ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

แชร์กระทู้นี้

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ รวม 6 ตำแหน่ง 1500 อัตรา <รับออนไลน์> (19-23 ก.ย.54)
 


กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการ ป่าไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าหน้าที่การเงินและบัญชี และนายสัตว์แพทย์

 

   กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช • ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการ ป่าไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าหน้าที่การเงินและบัญชี และนายสัตว์แพทย์


  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรม อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการ ป่าไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าหน้าที่การเงินและบัญชี และนายสัตว์แพทย์

  ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมอุทยาน

  1.ภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หมายถึง ข้อใด

          1.CITES         2.CWWI      3.CISW       4.CISE

   ตอบ ข้อ 1.

  2. (WWF)  หมายถึงองค์การ ข้อใด

                  1. องค์การคุ้มครองสัตว์ป่า                 2.องค์การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

                  3. องค์การอนุรักษ์ทางทะเล                              4.องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล

  ตอบ ข้อ 4.

  3. กรมอุทยานแห่งชาติได้แจ้งประกาศปิดอุทยานแห่งชาติใดในจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากน้ำเพิ่มมากขึ้น ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. 30 พ.ย. 2554 นี้

                  1.อุทยานแห่งชาติทองภาภูมิ                             2.อุทยานแห่งชาติลำคลองงู

                  3.อุทยานแห่งชาติเขาแหลม                              4.อุทยานแห่งชาติเอราวัณ

  ตอบ ข้อ  2.

  4.อุทยานแห่งชาติใด ลดค่าบริการครึ่งราคาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค. 2554

                  1.อุทยานแห่งชาติศรีลานนา                             2.อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

                  3.อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร                       4.อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช

  ตอบ ข้อ 3.

  5. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า พันธุ์พืชได้จัดกิจกรรมการประชุมพรรณพฤษชาติของประเทศไทยครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2554 ณ จังหวัดใด

                  1. เชียงราย                            2.เชียงใหม่                           3.นครราชสีมา                     4.ชลบุรี

  ตอบ ข้อ 2.

  6. วารสารใดเป็นวารสารที่เสนองานวิจัย บทความด้านอนุกรมวิธานพืช โดยเฉพาะพืชที่มีท่อลำเลียง

                  1. Thai forest                           2. Thai Bolletin  

            3.Thai forest Bolletin            4.Thai Bolletin forest

  ตอบ ข้อ 3.

  7. เหตุที่เครื่องบินตกในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อยู่ในจังหวัดใด

                  1.เพชรบุรี                             2.นครราชสีมา                     3.ราชบุรี                                4.นครนายก

  ตอบ ข้อ 1.

  8.เหมืองแร่ดีบุกเก่านับพันไร่ ในพื้นที่ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี อยู่จังหวัดใด

                  1.เพชรบุรี                             2.นครราชสีมา                     3.ราชบุรี                                4.นครนายก

  ตอบ ข้อ 3.

  9.กรณีปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่เป็นข่าว ณ ปัจจุบัน ที่อำเภอวังน้ำเขียว คืออุทยานอะไร

                  1.อุทยานเขาใหญ่      2.อุทยานแห่งชาติผาแต้ม             3.อุทยานแห่งชาติตาพระยา     4.อุทยานแห่งชาติทับลาน         

  ตอบ ข้อ 4.

   

  10. เอกสารสิทธิที่กรมป่าไม้เป็นผู้ให้สิทธิทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หมายถึงข้อใด

                  1. ภบท.5                               2.สทก.                                   3.สปก.                                   4.สทส

  ตอบ ข้อ 2.

  11.พื้นที่ป่าสงวน อ.วังน้ำเขียว หากเข้าไปในป่าสงวนโดยสุจริตไม่มีเจตนาบุกรุกป่าก็ให้ผ่อนผันอยู่ต่อภายในกี่ปี

                  1. 10  ปี                                  2. 15 ปี                                   3.20 ปี                                    4. 25  ปี

  ตอบ ข้อ 2.

  12. กรณีพบเห็นไฟไหม้ป่า ควรแจ้งหมายเลขใด

                  1. 1362                  2. 1550                  3. 1430                  4.1662

  ตอบ ข้อ 1.

  13. ใครดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในปัจจุบัน

                  1.นายธีรชัย  ภูวนาถนรานุบาล                         2.นางกฤษณา  สีหรักษ์

                  3.นายสุรพงษ์  โตวิจักษ์ชัยกุล                           4. พล.ต.อ.ประชา  พรหมนอก

  ตอบ ข้อ 3.

