ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ไฟล์เอกสารข้อสอบตำรวจ สายอำนวยการ ปราบปราม สืบสวน การเงิน ยศจ่าดาบ 50 ปี
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ไฟล์เอกสารข้อสอบตำรวจ สายอำนวยการ ปราบปราม สืบสวน การเงิน ยศจ่าดาบ 50 ปี

แชร์กระทู้นี้

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2011-08-22)

รายละเอียดและจำนวนผู้สมัครคลิกที่นี่


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบตำรวจสายการเงิน
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบ  กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง

แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ 

- แนวข้อสอบ พรก.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

- แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ  พ.ศ. 2553

- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

- แนวข้อสอบหลักการและนโยบายบัญชี สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2

- สรุป กฎ กตร.การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ 2547

- สรุปแนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจากเดินทางไปราชการ 2550

- สรุปแนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551

- สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติตำรวจแห่าติ พ.ศ. 2547

- สรุปสาระสำคัญว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และแก้ไขเพิ่มเติมสายอำนวยการ 

- แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553

- แนวข้อสอบเก่าตำรวจสัญญาบัตร_อก_ 2555 _11 มี.ค. 55_

- แนวข้อสอบ กฏ ก.ตร. การสืบสวนข้อเท็จจริง

- แนวข้อสอบ ตำรวจแห่งชาติ _ฉบับที่ 2_  พ.ศ. 2554

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
        - แนวข้อสอบการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
        - แนวข้อสอบตำรวจสายอำนายการ ที่ออกบ่อยๆ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ

- แนวข้อสอบภาษาไทย
       - แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม


สายป้องกันและปราบปราม
 - แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553

แนวข้อสอบ กฏ ก.ตร. การสืบสวนข้อเท็จจริง

- แนวข้อสอบ ตำรวจแห่งชาติ _ฉบับที่ 2_  พ.ศ. 2554

- แนวข้อสอบ ป.วิอาญา.M

แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 
แนวข้อสอบกฎหมายอาญา

 
แนวข้อสอบเก่าตำรวจสัญญาบัตร_ปป_ 2555 _11 มี.ค. 55_

 
แนวข้อสอบเก่าสายปราบปราม ที่เคยออก

 
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ

 
แนวข้อสอบวิชาประมวลกำหมายวิธีพิจารณาความอาญา


 

สายสืบสวนสอบสวน

– แนวข้อสอบกฎหมาย ป.วิอาญา ป.อาญา และ กฎหมายพยาน

– ข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

- ข้อสอบตำรวจ กฏ ก.ตร.ประเมินผล และ จริยธรรม

- ข้อสอบตำรวจ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547

– พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

– ข้อสอบจริยธรรมและกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล จรรยาบรรตำรวจ 2553

– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

– เเนวข้อสอบรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย 2550สายตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. 50 ปีขึ้นไป

- ข้อสอบตำรวจ กฏ ก.ตร.ประเมินผล และ จริยธรรม

- ข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

– ข้อสอบจริยธรรมและกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล จรรยาบรรตำรวจ 2553

– ระเบียบ ตร. การกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘

– บทบาทภารกิจ กตช.  ก.ตร.

– แนวข้อสอบ  เหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมือง  สังคม 

– ความรู้ในหน้าที่ตำรวจ

– พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

– แนวข้อสอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

– อุดมคติของตำรวจ การบริหารงานในสถานีตำรวจ และ การบริหารงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

– โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 


สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3 พรบ.ตำรวจ  ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย บิ๊กซีขอนแก่น 
ชื่อบัญชี decho pragay  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  085-0127724
 
