัญลักษณ์แทนเกษตรกรลูกค้า ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของธนาคาร
-พื้นสีน้ำเงิน หมายถึง สีของกระทรวงการคลัง ซึ่ง ธ.ก.ส. เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง

13. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปัจจุบันมีกี่สาขา
ตอบ 1,121 สาขา ณ 30 กันยายน 2554

14. ธ.ก.ส. ได้กำหนดนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ไว้กี่ด้าน
ตอบ นโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 3 ด้าน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามยุทธศาสตร์ และเป้าหมายสำคัญ ดังนี้
1. นโยบายพัฒนาระบบกลุ่มลูกค้าและเครือข่ายโดยชุมชนเป็น
2. นโยบายสนับสนุนสินเชื่อเชิงรุก
3. นโยบายเร่งพัฒนาขีดความสามารถองค์กร

15. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ธ.ก.ส. ขึ้นคือ
ตอบ 1.ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์การเกษตรสำหรับการ
2.ประกอบธุรกิจอื่นอันเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการประกอบเกษตรกรรม
3.ดำเนินงานเป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาชนบท
4.ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์

16.โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ มีกี่ขั้น
ตอบ บันได 3 ขั้น ได้แก่
ขั้นที่ 1 พึ่งพาตนเอง
ขั้นที่ 2 พึ่งพาซึ่งกันและกัน
ขั้นที่ 3 เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน

17.เว็บไซต์อื่นของธนาคาร คือ
ตอบ 1. แผ่นดินทอง http://www.pandintong.com/ ความเคลื่อนไหวด้านการเกษตร
2.ท่องเที่ยววิถีไทย http://www.tourvtthai.com/ รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำทั่วไทย

18. รอบปีบัญชีของธนาคาร
ตอบ 1เมษายน-31มีนาคม

19.สินเชื่อมี3ประเภทคือ
ตอบ - ลูกค้าบุคคล
- ลูกค้าผู้ประกอบการ
- ลูกค้าสหกรณ์ กลุ่ม องค์กร


20.โครงการรัฐบาลปัจจุบัน 2554
ตอบ -พักชำระหนี้น้ำท่วม (เยียวยาเกษตรกรน้ำท่วมทั่วประเทศ พักหนี้ 3 ปี ให้กู้เพิ่มรายละ 1 แสน)
-รับจำนำข้าวเปลือก
- บัตรเครดิตเกษตรกร (ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ)

- กำไรสุทธิ คืออะไร
รายได้รวม – ค่าใช้จ่ายรวม(รวมค่าใช้จ่ายภาษีด้วย ถ้ามี) = กำไรสุทธิ


- ลำดับชั้นลูกหนี้มีกี่ประเภท
ตอบ 6 ประเภท
จัดชั้นปกติ จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย จัดชั้นสงสัยจะสูญ จัดชั้นสูญ

- ข้าว 1 เกวียนมีกี่ถัง
ตอบ 100 ถัง

- ลูกค้ารายย่อยชั้นดี กำหนดชั้นดอกเบี้ยอย่างไร
ตอบ MRR (Minimum Retail Rate)
ปัจจุบัน MRR = 7%
MRR สูงสุดคือ 13%

- สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ได้แก่
ตอบ สินเชื่อจัดชั้นต่ำกว่ามาตราฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ และสูญ

แถมให้ NPL = Non-Performing Loans (สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้)
หมายถึง เงินให้สินเชื่อจัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ และสูญ สินเชื่อที่ผู้กู้ไม่สามารถชำระต้นเงินและดอกเบี้ยคืนให้แก่ธนาคารนานเกิน 3 เดือน

- หากต้องการทราบสถานะทางการเงินของกิจการให้ดูที่งบใด
ตอบ งบดุล

- เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเกษตรกรไทย
ตอบ แผ่นดินทอง

