ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบเก่าตำรวจ ยศจ่าดาบ ด.ต. อายุ 50 ปี ที่สอบ ปี 2554
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบเก่าตำรวจ ยศจ่าดาบ ด.ต. อายุ 50 ปี ที่สอบ ปี 2554

แชร์กระทู้นี้

From: duenchay602@hotmail.com
To: decho.by@hotmail.com
Subject: RE: สอบตำรวจสายจ่าดาบ
Date: Fri, 16 Sep 2011 14:32:36 +0700

size="3">เรียนคุณเดโช  พระกาย
                                 ตามที่ผมได้ซื้อแนวข้อสอบของดาบอายุ 50 ปี จากท่านนั้น ผมได้นำมาอ่านและทบทวนหลายครั้ง
หลังจากที่ไปสอบเมื่อวันที่  4 ก.ย.54 แล้วผมรู้สึกมั่นใจ เพราะมีข้อความที่ติวจำนวนมากที่ตรงกับข้อสอบ และเมื่อถึงวันประกาศผลสอบ ก็เป็นไปตามคาด  ผมได้ 99 คะแนน เป็นอันดับ 3 ของภาค 3 ยังเหลืออีกขั้นตอนเดียวคือสอบสัมภาษณ์  
                                 อย่างไรก็ดีต้องขอขอบคุณที่ท่านมีส่วนในความสำเร็จของผมครั้งนี้

                                                                              
                                                                              ขอแสดงความนับถือ
                                                                              
                                                                              ด.ต.เดือนฉาย   จริยศ
                                                                             สภ.กันทรลักษ์  ศรีสะเกษ

ประกาศผลสอบตำรวจภาค 3 คับ

...........................................
ภ.3

ประกาศ

บัญชีรายชื่อ
..............................................

......................................

1.       พรรคเพื่อไทย ได้ ส.ส.แบบแบ่งเขต เข้ามาในสภาทั้งหมดกี่คน 

ก.       265  คน                                                                                 ค. 195  คน

ข.       365  คน                                                                                 ง.  275  คน 

2.       หมายเลข  8 ที่ ไม่เกี่ยวข้อง กับนายกยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 

ก.       เวลาที่โปรดเกล้าฯ 05.30 pm                                             ค. จำนวน ส.ส.ที่โหวตให้ 295  เสียง

ข.       วัน เดือน ปีเกิด 21 มิถุนายน 2510                                   ง. อายุของน.ส.ยิ่งลักษณ์  44 ปี

3.          การวัดมวลของร่างกาย ประกอบด้วย 

ก.       การวัดส่วนสูง                                                                      ค. การวัดเส้นรอบเอว

ข.       การชั่งน้ำหนัก                                                                     ง. ถูกทั้ง ก และ 

4.          การออกกำลังกายอะไรที่เหมาะที่สุดกับคนที่มีน้ำหนักมากๆ 

ก.       กระโดดเชือก                                                                       ค. วิ่ง

ข.       ยกน้ำหนัก                                                                            ง. ขี่จักยานยนต์ 

5.          จังหวัดบึงกาฬมีพืขเศรษฐกิจอะไร มากที่สุด 

ก.       มันสำปะหลัง                                                                       ค. อ้อย

ข.       ยางพารา                                                                                ง. ยาสูบ 

6.          เงินเฟ้อ  หมายถึง 

ก.        ภาวะที่ราคาสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจสูงขึ้นเรื่อย ๆ

ข.        ภาวะที่ระดับสินค้าและบริการลดลงเรื่อย ๆ แม้สินค้าจะมี ราคาถูก 

ค.        ภาวะที่เฉพาะราคาสินค้าในระบบเศรษฐกิจสูงขึ้นเรื่อย ๆ 

ง.       ภาวะที่เฉพาะราคาสินค้าในระบบเศรษฐกิจลดลงเรื่อย ๆ แม้สินค้าจะมี ราคาถูก

7.          โมเดลบางระกำ หมายถึงอะไร 

ก.       การแก้ไขปัญหาดินโคลนถล่ม                                          ค. การแก้ไขปัญหาการเกิดแผ่นดินไหว

ข.       การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม                                                     ง. การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

8.          บิ๊กอ็อด หมายถึงใคร 

ก.       พลเอกยุทธศักดิ์  ศศิประภา                                               ค. พล.อ. อัครเดช  ศศิประภา

ข.       พล.อ.สุนทร  คงสมพงษ์                                                    ง. พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ

9.          น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกคนที่เท่าใด 

ก.       26                                                                                           ค.  28

ข.       27                                                                                           ง.  29