  14.รัฐมนตรีคนปัจจุบันว่าการกระทรวงใดที่ได้ฉายา พญาอินทรีอีสาน

                  1.นายธีรชัย  ภูวนาถนรานุบาล                         2.นางกฤษณา  สีหรักษ์

                  3.นายสุรพงษ์  โตวิจักษ์ชัยกุล                           4. พล.ต.อ.ประชา  พรหมนอก

  ตอบ ข้อ 4.

  15.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดที่ได้ฉายาโรมานอฟ ม้ามืดแบบส้มหล่น

                  1.นายธีรชัย  ภูวนาถนรานุบาล                         2.นางกฤษณา  สีหรักษ์

                  3.นายสุรพงษ์  โตวิจักษ์ชัยกุล                           4. พล.ต.อ.ประชา  พรหมนอก

  ตอบ ข้อ 2.

  16. รัฐมนตรีว่าการกระทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นสส.ในจังหวัดใด

                  1. เลย                     2.นครพนม                           3.ยโสธร                4.สกลนคร

  ตอบ ข้อ 1.

  17. ภาษีสรรพสามิตรรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 1500 ซีซี เก็บภาษีเท่าไร

                  1. 3%                     2.12%                                    3.17%                    4.25%

  ตอบ ข้อ 4.

  18.การคืนภาษีสรรพสามิตรรถยนต์คันแรกมีผลตั้งแต่เมื่อใดถึงเมื่อใด

                  1. 1 ต.ค.2554 31 ธ.ค. 2554                           2. 1ต.ค.2554 31 ธ.ค. 2555

                  3.1 พ.ย. 2554 31 ธ.ค. 2555                          4. 1 พ.ย.2554 1 ต.ค.2555

  ตอบ ข้อ 2.

  19. การปรับขึ้นรายได้ให้กับข้าราชการ ระดับปริญาตรี 15,000 บาท และรายได้ขั้นต่ำ 300 บาท มีผลตั้งแต่วันที่เท่าไร

                  1.  1 ต.ค. 2554                      2. 31 ธ.ค.2554                     3.1 ม.ค.2555                         4.1 เม.ย.2555

  ตอบ ข้อ 3.

   

  20. จังหวัดใดในปัจจุบัน ไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมที่เกิดอยู่

                  1.เชียงใหม่                           2.พิษณุโลก                           3.เลย                      4.อุบลราชธานี

  ตอบ ข้อ 3.

  21. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้เมื่อใด

                  1. 1 มกราคม 2547               2.1 มีนาคม 2547                  3. 1 กรกฎาคม 2547            7. 1 กันยายน 2547

  ตอบ ข้อ 1.

  22.ตามระเบียบข้อ 21 คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรให้มีการจ้างพนักงานราชการสำหรับการปฏิบัติงานของส่วนราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ใด

          1. 2504                                  2.2547                                   3.2521                                   4.2534

  ตอบ ข้อ 4.

  23. คณะกรรมการ ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 หมายความว่าอะไร

                          1. คณะกรรมการพนักงานราชการ                                  2.คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

                          3.คณะกรรมการส่วนงานราชการ                                    4.คณะกรรมการของส่วนงานรัฐ

  ตอบ ข้อ 2.

  24. ข้อใดไม่ใช่ หัวหน้าส่วนราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

                          1. ปลัดกระทรวง                  2.ปลัดทบวง                          3.อธิบดี                  4.เลขาธิการ

  ตอบ ข้อ 4

  25. บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่วนราชการ หมายถึง ข้อใด

                          1.ลูกจ้างสัญญาจ้าง                              2.ข้าราชการ                          3.พนักงานราชการ             4.พลเรือน

  ตอบ ข้อ3.

  จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ใหม่ล่าสุด

  รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
   รายละเอียดประกอบด้วย

  - สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

  - เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

  - แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551

  - ข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550

  ข้อสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

  - ข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล

  - ข้อสอบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

  - คณะรัฐมนตรีชุด “ยิ่งลักษณ์” 1

  - ข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

  - แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย

  - แนวข้อสอบงานสารบัญ

  สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 

  ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
  สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
  กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
  เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

   บิ๊กซีขอนแก่ decho pragay  ออมทรัพย์
  โอนเงินแล้วแจ้งมาที่ 
  decho.by@hotmail.com
   

  จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
  admin ออฟไลน์
  ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
  รายละเอียดผู้ใช้ 

  พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504

  ....................

  ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

  ให้ไว้ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2504

  เป็นปีที่ 16 ในรัชกาลปัจจุบัน

   

       พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วย อุทยานแห่งชาติ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้

       มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504"

       มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

       มาตรา 3 บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้ง กับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน

       มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้

                  (1) "ที่ดิน" หมายความว่า พื้นที่ดินทั่วไป และให้หมายความรวมถึง ภูเขา ห้วยหนอง คลอง บึง บาง ลำน้ำ ทะเลสาบ เกาะและที่ชายทะเลด้วย (คณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ตอบข้อหารือเกี่ยวกับคำว่า ที่ดิน เพิ่มเติมดังนี้ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 หมายความรวมถึงทะเลและพื้นที่ดินที่อยู่ใต้ทะเลใต้อธิปไตยของประเทศไทย พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่อยู่บนพื้นดินและทะเล รวมถึงพื้นที่ดินที่อยู่ใต้ทะเลใต้อธิปไตยของประเทศไทย ให้คงอยู่ในสภาพเดิมของธรรมชาติ เพื่อสงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชนทั้งพื้นดินและในทะเล)

                  (2) "อุทยานแห่งชาติ" หมายความว่าที่ดินที่ได้กำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้

                  (3) "ไม้" หมายความรวมถึงพันธุ์ไม้ทุกชนิดทั้งที่เป็นต้น เป็นกอ เป็นเถา ตลอดจนส่วนต่างๆ ของไม้

                  (4) "สัตว์" หมายความรวมถึงสัตว์ทุกชนิด ตลอดจนส่วนต่างๆ ของสัตว์ สิ่งที่เกิดจากสัตว์และสิ่งที่สัตว์ทำขึ้น

                  (5) "พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

                  (6) "อธิบดี" หมายความว่าอธิบดีกรมป่าไม้

                  (7) "รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

       มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอำนาจแต่งตั้ง พนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

   

  หมวด 1

  การกำหนดที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติ

       มาตรา 6 เมื่อรัฐบาลเห็นสมควรกำหนดบริเวณที่ดินแห่งใดที่มีสภาพธรรมชาติ เป็นที่น่าสนใจให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม เพื่อสงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชน ก็ให้มีอำนาจกระทำได้ โดยประกาศพระราชกฤษฎีกาและให้มี แผนที่แสดงแนวเขตแห่งบริเวณที่กำหนดนั้นแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย บริเวณที่กำหนดนี้เรียกว่า "อุทยานแห่งชาติ" ที่ดินที่จะกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาตินั้น ต้องเป็นที่ดินที่มิได้อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือครอบครอง โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใด ซึ่งมิใช่ทบวงการเมือง

       มาตรา 7 การขยายหรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา และในกรณีที่มิใช่เป็นการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติทั้งหมด ให้มีแผนที่แสดงเขตที่เปลี่ยนแปลงไป แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย

       มาตรา 8 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีหลักเขตและป้าย หรือเครื่องหมายแสดงเขตอุทยานแหงชาติไว้ตามสมควร เพื่อให้ประชาชนเห็นได้ว่าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ

   

  หมวด 2

  คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ

       มาตรา 9 ให้มีกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า "คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ" ประกอบด้วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยผู้แทนกรมที่ดิน และกรรมการอื่นไม่เกิน 11 คนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง

       มาตรา 10 กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

       มาตรา 11 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามมาตรา 10 กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

                  (1) ตาย

                  (2) ลาออก

                  (3) คณะรัฐมนตรีให้ออก

                  (4) เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

                  (5) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่คดีความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

              เมื่อกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อื่นแทนได้ กรรมการผู้ได้รับแต่งตั้งตามความในวรรคก่อน อยู่ในตำแหน่งตามวาระเท่าที่ผู้ที่ตนแทน

       มาตรา 12 การประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุม ให้คณะกรรมการเลือก กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเอาเสียงข้างมากกรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพื่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

       มาตรา 13 การประชุมทุกคราว ต้องมีกรรมการประชุมไม่ต่ำกว่ากึ่งจำนวนของกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

       มาตรา 14 คณะกรรมการจะตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้

       มาตรา 15 คณะกรรมการมีหน้าที่ให้คำปรึกษาต่อรัฐมนตรีในเรื่องต่อไปนี้

                  (1) การกำหนดที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติ และการขยายหรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติ

                  (2) การคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ

                  (3) เรื่องที่รัฐมนตรีปรึกษา

   

  หมวด 3

  การคุ้มครองและดูและรักษาอุทยานแห่งชาติ

       มาตรา 16 ภายในเขตอุทยานแหงชาติ ห้ามมิให้บุคคลใด

                  (1) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึงก่นสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า