สนใจสั่งซื้อมาที่  
decho.by@hotmail.com

1. ข้อใดไม่ใช่ “ส่วนราชการ” ตามความหมายใน
พ.ร.ฎ.ฯ 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.๒๕๔๖ก.    กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น                                  ข.    จังหวัดเชียงใหม่ค.  กระทรวงยุติธรรม                                                                        ง.    เทศบาลเมืองสารคาม( เฉลย   ข.    จังหวัดเชียงใหม่ )2. ข้อใด ไม่ใช่ เป้าหมายหลักของการบริหารบ้านเมืองที่ดี  ที่ระบุใน พ.ร.ฎ.
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ก.    เกิดประโยชน์สุขของประชาชนข.    เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐค.    มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอง.    เกิดความสมานฉันท์ของคนในประเทศ( เฉลย   ง.    เกิดความสมานฉันท์ของคนในประเทศ )3. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายของการบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนก.   
เพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนข.    เพื่อความสงบและปลอดภัยชองสังคมส่วนรวมค.    เพื่อความมั่นคงแห่งรัฐง.    เกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศ( เฉลย   ข.    เพื่อความสงบและปลอดภัยชองสังคมส่วนรวม )4. หน่วยงานใดไม่มีหน้าที่ในการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินก.    สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีข.    สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีค.   
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติง.    สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง( เฉลย   ง.    สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง )5. การโอนงบประมาณจากภารกิจหนึ่ง  สามารถกระทำได้เฉพาะกรณีใดก.   
เมื่อรัฐมนตรีอนุมัติตามที่หัวหน้าส่วนราชการเสนอข.    เมื่องานหรือภารกิจใดไม่อาจดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไปได้ค.    เมื่องบประมาณของภารกิจใหม่ไม่พอเพียงง.    ถูกทุกข้อ( เฉลย   ง.    ถูกทุกข้อ )6. การโอนงบประมาณจากภารกิจหนึ่งตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการไปใช้ในภารกิจใหม่ที่มิได้กำหนดในแผนปฏิบัติราชการ  จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากใครก.    คณะรัฐมนตรี                                                             ข.    สำนักงบประมาณค.    รัฐมนตรี                                                                      ง.    รัฐมนตรีและ 
ก.พ.ร.( เฉลย   ข.    สำนักงบประมาณ )7. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีพ้นขากตำแหน่ง 
ใครมีหน้าที่สรุปผลปฏิบัติราชการและใหเข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก.    รัฐมนตรี                                                                      ข.    หัวหน้าส่วนราชการค.    ก.พ.ร.                                                                          ง.   คณะรัฐมนตรี( เฉลย   ข.    หัวหน้าส่วนราชการ )8. ให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนในการบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึ้น 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดก.    สำนักงบประมาณ                                                      ข.    กรมบัญชีกลางค.    กระทรวงการคลัง                                                      ง.    ทุกข้อถูกหมด( เฉลย   ข.    กรมบัญชีกลาง )9. ในกระทรวงใดๆ ใครมีหน้าที่
ที่จะต้องจัดให้ส่วนราชการภายในกระทรวงที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการประชาชนร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วมก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง                           ข. คณะรัฐมนตรีค. ปลัดกระทรวง                                                              ง.
นายกรัฐมนตรี( เฉลย   ค.    ปลัดกระทรวง )10. ในกรณีที่สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เสนอแนะต่อส่วนราชการให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย  กฎ 
ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศ 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้น 
แต่ส่วนราชการนั้นไม่เห็นด้วย กับคำเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ให้เสนอเรื่องต่อใครเป็นผู้เพื่อพิจารณาวินิจฉัยก.    คณะรัฐมนตรี                                                             ข.    เลขาธิการนายกรัฐมนตรีค.    เลขาธิการ 
ก.พ.ร.                                                     ง.    ถูกทุกข้อ( เฉลย   ก.    คณะรัฐมนตรี )11. ส่วนราชการต้องมีการปรับปรุงหรือจัดให้มีกฎหมาย  กฎ 
ระเบียบ  ข้อบังคับหรือประกาศขึ้นใหม่  เพื่อก.    ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ์ข.    ให้สอดคล้องกับความจำเป็นทางเศรษฐกิจ  สังคม 
และความมั่นคงของประเทศค.   
คำนึงถึงความสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญง.    ข้อ 
ก, ข  และ  ค 
ประกอบกัน( เฉลย   ง.    ข้อ 
ก, ข  และ  ค 
ประกอบกัน )12. ระบบเครือข่ายสารสนเทศกลาง 
จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่ประชาชนในการติดต่อกับส่วนราชการ  จัดทำขึ้นโดยกระทรวงใดก.    กระทรวงศึกษาธิการ                                 ข.  
กระทรวงคมนาคมค.   สำนักนายกรัฐมนตรี                                  ง.    กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร( เฉลย   ง.    กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร )13. ข้อใดไม่ต้องประกาศให้ประชาชนทราบและสามารถตรวจสอบได้ก.    งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการนั้นในแต่ละปีข.    รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
หรือจัดจ้างที่ดำเนินในแต่ละปีของส่วนราชการนั้นค.    ข้อพิจารณาอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างง.   
สัญญาใดๆที่ได้มีการอนุมัติให้จัดซื้อหรือจัดจ้างแล้ว( เฉลย   ง.    สัญญาใดๆที่ได้มีการอนุมัติให้จัดซื้อหรือจัดจ้างแล้ว
)14. ส่วนราชการอาจจัดให้มีการประเมินภาพรวมของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับหรือหน่วยงานในส่วนราชการก็ได้  ทั้งนี้การประเมินดังกล่าวต้องกระทำตามข้อใดก.    ต้องประเมินโดยบุคคลภายนอกเท่านั้นข.   
ต้องกระทำเป็นอย่างเปิดเผยและเป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งความสามัคคีของข้าราชการค.   
ต้องกระทำเป็นความลับและเป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งความสามัคคีของข้าราชการง.    ต้องประเมินโดยผู้บังคับบัญชาและกระทำโดยเปิดเผย( เฉลย   ข.    ต้องกระทำเป็นอย่างเปิดเผยและเป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งความสามัคคีของข้าราชการ
)15. การกำหนดให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติการใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐต้องกำหนดโดยใครก.    ก.พ.ร.ข.    ก.พ.ร. 
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีค.    ก.พ.ร. 
โดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรีง.    หัวหน้าส่วนราชการเท่านั้น


