เวอร์ชันเต็ม: [-- ใบราคารายการครุภัณฑ์สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ sp2 ปี 2555 --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> จำหน่ายสื่อการเรียนการสอน VCD CAI -> ใบราคารายการครุภัณฑ์สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ sp2 ปี 2555 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-03-03 04:52

ใบราคารายการครุภัณฑ์สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ sp2 ปี 2555

CD-ROM  หลักสูตรใหม่  2551  สินค้ามาใหม่

ชุดสื่อ ไอที (CAI และ VCD)และ ประเภทรายงาน, วิจัย , ผลงานทางวิชาการ
นวตกรรมทางการศึกษา, ตัวอย่างรายงาน
จำหน่าย ขาย สื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ งบไทยเข้มแข็ง โรงเรียนทั่วประเทศ ราคาแผ่นละ  285 บาทจำนวนน้อยกว่า 100 แผ่นแผ่นละ  285 บาทจำนวนมากกว่า 100 แผ่นลด 30%จำนวนมากกว่า 1,000 แผ่นลด 50%จำนวนมากกว่า 5,000 แผ่นลด 60%จำนวนมากกว่า 10,000 แผ่นลด 70%สั่งขั้นต่ำ 10 แผ่นขึ้นไป
ใบราคาสิ้นค้าทั้งหมด    http://www.tutor-home.net/cai2.html           
รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมที่เพิ่มที่  http://www.tutor-home.netโทร   085-0127724 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่decho.by@hotmail.com
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ภาษาไทย ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ภาษาไทย ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ภาษาไทย ป.5                                                          
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ภาษาไทย ม.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ต่างประเทศ ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ต่างประเทศ ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ต่างประเทศ ป.6
CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. ต่างประเทศ ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. ต่างประเทศ ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. ต่างประเทศ ม.2
CD-ROM Backward Design ต่างประเทศ ม.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51 คณิตศาสตร์ ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 คณิตศาสตร์ ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 คณิตศาสตร์ ป.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51 คณิตศาสตร์ ป.4
CD-ROM หลักสูตรปี 51 คณิตศาสตร์ ป.5
CD-ROM หลักสูตรปี 51 คณิตศาสตร์ ป.6
CD-ROM หลักสูตรปี 51 คณิตศาสตร์  ม.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.คณิตศาสตร์ ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.คณิตศาสตร์ ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.คณิตศาสตร์ ป.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.คณิตศาสตร์ ป.4
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.คณิตศาสตร์ ป.5
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.คณิตศาสตร์ ป.6
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.คณิตศาสตร์ ม.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 วิทยาศาสตร์ ป.6
CD-ROM หลักสูตรปี 51 วิทยาศาสตร์ ม.1
CD-ROM Backward Design วิทยาศาสตร์ ป.1
CD-ROM Backward Design วิทยาศาสตร์ ป.2
CD-ROM Backward Design วิทยาศาสตร์ ป.3
CD-ROM Backward Design วิทยาศาสตร์ ป.4
CD-ROM Backward Design วิทยาศาสตร์ ป.5
CD-ROM Backward Design วิทยาศาสตร์ ป.6
CD-ROM Backward Design วิทยาศาสตร์ ม.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สังคมศึกษา ป.1 ( 4 in 1 )
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สังคมศึกษา ป.2 ( 4 in 1 )
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สังคมศึกษา ป.3 ( 4 in 1 )
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สังคมศึกษา ป.4 ( 4 in 1 )
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สังคมศึกษา ป.5 ( 4 in 1 )
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สังคมศึกษา ป.6 ( 4 in 1 )
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สังคมศึกษา ม.1 ( 4 in 1 )
CD-ROM Backward Design สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ป.1
CD-ROM Backward Design สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ป.2
CD-ROM Backward Design สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ป.3
CD-ROM Backward Design สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ป.4
CD-ROM Backward Design สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ป.5
CD-ROM Backward Design สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ป.6
CD-ROM Backward Design สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ม.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สุขศึกษา ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สุขศึกษา ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สุขศึกษา ป.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สุขศึกษา ป.4
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สุขศึกษา ป.5
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สุขศึกษา ป.6
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สุขศึกษา ม.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. สุขศึกษา ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. สุขศึกษา ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. สุขศึกษา ป.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. สุขศึกษา ป.4
CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. สุขศึกษา ป.5
CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. สุขศึกษา ป.6
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ศิลปะศึกษา ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ศิลปะศึกษา ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ศิลปะศึกษา ป.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ศิลปะศึกษา ป.4
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ศิลปะศึกษา ป.5
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ศิลปะ ป.6
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ศิลปะศึกษา ม.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.ศิลปะศึกษา ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.ศิลปะศึกษา ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.ศิลปะศึกษา ป.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.ศิลปะศึกษา ม.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 การงานฯ ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 การงานฯ ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 การงานฯ ป.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51 การงานฯ ป.4
CD-ROM หลักสูตรปี 51 การงานฯ ป.6
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ป.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ป.4
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ป.5
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ป.6
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ม.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ม.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ม.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ม.4
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ม.5
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ม.6
CAI เครื่องดนตรีไทย
CAI ครูดนตรีไทย
CAI การประสมวงดนตรีไทย
ผลงาน อ.3 อนุบาล 2
หนังสือส่งเสริมการอ่านสาระภาษาอังกฤษ
CD-ROM  แบบพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ตามแนวไตรสิกขา
DVD การสร้างสรรค์งานด้วยสีโปสเตอร์
 

แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ  ชั้น ป.1
CD -ROM  สาระภาษาไทย  ป.1                         (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระภาษาต่างประเทศ  ป.1             (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระคณิตศาสตร์  ป.1                      (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระวิทยาศาสตร์  ป. 1                    (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสังคมศึกษา ป.1                        (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสุขศึกษา ป.1                            (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระศิลปะ  ป.1                                (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ป.1        (แผน+วิจัย)
CD -ROM  สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ป.1      (แผน)
CD -ROM  สาระคอมพิวเตอร์  ป.1                     (แผน+CAI)
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ  ชั้น ป.2
CD -ROM  สาระภาษาไทย  ป.2 (พาที,วรรณคดี) (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระภาษาต่างประเทศ  ป.2               (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระคณิตศาสตร์  ป.2                      (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระวิทยาศาสตร์  ป. 2                    (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสังคมศึกษา ป.2                        (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสุขศึกษา ป.2                            (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระศิลปะ  ป.2                                (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ป.2        (แผน+วิจัย)
CD -ROM  สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ป.2      (แผน)
CD -ROM  สาระคอมพิวเตอร์  ป.2                     (แผน+CAI)
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ  ชั้น ป.3
CD -ROM  สาระภาษาไทย  ป.3 (พาที,วรรณคดี)  (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระภาษาต่างประเทศ  ป. 3              (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระคณิตศาสตร์  ป.3                     (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระวิทยาศาสตร์  ป. 3                    (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
รายการสินค้า
CD -ROM  สาระสังคมศึกษา ป. 3                       (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสุขศึกษา ป. 3                           (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระศิลปะ  ป.3                                (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ป. 3      (แผน+วิจัย)
CD -ROM  สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ป.3      (แผน)
CD -ROM  สาระคอมพิวเตอร์  ป.   3                    (แผน+CAI)
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ  ชั้น ป.4
CD -ROM  สาระภาษาไทย  ป.4                          (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระภาษาไทย  ป.4   ภาษาพาที      (แผน+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระภาษาไทย  ป.4  วรรณคดีลำนำ (แผน+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระภาษาต่างประเทศ  ป.4             (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระคณิตศาสตร์  ป.4                      (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระวิทยาศาสตร์  ป. 4                    (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสังคมศึกษา ป. 4                      (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสุขศึกษา ป. 4                           (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระศิลปะ  ป.4                                (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ป. 4      (แผน+วิจัย)
CD -ROM  สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ป..4      (แผน)
CD -ROM  สาระคอมพิวเตอร์  ป. 4                    (แผน+CAI)
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ  ชั้น ป.5
CD -ROM  สาระภาษาไทย  ป.5 (พาที,วรรณคดี) (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระภาษาต่างประเทศ  ป. 5            (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระคณิตศาสตร์  ป.5                     (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระวิทยาศาสตร์  ป. 5                    (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสังคมศึกษา ป. 5                      (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสุขศึกษา ป. 5                           (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระศิลปะ  ป.5                               (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ป. 5     (แผน+วิจัย)