                  (2) เก็บหา นำออกไป ทำด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตราย หรือทำให้เสื่อมสภาพซึ่งยางไม้ น้ำมันยาง น้ำมันสน แร่ หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น

                  (3) นำสัตว์ออกไป หรือทำด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายแก่สัตว์

                  (4) ทำด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายหรือทำให้เสื่อมสภาพแก่ดิน หิน กรวด หรือทราย

                  (5) เปลี่ยนแปลงทางน้ำหรือทำให้น้ำในลำน้ำ ลำห้วย บึง ท่วมท้นหรือเหือดแห้ง

                  (6) ปิดหรือทำให้กีดขวางแก่ทางน้ำหรือทางบก

                  (7) เก็บหา นำออกไป ทำด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตราย หรือทำให้เสื่อมสภาพซึ่งกล้วยไม้ น้ำผึ้ง ครั่ง ถ่านไม้ เปลือกไม้ หรือมูลค้างคาว

                  (8) เก็บหรือทำด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายแก่ดอกไม้ ใบไม้ หรือผลไม้

                  (9) นำยานพาหนะเข้าออก หรือขับขี่ยานพาหนะในทางที่มิได้จัดไว้เพื่อการนั้นเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

                  (10) นำอากาศยานขึ้นลงในที่ที่มิได้จัดไว้เพื่อการนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

                  (11) นำหรือปล่อยปศุสัตว์เข้าไป

                  (12) นำสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์พาหนะเข้าไป เว้นแต่จะได้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี

                  (13) เข้าไปดำเนินกิจการใดๆ เพื่อหาผลประโยชน์เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

                  (14) ปิดประกาศ โฆษณา หรือขีดเขียนในที่ต่างๆ

                  (15) นำเครื่องมือสำหรับล่าสัตว์หรือจับสัตว์ หรืออาวุธใดๆ เข้าไปเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้อนุญาตนั้นกำหนดไว้

                  (16) ยิงปืน ทำให้เกิดระเบิดซึ่งวัตถุระเบิด หรือจุดดอกไม้เพลิง

                  (17) ส่งเสียงอื้อฉาวหรือกระทำการอื่นอันเป็นการรบกวน หรือเป็นที่เดือดร้อนรำคาญแก่คนหรือสัตว์

                  (18) ทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งต่างๆ ในที่ที่มิได้จัดไว้เพื่อการนั้น

                  (19) ทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้เกิดเพลิง

       มาตรา 17 ห้ามมิให้บุคคลใดกระทำให้หลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอื่นๆ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีตามพระราชบัญญัตินี้ เคลื่อนที่ ลบเลือน เสียหาย หรือไร้ประโยชน์

       มาตรา 18 บุคคลซึ่งเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้สั่งให้ปฏิบัติตามระเบียบ ที่อธิบดีกำหนด โดยอนุมัติของรัฐมนตรี

       มาตรา 19 บทบัญญัติในมาตรา 16 และมาตรา 17 มิให้ใช้บังคับแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการไปเพื่อประโยชน์ใน การคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ หรือการศึกษา หรือวิจัยทางวิชาการ หรือเพื่ออำนวยความสะดวกในการทัศนาจรหรือการพักอาศัย หรือเพื่ออำนวยความปลอดภัยหรือให้ความรู้แก่ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด โดยอนุมัติของรัฐมนตรี

       มาตรา 20 การจับกุมปราบปรามผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

       มาตรา 21 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้กระทำความผิดตามมาตรา 16 ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ หรืองดเว้นการกระทำใดๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติ

       มาตรา 22 ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ เป็นเหตุให้มีสิ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่ หรือมีสิ่งอื่นใดในอุทยานแห่งชาติ ผิดไปจากสภาพเดิม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ผู้กระทำความผิดทำลายหรือรื้อถอนสิ่งนั้นๆ ออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติ หรือทำให้สิ่งนั้นๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม แล้วแต่กรณีถ้าผู้กระทำความผิดไม่ปฏิบัติตาม หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้กระทำความผิด หรือเพื่อป้องกัน หรือบรรเทาความเสียหายแก่อุทยานแห่งชาติ พนักงานเจ้าหน้าที่ จะกระทำดังกล่าวแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งเสียเองก็ได้ตามสมควรแก่กรณี และผู้กระทำความผิดมีหน้าที่ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป ในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กระทำการเสียเองนั้น

   