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
praphan645 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

รับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นชั้นสัญญาบัตร 7,000 อัตรา พ.ศ. 2556 <รับออนไลน์>(2-10 เม.ย.56)

 

);">

การรับสมัครสอบตำรวจ

);"> 

 

 

 

รับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นชั้นสัญญาบัตร 7,000 อัตรา 
พ.ศ. 2556
 

บช.ศ., บช.น., ภ.1, ภ.2, ภ.3, ภ.4, ภ.5, ภ.6, ภ.7, ภ.8, ภ.9, ศชต., บช.ตชด.และ สงป.

การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2556

  ประกาศรับสมัครฯ

  รับสมัคร

การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2556

 

 
 

 


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

1.
ผู้รักษาการตาม พ.ศ. 2547 ปัจจุบันได้แก่                ก. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ                                               ข.
พล.ต.อ. พัชวาท วงศ์สุวรรณ                ค. นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ                                              ง.  นายเชาวรัตน์ ชาญวีรกุลตอบข้อ ค. นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ2. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของ สตช.                ก.  ถปภ. องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท
ฯ                                    ข. ดูแลควบคุมและกำกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติตาม
ป. วิอาญา                ค.
ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา                                    ง. ถูกทุกข้อตอบข้อ  ง. ถูกทุกข้อ3. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แบ่งส่วนราชการออกเป็นกี่ส่วน                ก.  2 ส่วน                                            ข.  3  ส่วน                ค.  4  ส่วน                                           ง.  กี่ส่วนก็ได้แล้วแต่ดุลยพินิจของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตอบข้อ ก.  2 ส่วน ตาม พ.ร.บ.
ตำรวจแห่งชาติ มาตรา 10 บัญญัติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติแบ่งส่วนราชการออกเป็น 2
ส่วน คือ  1.
สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  2.
กองบัญชาการ4.
ใครเป็นอธิบดีกรมตำรวจคนแรกและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนแรก                ก. พล. ท. พระวรางศ์เธอ
พระองค์เจ้าคำรบ , พล.ต.อ. ประชา  พรหมนอก                                       ข. พล. ต.อ.เผ่า  ศรียานนท์ , พล.ต.อ. พรศักดิ์  ดุรรงค์วิบูลย์                ค. พล.ต.อ. ไสว ไสวแสนยากร  , พล.ต.อ. ประชา  พรหมนอก                                            ง. พล.ต.ท. พระยาอธิปกรณ์ประกาศ ,
พล.ต.อ. พจน์  บุณยะจินดาตอบข้อ ก. พล. ท.
พระวรางศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบ , พล.ต.อ. ประชา 
พรหมนอก


