ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน 3
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน 3

แชร์กระทู้นี้

1.การพัฒนาชุมชนเป็นโครงการ หมายความว่า?
-โครงการที่ได้จัดทำขึ้นตามหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยคนในชุมชน
2.การพัฒนาชุมชนเป็นขบวนการ หมายความว่า?
-เป็นการเน้นการพัฒนาแบบมีแบบแผน ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการ
3.การพัฒนาชุมชน คือ?
- การสร้างชุมชนให้เจริญโดยอาศัยกำลังความสามารถของประชาชน และความช่วยเหลือของรัฐร่วมกัน
4. ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนคือ
-เชื่อว่าคนมีความสามารถและความต้องการปรับปรุงตนเอง
-เชื่อว่าคนมีความสามารถที่จะปรับปรุงตนเองหากเขามีโอกาส
-เชื่อว่าคนมีความสามารถที่จะปรับปรุงตนเองด้วยตัวเขาเอง หากมีการเรียนรู้
5.ข้อใดมิใช่การจัดการชุมชนที่ดี
-ความคิดที่แตกต่าง
6. ความแตกต่างระหว่างเป้าหมายของการพัฒนาชนบทกับการพัฒนาชุมชน?
-การพัฒนาชนบทมุ่งเน้นคนยากจน การพัฒนาชุมชนเน้นพัฒนาคนในชุมชน
7. ความแตกต่างของการมุ่งเน้นพัฒนาระหว่างการพัฒนาชนบทกับการพัฒนาชุมชนคือ
-การพัฒนาชนบทมุ่งเน้นเศรษฐกิจ แต่การพัฒนาชุมชนมุ่งพัฒนาคน
8.มาตรฐานคุณภาพฃีวิตชาวบ้านมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาชุมชนเพราะ
-ชาวบ้านใช้มาตรฐานคุณภาพชีวิตที่คอยยึดถือเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจในการพัฒนาหรือไม่
9.การเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไปต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างยาวนานจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพทั้งหมดหมายถึง
-วิวัฒนาการ
10.การเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเห็นผลทันตาหรือเห็นผลระยะสั้น มักเเปลี่ยนไปจากเดิมมาก หรือเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง คือ
-การปฏิวัติ
11.  การพัฒนาชุมชน หมายถึง
-การพัฒนากลุ่มคนให้สามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. คำว่า ชุมชน ตามความหมายของการพัฒนาชุมชน หมายถึง
-ท้องถิ่น
13.เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญา แนวความคิด ทฤษฏี และเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน ท่านเห็นว่าการพัฒนาชุมชนนั้นเน้นอะไรมากที่สุด
-ขบวนการ
14. ที่กล่าวกันว่า การพัฒนาชุมชนเป็นการพัฒนาทางด้านวัตถุและจิตใจนั้น คำว่า จิตใจ หมายถึง?
-พฤติกรรม ค่านิยม ทัศนคติ
15. หลักธรรมที่เป็นหัวใจของการพัฒนาชุมชน?
-อัตตาหิ อัตโน นาโถ
16. งานพัฒนาชุมชนมีลักษณะ ที่เป็นขบวนการให้การศึกษานั้น หมายถึง
-การศึกษานอกระบบโรงเรียน
17. ผู้นำท้องถิ่น หรือผู้นำชุมชน หมายถึง
- กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือกรรมการชุมชน
18. ปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดของชุมชนแออัดคือ
-ยาเสพติด
19. คุณสมบัติพิเศษของผู้นำชุมชน เป็นอย่างไร
-มีความรู้ความสามารถดีจนเป็นที่ยอมรับทั่วไป
20.การสำรวจเบื้องต้นก่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนต้องการได้ข้อมูลอะไรสำคัญที่สุด
-จำนวนและประเภทประชากร
+++++++++++++++++++++++++++++++++


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้