ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : จำหน่ายรวมข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมทางหลวงชนบท
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

จำหน่ายรวมข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมทางหลวงชนบท

แชร์กระทู้นี้

1. กรมทางหลวงชนบทจัดตั้งขึ้น เมื่อใด

. 3 ตุลาคม พ.ศ. 2530           . 3 ตุลาคม พ.ศ. 2540

. 3 ตุลาคม พ.ศ. 2543          . 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545

2. หน่วยงานใดไม่ได้สังกัดกรมทางหลวงชนบท

. สำนักการบิน                          . สำนักก่อสร้างทาง

       .สำนักเครื่องกลและสื่อสาร   . สำนักสำรวจและออกแบบ

3. กรมทางหลวงชนบทสังกัดกระทรวงใด

. กระทรวงคมนาคม                                         

. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

. กระทรวงมหาดไทย

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคนปัจจุบันคือใคร

.  พล.ต.ท. ชัจจ์ กุลดิลก     . น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ

.  พล.อ.อ. สุกำพล สุวรรณทัต         .  จุติ ไกรฤกษ์

5.  อธิบดีกรมทางหลวงชนบทคนปัจจุบัน คือใคร

. ฤทธิรงค์ จัยสิน                                . อาทร เทียนตระกูล

. ชาติชาย ทิพย์สุนาวี                   ง. กฤชเทพ สิมลี

6. ตราสัญลักษณ์ของกรมทางหลวงชนบท คือข้อใด

            . พระอิศวร                                . พระนารายณ์

            . พระศิวะ                           . ไม่มีข้อถูก

7. กรมทางหลวงชนบทมีชื่อภาษาอังกฤษว่า

. Waterworks of Rural Roads       . Department of Rural Roads 

. Department of Rural Roads       . Authority Meteorological  of Rural Roads 

8. ข้อใดคือวิสัยทัศน์  ของกรมทางหลวงชนบท

.  พัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง        

. พัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางให้สมบูรณ์ อย่างพอเพียงและยั่งยืน

. ให้การเชื่อมต่อแก่ประชาชนครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ                            

             . ไม่มีข้อใดถูก

9. ทางหลวงชนบทที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของกรมทางหลวงชนบทมีระยะทางเท่าใด 

. 15,000 กิโลเมตร                                            

. 25,000 กิโลเมตร 

.  35,000 กิโลเมตร 

. 45,000 กิโลเมตร

10. พระราชบัญญัติทางหลวงฉบับแรกเริ่มประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. ใด

              .พ.ศ. 2530

. พ.ศ. 2533

. พ.ศ. 2535

. พ.ศ. 2549

11. เว็บไซต์ของกรมทางหลวงชนบท มีชื่อว่าอะไร

.  [url]www.drr.go.th[/url]                            

.  [url]www.drr.org[/url]

.  [url]www.drr.com[/url]

. [url]www.drr.ac.th[/url] 

12. สำนักงานที่ทำการของกรมทางหลวงชนบทอยู่ที่เขตใดในกรุงเทพมหานคร

. บางกะปิ                           

. ประเวศ

.พระนคร           

. บางเขน            

13. ข้อใดคือเหตุผลขอการพัฒนา และยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท

.  เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง          .  การท่องเที่ยว

.  แก้ไขปัญหาการจราจร                  .   ถูกทุกต้อง

14. โครงการถนนไร้ฝุ่นเป็นโครงการของพรรคการเมืองพรรคใด

. พรรคเพื่อแผ่นดิน

. พรรคเพื่อไทย

. พรรคชาติไทย

. พรรคภูมิใจไทย

15. ข้อใดไม่ใช่พื้นที่ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 1

.  พระนครศรีอยุธยา         .  ปทุมธานี

.  อ่างทอง                           .   สมุทรสาคร

16. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคือใคร

. ประธานสภาบัญญัติแห่งชาติ                                     

. ประธานวุฒิสภา

.ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ                   

. ประธานสภาผู้แทนราษฎร

17 . จังหวัดบึงกาฬแยกออกมาจากจังหวัดใด

.  อุบลราชธานี                                   .  สกลนคร

.  หนองคาย                                        .   อุดรธานี

18. ประธานสภาผู้แทนราษฎร คนปัจจุบัน (ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2554) คือ

.  นายยงยุทธ ติยะไพรัช                                  .  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์

. นายมีชัย  ฤชุพันธุ์                                           . นายชัย  ชิดชอบ

19. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 11  จะเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ช่วงเวลาใด
ก. 
2554-2556          ข.  2556-2558      

 ค.  2555-2559          ง.  2555-2560

 

20. ตามรัฐธรรมนูญ พ. 2550 คณะองคมนตรี มีทั้งหมดกี่คน

.  17  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  16  คน                                      

. 18  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  17  คน       

. 19  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  18  คน                                                       

. 20  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  19  คน       

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมทางหลวงชนบท ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

ประกอบด้วย

- แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง_กรมทางหลวงชนบท

- ข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

- ข้อสอบภาษาไทย_ ความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พศ 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบการบริหารและการจัดการ 
- เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550

- ข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ 2546
- ข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

 บิ๊กซีขอนแก่
decho pragay  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724

 

 

 

 

 

 

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้