10.      ประเทศไทยมี สส.บัญชี และสส.แบบแบ่งเขตจำนวนเท่าใด 

ก.       สส.บัญชี  120 คน และสส.แบบแบ่งเขต  375  คน 

ข.       สส.บัญชี  125 คน และสส.แบบแบ่งเขต  375  คน 

ค.       สส.บัญชี  120 คน และสส.แบบแบ่งเขต  325  คน 

ง.        สส.บัญชี  125 คน และสส.แบบแบ่งเขต  325  คน 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนายดาบ ยศจ่าดาบ 50 ปี ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

ความรู้ที่จำเป็น (ที่สอบ) : 
แนวข้อสอบเก่าสายจ่าดาบ 50 ปี 2554
ข้อสอบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ข้อสอบความรู้ในหน้าที่ตำรวจ
แนวข้อสอบวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวข้อสอบ จริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม ประจำปี พ.ศ. 2555
แนวข้อการเมืองไทยในปัจจุบัน
โครงสร้าง หน้าที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คุณธรรม ค่านิยมหลัก และอุดมคติของตำรวจ
สรุปการบริหารงานในสถานีตำรวจ

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

 บิ๊กซีขอนแก่น
decho pragay  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเป็นหนังสือ พร้อม MP3 ติวข้อสอบ พรบ ตำรวจ 

 ชุดละ 679 บาท ส่ง EMS

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
31.    การแบ่งส่วนราชการในการจัดตั้งกองบัญชาการตราขึ้นเป็น
ค.    พระราชกฤษฎีกา                     ค. พระราชบัญญัติ
ง.    กฏกระทรวง                    ง. ประกาศของกระทรวง
ตอบ   ก. พระราชกฤษฎีกา
32.    ใครคือผู้กำหนดวันเวลาทำงานและวันหยุด ของข้าราชการตำรวจในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
ค.    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ                ค. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ง.    คณะรัฐมนตรี                    ง. ก.ต.ช.
ตอบ   ง. ก.ต.ช.        (  ย่อมาจาก   คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ  )
มาตรา ๙  วัน เวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณีวันหยุดราชการประจําปีและการลาหยดราชการของข้าราชการตำรวจให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด แต่ในกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ก.ต.ช. จะกําหนดให้ข้าราชการตํารวจต้องปฏิบัติหน้าที่ตามวันเวลาที่แตกต่างจากที่คณะรัฐมนตรีกำหนดก็ได้
33.    ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของ ก.ตร.
จ.    กําหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตํารวจและจัดระบบราชการตํารวจ
ฉ.    พิจารณาดำเนินการคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อดำเนินการแต่งตั้ง ผบ.ตร.
ช.    พิจารณาอนุมัติแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิด และการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการตำรวจ
ซ.    รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง  เงินเพิ่มค่าครองชีพ สวัสดิการ หรือประโยชน์เกื้อกูลสำหรับข้าราชการตำรวจให้เหมาะสม
ตอบ   ค. พิจารณาดำเนินการคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อดำเนินการแต่งตั้ง ผบ.ตร.
34.    ข้อใดคือชั้นของข้าราชการตำรวจ
ค.    สัญญาบัตร                          ค. พลตำรวจ
ง.    ประทวน                          ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
มาตรา ๒๕  ชั้นข้าราชการตำรวจ มีดังต่อไปนี้
(๑) ชั้นสัญญาบัตร   ได้แก่  ผู้มียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป  
(๒) ชั้นประทวน   ได้แก่    ผู้มียศสิบตำรวจตรี  สิบตำรวจโท  สิบตํารวจเอก จ่าสิบตํารวจและดาบตำรวจ
(๓) ชั้นพลตำรวจ   ได้แก่   พลตำรวจสำรอง

35.    การถอดหรือออกจากยศสัญญาบัตรทำโดยวิธีใด
ค.    ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ             ค. ระเบียบของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ง.    ประกาศพระบรมราชโองการ                ง.   ถูกทั้ง   ก  และ  ข
ตอบ    ง.   ถูกทั้ง   ก  และ  ข
36.    ข้อใด ไม่ใช่ กรรมการโดยตำแหน่งของ ก.ตร.
ค.    ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ             ค. ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
ง.    รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ            ง.  จเรตํารวจแห่งชาติ
ตอบ  ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ   ( ก.ตร.  ย่อมาจาก  คณะกรรมการขาราชการตำรวจ )
37.    การกำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล คือหน้าที่ของใคร
ค.    ก.ตร.                         ค. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ง.    ก.ต.ช.                         ง. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตอบ    ก.  ก.ตร.
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
lingnoi_21 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้