ที่กล่าวกันว่า การพัฒนาชุมชนเป็นการพัฒนาทางด้านวัตถุและจิตใจนั้น คำว่า จิตใจ หมายถึง?
-พฤติกรรม ค่านิยม ทัศนคติ

- หลักการวิเคราะห์สินเชื่อ ใช้
ตอบ 6C's (Character / Capacity / Capital / Collateral / Condition / Country)

decho 2014-11-09 22:26
แนวข้อสอบเรื่องการขายและการบริการ
ความรู้เกี่ยวกับ Call Center  และการขายสินค้า

1.  บริษัทกลุ่มใดที่ต้องมีพนักงาน  Call Center บริการ 24 ชั่วโมง
        ก.    ธนาคาร
        ข.    สื่อสาร
        ค.    อินเตอร์เน็ต
        ง.    ถูกทุกข้อ
        ตอบ   ง
2.    ระบบการขายทางโทรศัพท์ คือข้อใด
        ก.    Telephone selling
        ข.    selling system
        ค.    Telephone selling system
        ง.    Persuasive communication in selling
        ตอบ   ค
3.    ข้อใดคือเทคนิคปิดการขายทางโทรศัพท์
        ก.    เข้าใจลูกค้าพยายามหาความต้องการของลูกค้าให้พบ
        ข.    ฟังมากกว่าพูด
        ค.    เตรียมตัวก่อนยกหู
        ง.    ถูกทุกข้อ
        ตอบ    ง

4.    ข้อใดคือคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่  Call Center  ของธนาคาร
        ก.    มีทักษะในการสื่อสาร
        ข.    พูดจาฉะฉานและชัดเจน
        ค.    มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความมุ่งมั่น
        ง.    ถูกทุกข้อ
        ตอบ    ง5.    เบอร์ Call Center   ของ AIS คือหมายเลขใด
        ก.    1130
        ข.    1175
        ค.    1001
        ง.    1757
        ตอบ    ข
6.    เบอร์ ธ.ก.ส. Call Center คือหมายเลขใด
ก. 0-2222-0555
ข. 0-2555-8888
ค. 0-2555-0555
             ง. 0-7777-7777
               ตอบ     ค.
7.    BUG 1113 คือบริษัทใด    
          ก.    บริษัท BUG 1113
        ข.    บริษัทสำนักบริการข้อมูล
        ค.    บริษัท สยามเทเลโฟน
        ง.    บริษัท สามารถ อินโฟ มีเดีย
        ตอบ   ง
8.    Call Center BAAC คือของธนาคารอะไร
        ก.    กรุงไทย
        ข.    อิสลาม
        ค.    กรุงเทพ
        ง.    ธ.ก.ส.
        ตอบ  ง