  หมวด 4

  เบ็ดเตล็ด

       มาตรา 23 ถ้าเห็นเป็นการสมควรให้ประชาชนชำระเงินเนื่องในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ให้บริการให้ความสะดวกต่างๆ ในอุทยานแห่งชาติ หรือให้บุคคลใดเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทน สำหรับการที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการหรือพักอาศัยอยู่ ในอุทยานแห่งชาติอธิบดีมีอำนาจกำหนดอัตราและวางระเบียบเกี่ยวกับการเก็บค่าบริการ ค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนดังกล่าวได้ ทั้งนี้ โดยอนุมัติของรัฐมนตรี เงินที่เก็บได้ตามวรรคก่อน เงินที่มีผู้บริจาคเพื่อบำรุงอุทยานแห่งชาติเงินค่าปรับที่พนักงานเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบตามมาตรา 28 และเงินรายได้อื่นๆ ให้ได้รับยกเว้น ไม่ต้องเสียภาษีอากรใดๆ และเก็บรักษาไว้ใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี

   

  หมวด 5

  บทกำหนดโทษ

       มาตรา 24 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 16 (1) (2) (3) (4) หรือ (5) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

       มาตรา 25 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 16 (6) (7) (9) (10) (11) มาตรา 17 หรือมาตรา 18 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

       มาตรา 26 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 16 (2) (3) (4) หรือ (7) ถ้าปรากฎว่าสัตว์หรือทรัพย์สินที่เก็บหาหรือนำออกมีราคาเพียงเล็กน้อย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นมีเพียงเล็กน้อย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

       มาตรา 27 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 16 (8) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) หรือ (19) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

       มาตรา 28 บรรดาความผิดตามมาตรา 25 มาตรา 26 และมาตรา 27 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเปรียบเทียบได้

       มาตรา 29 บรรดาอาวุธเครื่องมือ เครื่องใช้และยานพาหนะใดๆ ซึ่งบุคคลได้ใช้ในการกระทำความผิดตามมาตรา 16 (1) ฐานแผ้วถางหรือเผาป่า หรือมาตรา 16 (2) ฐานทำให้เป็นอันตรายหรือทำให้เสื่อมสภาพซึ่งไม้ หรือตามมาตรา 16 (3) ฐานทำให้เป็นอันตรายต่อสัตว์ หรือตามมาตรา 16 (4) ฐานทำให้เป็นอันตรายหรือเสือมสภาพแก่ดิน หิน กรวด หรือทราย ให้ริบเสียทั้งสิ้น โดยไม่ต้องคำนึงว่าเป็นของผู้กระทำความผิดและมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาของศาลหรือไม่

   

  บทเฉพาะกาล

       มาตรา 30 สัมปทานและใบอนุญาตทำไม้หรือเก็บหาของป่า ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ใบอนุญาตให้อยู่อาศัยหรือทำประโยชน์ ในที่ป่าคุ้มครองหรือป่าสงวนตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและสงวนป่า อาชญาบัตร ประทานบัตรและใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย การทำเหมืองแร่และสัมปทานตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งได้ออกให้แก่บุคคลใดไว้แล้วก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามมาตรา 6 ใช้บังคับให้คงใช้ได้ต่อไป เพียงเท่ากำหนดอายุของสัมปทาน อาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาตนั้น

  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

  จอมพล ส. ธนะรัชต์

  นายกรัฐมนตรี

  คัดลอกจาก (ราชกิจจานุกเบกษาเล่ม 78 ตอนที่ 80 วันที่ 3 ตุลาคม 2504)
  หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อคุ้มครองรักษาทรัยากรธรรมชาติที่มีอยู่เช่น พันธุ์ไม้ และของป่า สัตว์ป่า ตลอดจนทิวทัศน์ ป่าและภูเขาให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมมิให้ถูกทำลายหรือเปลี่ยนแปลงไป เพื่ออำนวยประโยชน์ทั้งทางตรง และทางอ้อมแก่รัฐและประชาชน

   

  ต่อมามีการปรับปรุงพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ให้เหมาะสมกับสภานการณ์ปัจจุบัน

  โดยการตรากฎหมายเป็นพระราชกำหนดในปี พ.ศ. 2532

  พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี พ.ศ.2532

  จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
  mayz1984 ออฟไลน์
  ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
  รายละเอียดผู้ใช้ 
  ตอบกลับโพส 1 โพสของ (admin)
  มีเฉลยป่าวค่ะ จะสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปค่ะ สนใจสั่งซื้อค่ะ 1 ชุด
  รายละเอียดไฟล์แนบ
  กล่องตอบกลับด่วน

  กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
  กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้