CD -ROM  สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ป.5      (แผน)
CD -ROM  สาระคอมพิวเตอร์  ป.   5                  (แผน+CAI)
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ  ชั้น ป.6
CD -ROM  สาระภาษาไทย  ป.6 (พาที,วรรณคดี)  (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระภาษาต่างประเทศ  ป. 6              (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
รายการสินค้า
CD -ROM  สาระคณิตศาสตร์  ป.6                     (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระวิทยาศาสตร์  ป. 6                    (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระวิทยาศาสตร์  ป. 6    ( 5  E )
CD -ROM  สาระสังคมศึกษา ป. 6                      (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสุขศึกษา ป. 6                           (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระศิลปะ  ป.6                               (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ป. 6      (แผน+วิจัย)
CD -ROM  สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ป.6      (แผน)
CD -ROM  สาระคอมพิวเตอร์  ป.   6                  (แผน+CAI)
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ  ชั้น ม.1
CD -ROM  สาระภาษาไทย ม.1                         (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระภาษาไทย ม.1   (วรรณคดีวิจักษ์ + วิธิธภาษา ) (แผน+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระภาษาต่างประเทศ  ม.1            (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระคณิตศาสตร์  ม.1                      (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระวิทยาศาสตร์ ม.1                       (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระวิทยาศาสตร์  ม.1     ( เน้น เก่ง ดี มี ความสุข )
CD -ROM  สาระสังคมศึกษา  ม.1                       (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสุขศึกษา  ม.1                            (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระศิลปะ  ม.1                                 (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระการงานพื้นฐานอาชีพ  ม.1        (แผน+วิจัย)
CD -ROM  สาระกิจกรรมแนะแนว  ม.1              (แผน)
CD -ROM  สาระคอมพิวเตอร์  ม.1                      (แผน+CAI)
CD -ROM  สระ เทเบิลเทนนิส  ม.1                     (แผน)
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ  ชั้น ม.2
CD -ROM  สาระภาษาไทย ม.2                           (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระภาษาต่างประเทศ  ม.2              (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระคณิตศาสตร์  ม.2                       (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระวิทยาศาสตร์ ม.2                        (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสังคมศึกษา  ม.2                        (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสุขศึกษา  ม.2                             (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระศิลปะ  ม.2                                  (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระการงานพื้นฐานอาชีพ  ม.2        (แผน+วิจัย)
CD -ROM  สาระกิจกรรมแนะแนว  ม.2               (แผน)
รายการสินค้า
CD -ROM  สาระคอมพิวเตอร์  ม.2                      (แผน+CAI)
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ  ชั้น ม.3
CD -ROM  สาระภาษาไทย ม.3                           (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระภาษาต่างประเทศ  ม.3              (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระคณิตศาสตร์  ม.3                       (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระวิทยาศาสตร์ ม.3                        (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสังคมศึกษา  ม.3                        (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสุขศึกษา  ม.3                            (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระศิลปะ  ม.3                                 (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระการงานพื้นฐานอาชีพ  ม.3        (แผน+วิจัย)


เวอร์ชันเต็ม: [-- ใบราคารายการครุภัณฑ์สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ sp2 ปี 2555 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.047326 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us