decho 2016-01-16 07:49


1. ประมาณการอัตราว่าง

ตำแหน่งพนักงานการเงิน ประมาณ 800 อัตรา


2. หน้าที่ความรับผิดชอบ
 2.1 ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ
 ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อทั้งบุคคล นิติบุคคล สถาบันเกษตรกร ตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร
ตรวจสอบการใช้เงินกู้ ติดตาม เร่งรัด การช าระหนี้ ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรลูกค้าให้เกิด
การรวมกลุ่มเพื่อด าเนินกิจกรรมการผลิตแปรรูป การตลาดและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ประชุม
สื่อสารประชาสัมพันธ์ แนะน าผลิตภัณฑ์และให้บริการลูกค้ารวมทั้งบุคคลอื่นที่มาติดต่อกับธนาคาร สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 2.2 ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านการเงิน
ปฏิบัติงานด้านการเงินการธนาคาร ทั้งเงินฝาก เงินกู้ และงานบริการอื่น ๆ ตามวิธี
ปฏิบัติของธนาคาร สื่อสาร ประชาสัมพันธ์น าเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ต้อนรับ แนะน าผลิตภัณฑ์และให้บริการ
ลูกค้ารวมทั้งบุคคลอื่นที่มาติดต่อกับธนาคารสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ
และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ตำแหน่งพนักงานการเงิน
 3.2.1 ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือปริญญาบัตรระบุว่าเป็น สาขาวิชา/วิชาเอก /โปรแกรมวิชา / แขนงวิชาตามที่ธนาคารก าหนด ดังนี้
 1) บัญชี บัญชีต้นทุน ระบบสารสนเทศทางการบัญชีบัญชีเพื่อการจัดการ การสอบ-
บัญชี บัญชีแบบบูรณาการ บัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม บัญชีการเงิน บัญชีบริหาร การตรวจสอบภายใน หรือ
 2) การเงิน การเงินการธนาคาร บริหารการเงิน การเงินธุรกิจ วิศวกรรมการเงิน
การเงินประยุกต์ การเงินและการลงทุน บริหารการเงินและการธนาคาร บริหารการเงินและการคลัง การลงทุนและ-
การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การธนาคารและธุรกิจการเงิน การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ
การจัดการการเงิน การเงินเชิงปริมาณ การเงินและการคลัง การธนาคารระหว่างประเทศ หรือ
 3) เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
เศรษฐมิติ เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร การเงินและเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ
 3.2.2 หากมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 450 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL


4. คุณสมบัติทั่วไป
4.1 เพศ ชาย/หญิง และต้องมีอายุตั้งแต่ 20 - 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร
)


ไฟล์รายละเอียดงานทั้งหมด

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานการเงิน ระดับ 4 ธกส.

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ตำแหน่งพนักงานด้านการเงิน

1 ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.

2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.

3 การคิดวิเคราะห์และเหตุผล

4 ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์

5 ความสามารถด้านภาษาไทย

6 ความรู้เกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร

7 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ

8 แนวข้อสอบหลักการบัญชี

9 แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำด้านมิติสัมพันธ์

10 แนวข้อสอบการตลาดเศรษฐศาสตร์และการบริหารเบื้องต้น

11 การพัฒนาชนบทและชุมชน+แนวข้อสอบ

12 แนวข้อสอบจริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมมาภิบาล

13 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

14 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคมส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่งเป็นหนังสือ +VCD คณิตศาสตร์ ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
 บิ๊กซีขอนแก่น 
decho pragay  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com


DVD เตรียมสอบ ธกส  ที่กำลังเปิดสอบ ทั่วประเทศ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและการติวสอบต้องใช้เวลาและเงินจำนวนมาก
แต่จะดีไหมถ้าท่านสามารถติวสอบเองได้เองหรือบางท่านอาจจะไม่มีเวลาอ่านหนังสือ ขี้เกียจอ่านหนังสือ ท่านก็สามารถเอาไฟล์ MP3
จากแผ่นนี้ไปลงใน มือถือ ipad iphone ใช้ฟังในรถยนต์ หรือฟังควบคู่กับการทำกิจกรรมต่างๆ ท่านก็สามารถจำได้เท่ากับการอ่าน

VCD/MP3 ติวสอบพนักงาน ธกส
" ประกอบด้วย เนื้อหา และแบบฝึกหัด 
การันตีได้ผล...วัดจากการมีผู้สอบได้แล้ว
*รับประกันคุณภาพ*

แผ่น DVD ประกอบด้วย
VCD ความรู้ความสามารถทั่วไป
- เลขอนุกรม
- เงื่อนไขทางภาษา
- โจทย์สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
- อุปมา-อุปมัยเบื้องต้น
VCD ภาษาไทย
- การใช้ภาษา
- ความเข้าใจภาษา
MP3 ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.
MP3 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
MP3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
MP3 หลักการบัญชีเบื้องต้น
MP3 ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ
MP3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด
MP3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์

รูปภาพ: ปกติว ธกส.jpg 


เวอร์ชันเต็ม: [-- การเตรียมตัวสอบ ธกส --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.018165 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us