5. “ ภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ ไม่มีสิ่งใดที่ตำรวจไทยจะทำไม่ได้ ในทางที่ไม่ขัดต่อ
ศีลธรรม ขนบธรรมเนียม     ประเพณี อันดีงามและกฎหมายบ้านเมือง ”
เป็นคำกล่าวของใคร ก. พล. ต.อ. เผ่า
ศรียานนท์                              ข.
จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์                ค. พระยามโนปกรณ์นิติธาดา                          ง.  พล.ต.อ. หลวงชาติตระการโกศลตอบข้อ ก. พล. ต.อ.
เผ่า ศรียานนท์6. “ ก.ต.ช. ” ตาม พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ย่อมาจากอะไร ก.  คณะกรรมการตำรวจแห่งชาติ                   ข. คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ                ค. คณะกรรมการาชการตำรวจ                         ง.
คณะกรรมการกรมตำรวจแห่งชาติตอบข้อ  ข. ตามพ.ร.บ.
ตำรวจแห่งชาติ มาตรา 16 บัญญัติ “ ให้มีคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ คณะหนึ่ง
เรียกโดยย่อว่า  ก.ด.ช .”7.
บุคคลใดเป็นผู้บังคับข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก.
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ                         
ข. นายกรัฐมนตรี                ค. จเรตำรวจแห่งชาติ                                         ง.
ถูกทุกข้อตอบข้อ ข.  ตาม พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ มาตรา 11 สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เป็นหัวหน้าส่วนราชการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
(2) เป็นผู้บังคับบัญชา ข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รองจากนายกรัฐมนตรี นั่นก็หมายความว่า
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ8.
คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ มีบุคคลใดดำรงตำแหน่งเป็น ประฐานกรรมการ ก. นายกรัฐมนตรี                                                               
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
                        ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม                              ง.
ปลัดกระทรวงมหาดไทยตอบข้อ ก.  ตาม พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ  มาตรา 17
กำหนดให้นายกรัฐมนตรีประธานกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ9.
บุคคลตามข้อใดเป็นกรรมการโดยที่ตำแหน่งของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ ก.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย                          
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม                ค. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ                                          ง.
ถูกทุกข้อตอบข้อ ง.  ตาม พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ  มาตรา 17 กำหนดให้นายกรัฐมนตรีประธานกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ  ประกอบด้วย 
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ปลัดกระทรวงยุติธรรมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติเป็นกรรมการโยตำแหน่ง

10.

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ มีทั้งหมดกี่คน ก.  3  คน                                                                             
ข.
  4  คน                ค.   7  คน                                                                             ง.
 10  คนตอบข้อ  ข. ตาม พ.ร.บ.
ตำรวจแห่งชาติ  มาตรา 17
กำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติมีทั้งหมด  4 คน


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
phitsamai108 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ 
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริงพ.ศ.
๒๕๔๗1. กรณีใดที่ต้องทำการสืบสวนข้อเท็จริงก. ผู้บังคับบัญชามีเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการตำรวจในบังคับบัญชาผู้ใดกระทำผิดวินัยข. ส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานอื่นแจ้งมาให้ทราบว่าข้าราชการตำรวจในบังคับบัญชาผู้ใดกระทำผิดวินัยหรือสงสัยกระทำผิดวินัยค. กรณีอื่นๆ
ที่ผู้บังคับบัญชาหรือจเรตำรวจเห็นควรให้มีการสืบสวนข้อเท็จจริงง. ทุกข้อมีกล่าวมาต้องมีการสืบสวนข้อเท็จจริงตอบ       ง. 
ทุกข้อมีกล่าวมาต้องมีการสืบสวนข้อเท็จจริง                ข้อ ๔  ภายใต้บังคับ ข้อ ๒  กรณีที่ควรทำการสืบสวนข้อเท็จจริง  ได้แก่(๑) ผู้บังคับบัญชามีเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการตำรวจในบังคับบัญชาผู้ใดกระทำผิดวินัย(๒) มีผู้ร้องเรียนกล่าวหาว่าข้าราชการตำรวจในบังคับบัญชาผู้ใดกระทำผิดวินัยโดยผู้ร้องเรียนนั้นได้แจ้งชื่อและที่อยู่ของตนเองเป็นที่แน่นอน  พร้อมทั้งระบุพฤติการณ์แห่งกรณีที่กล่าวหาว่าข้าราชการตำรวจกระทำผิดวินัยนั้น(๓) ส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานอื่นแจ้งมาให้ทราบว่าข้าราชการตำรวจในบังคับบัญชาผู้ใดกระทำผิดวินัยหรือสงสัยกระทำผิดวินัยฯลฯ2. การประชุมกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงข้อใดกล่าวถูกก. ต้องมีประธานเข้าร่วมประชุมด้วยไม่มีข้อยกเว้นข. หากประธานไม่สามารถมาประชุมได้  ให้รองนายกฯ เข้ามาประชุมแทนได้ค. นายกฯ สามารถมอบอำนาจให้ใครมาเป็นประธานก็ได้ง. หากประธานไม่สามารถมาประชุมได้ 
ให้กรรมการที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่แทนตอบ       ง. 
หากประธานไม่สามารถมาประชุมได้ 
ให้กรรมการที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่แทน                การประชุมคณะกรรมการสืบสวนต้องมีประธานกรรมการอยู่ร่วมประชุมด้วย 
แต่ในกรณีจำเป็นที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าประชุมได้ 
ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่แทน3. ในกรณีที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดหรือต้องรับผิดในคดีที่เกี่ยวกับเรื่องที่สืบสวน 
ถ้าคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฎตามคำพิพากษาได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้ว 
จึงถือเอาคำพิพากษานั้นเป็นพยานหลักฐานโดยไม่ต้องสืบสวน 
แต่ทั้งนื้ทั้งนั้นคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนต้องทำอย่างไรก. ไม่ต้องดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้นข. แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามที่ปรากฎในคำพิพากษาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบค. ส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาคนปัจจุบันดำเนินการแจ้งง. ทำรายงานและสรุปคดีตอบ       ข. 
แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามที่ปรากฎในคำพิพากษาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ                ข้อ ๒๘ 
ในกรณีที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดหรือต้องรับผิดในคดีที่เกี่ยวกับเรื่องที่สืบสวน 
ถ้าคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฎตามคำพิพากษาได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้ว 
ให้ถือเอาคำพิพากษานั้นเป็นพยานหลักฐานโดยไม่ต้องสืบสวนต่อไปได้ 
แต่ต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามที่ปรากฎในคำพิพากษาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  ทั้งนี้ ให้นำข้อ ๑๘ วรรคสอง  วรรคสาม 
วรรคสี่  วรรคห้า  วรรคหก 
และวรรคเจ็ด  มาใช้บังคับโดยอนุโลม4. การประชุมกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงต้องมีกรรมการสืบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่ากี่คนก. ไม่น้อยกว่าสามคนข. ไม่น้อยกว่าห้าคนและไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสืบสวนทั้งหมดค. ไม่น้อยกว่าสี่คนและไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสืบสวนทั้งหมดง. ไม่น้อยกว่าสามคนและไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสืบสวนทั้งหมดตอบ       ง. 
ไม่น้อยกว่าสามคนและไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสืบสวนทั้งหมด                การประชุมคณะกรรมการสืบสวนตาม ข้อ
๑๘ และ ข้อ ๓๐  ต้องมีกรรมการสืบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่าสามคนและไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสืบสวนทั้งหมด5. การสืบสวนข้อเท็จจริง  มีความหมายที่ถูกต้องตามข้อใดก. การแสวงหาข้อเท็จจริงและซึ่งผู้มีหน้าที่สืบสวนข้อเท็จจริงได้ปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่ข. การแสวงหาหลักฐานซึ่งผู้มีหน้าที่สืบสวนข้อเท็จจริงได้ปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่เพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งพฤติการณ์และการกระทำนั้นว่าเกิดขึ้นจากการกระทำของข้าราชการตำรวจผู้ใดค. การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งผู้มีหน้าที่สืบสวนข้อเท็จจริงได้ปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่เพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งพฤติการณ์และการกระทำนั้นว่าเกิดขึ้นจากการกระทำของข้าราชการตำรวจผู้ใดหรือข้าราชการตำรวจผู้ซึ่งมีเหตุอันสมควรสงสัยหรือถูกร้องเรียนหรือถูกกล่าวโทษว่าได้กระทำผิดวินัยหรือไม่ประการใดง. ถูกทุก ข้อ ก. ข. และ ค.ตอบ       ค. 
การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งผู้มีหน้าที่สืบสวนข้อเท็จจริงได้ปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่เพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งพฤติการณ์และการกระทำนั้นว่าเกิดขึ้นจากการกระทำของข้าราชการตำรวจผู้ใดหรือข้าราชการตำรวจผู้ซึ่งมีเหตุอันสมควรสงสัยหรือถูกร้องเรียนหรือถูกกล่าวโทษว่าได้กระทำผิดวินัยหรือไม่ประการใด                ข้อ ๓  การสืบสวนข้อเท็จจริง  หมายถึง 
การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งผู้มีหน้าที่สืบสวนข้อเท็จจริงได้ปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่ 
เพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งพฤติการณ์และการกระทำนั้นว่าเกิดขึ้นจากการกระทำของข้าราชการตำรวจผู้ใดหรือข้าราชการตำรวจผู้ซึ่งมีเหตุอันสมควรสงสัยหรือถูกร้องเรียนหรือถูกกล่าวโทษว่าได้กระทำผิดวินัยหรือไม่ประการใด6. ในกรณีสืบสวนแล้วเป็นมูลความผิดทางอาญาในความผิดฐานเรียกรับสินบนด้วย  ผกก.คลองตัน จะดำเนินการอย่างไรต่อไปก. เสนอสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริงเพื่อให้สำนักงานจเรตำรวจตรวจสอบต่อไปข. สั่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค. เสนอรองผู้บังคับการในฐานะผู้บังคับบัญชาถัดขึ้นไปชั้นหนึ่งพิจารณาง. ถูกทั้ง ข้อ ก. ข. และ ค.ตอบ       ง. 
ถูกทั้ง ข้อ ก. ข. และ ค.7. ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิคัดค้านกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวน  โดยให้ทำเป็นหนังสือแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสือคัดค้านด้วย  จะต้องยื่นต่อบุคคลใดก. ประธานกรรมการสืบสวน  หรือผู้สั่งให้สืบสวนแล้วแต่กรณีข. ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน  หรือผู้สั่งให้สืบสวนแล้วแต่กรณีค. ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นง. จเรตำรวจตอบ       ข. 
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน 
หรือผู้สั่งให้สืบสวนแล้วแต่กรณี                การคัดค้านให้ทำเป็นหนังสือแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสือคัดค้านด้วยว่าจะทำให้การสืบสวนไม่ได้ความจริงและความยุติธรรมอย่างไร 
การคัดค้านผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สั่งให้สืบสวน 
ให้ยื่นต่อผู้บังคับบัญชาเหนือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สั่งให้สืบสวนขึ้นไปชั้นหนึ่ง 
การคัดค้านกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนให้ยื่นต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สั่งให้สืบสวนภายในเจ็ดวันนับแต่วันรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือคำสั่งให้สืบสวนหรือทราบเหตุแห่งการคัดค้าน8. การแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือสั่งให้ผู้ใดทำการสืบสวน  ประธานกรรมการหรือผู้สืบสวน  ต้องมีตำแหน่งและยศในระดับใดก. ไม่ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหาข. ถ้าเป็นราชการบริการส่วนกลาง  ประธานกรรมการหรือผู้ทำการสืบสวนต้องมียศไม่ต่ำกว่าพันตำรวจตรีค. ถ้าเป็นราชการส่วนภูมิภาคต้องมียศไม่ต่ำกว่าร้อยตำรวจเอกง. ถูกทุกข้อตอบ       ง. 
ถูกทุกข้อ                ข้อ ๙ 
การแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือสั่งให้ผู้ใดทำการสืบสวน  ประธานกรรมการหรือผู้สืบสวน  ต้องมีตำแหน่งและยศไม่ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหา  และนอกจากนั้นถ้าเป็นราชการบริหารส่วนกลางประธานกรรมการหรือผู้ทำการสืบสวนต้องมียศไม่ต่ำกว่าพันตำรวจตรี 
ถ้าเป็นราชการส่วนภูมิภาคต้องมียศไม่ต่ำกว่าร้อยตำรวจเอก9. กรณีการสืบสวนข้อเท็จจริงหากสืบสวนไม่เสร็จและขออนุมัติขยายเวลาออกไปอีกหลายครั้งจนครั้งสุดท้าย  หากมีความจำเป็นจะขยายระยะเวลสืบสวนออกไปเกินกว่าสามสิบวัน  ให้เสนอขออนุมัติต่อใครก. ผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการสืบสวนข. ผู้บังคับบัญชาที่มอบหมายค. ผู้บังคับบัญชาโดยตรงง. ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือถัดขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งตอบ       ง. 
ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือถัดขึ้นไปอีกชึ้นหนึ่ง                ในการสืบสวนเพิ่มเติมตาม ข้อ ๓๕
(๒) 
ให้ดำเนินการสืบสวนให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันรับทราบคำสั่ง 
หากครบกำหนดสามสืบวันแล้วยังสืบสวนไม่แล้วเสร็จให้ขออนุมัติขยายเวลาต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สั่งให้สืบสวน 
ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สั่งให้สืบสวนพิจารณาอนุมัติได้ตามความจำเป็น 
แต่ทั้งนี้ห้ามมิให้ขยายระยะเวลาสืบสวนต่อไปอีกเกินกว่าสามสิบวัน 
หากมีความจำเป็นจะขยายระยะเวลาสืบสวนออกไปเกินกว่าสามสิบวัน 
ให้เสนอขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือถัดขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


taoby ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
หมดเขตวันไหนครับ
aurn ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
พ.ศ. 25531. กฎ ก.ตร.
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553
มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดกี่วันก. 30
วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา                ข. 45
วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา                ค. 60 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา                ง. 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอบ  ค.  60
วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา2. ในการแต่ตั้งข้าราชการตำรวจตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง                ก. ควรคำนึง พฤติกรรม
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคคล                ข. พิจารณาจากความรู้ความสามารถ                ค.
ต้องผ่านอบรมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ                ง. ถูกทุกข้อตอบ  ก. ควรคำนึง พฤติกรรม
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคคล3. หน่วยงานใดทำหน้าที่เป็นศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพของข้าราชการตำรวจ                ก. กองบัญชาการศึกษา                                                      ข.
สถาบันฝึกอบรม                ค. จเรตำรวจแห่งชาติ                                                         ง.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติตอบ   ก. กองบัญชาการศึกษา4. กองบัญชาการศึกษามีหน้าที่อะไรก. กำหนดชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานข้าราชการตำรวจที่ประพฤติดีเยี่ยมข. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กำหนดกำหนดหลักสูตรพัฒนาและฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณค. สร้างเครื่องข่ายทั้งภายในและภายนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการตำรวจ                ง. ถูกทุกข้อตอบ  ง.ถูกทุกข้อ5. การประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานใด                ก. จเรตำรวจแห่งชาติ                                                         ข.
ก.ตร.                ค. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ                                          ง.
ผู้อำนวยการกองบัญชาการศึกษาตอบ   ข. ก.ตร.6. การประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจในระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจต้องกระทำเมื่อใด                ก. ทุกๆ 3 เดือน                                                   ข.
ทุกๆ  6 เดือน                ค. ทุกๆ 1 ปี                                                          ง.
ทุกๆ  2 ปีตอบ  ค. ทุกๆ 1 ปี7. หน่วยงานใดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทีต้องนำประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจไปกำหนดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน                ก.  จเรตำรวจแห่งชาติ                                                        ข. กองบัญชาการศึกษา                ค. สถานบันการฝึกอบรม                                                  ง.
ทุกหน่วยงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอบ   ค. สถานบันการฝึกอบรม      8. หน่วยงานใดมีอำนาจและหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ                ก.  จเรตำรวจแห่งชาติ                                                        ข. กองบัญชาการศึกษา                ค. สถานบันการฝึกอบรม                                                  ง.
ทุกหน่วยงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอบ   ก. จเรตำรวจแห่งชาติ9. หน่วยงานใดมีหน้าที่สอดส่องดูแลการรักษาประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ                ก.  จเรตำรวจแห่งชาติ                                                        ข. กองบัญชาการศึกษา                ค. สถานบันการฝึกอบรม                                                  ง.
ทุกหน่วยงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอบ   ก.จเรตำรวจแห่งชาติ10. ข้อใดคืออำนาจและหน้าที่ของจเรตำรวจแห่งชาติ                ก. ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ                ข. จัดทำคู่มือและคำอธิบายแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม                ค.
สอดส่องดูแลการักษาประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ                ง. ถูกทุกข้อตอบ  ง. ถูกทุกข้อ


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


enjoy11 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
    
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้