ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบ บขส.บริษัทขนส่งจำกัด ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
aumpa ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ บขส.บริษัทขนส่งจำกัด ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

แชร์กระทู้นี้

แนวข้อสอบ ความสามารถด้านเหตุผล****************************คำชี้แจง ข้อ 1-5 พิจารณาเลือกคำที่เข้าพวกกับกลุ่มที่กำหนดให้1. ฟุต เมตร หลา ........................


1) วา  2) กรัม 


3) ลิตร  4) กิโลกรัม


ตอบ  1  ฟุต เมตร หลา และวา เป็นมาตรการวัด แต่ กรัม ลิตร กิโลกรัมเป็นมาตราการชั่งตวง


2. น้อยหน่า แตงโม มะละกอ ....................


1) มะพร้าว  2) ขนุน 


3) เงาะ   4) สับปะรด


ตอบ 2 ขนุนเป็นผลไม้ประเภทเดียวกัน น้อยหน่า แตงโม มะละกอ เนื่องจากใช้เกณฑ์ผลไม้ที่มีเมล็ดภายในมากกว่า 1


3. พริก กระเทียม หัวหอม............................


1) ผักกาดขาว   2) แตงกวา 


3) มะเขือเทศ  4) ตะไคร้


ตอบ 4 พริก กระเทียม หัวหอม ตะไคร้ เป็นพืชที่ใช้เป็นเครื่องเทศ


4. ฆ้อง กลอง ขิม


1) ฉิ่ง  2) กรับ 


3) ระนาด  4) ฉาบ


ตอบ 3 ฆ้อง กลอง ขิม ระนาด  เป็นเครื่องดนตรีที่เล่นโดยใช้ไม้ตี 1), 2) และ 4) เล่นโดยใช้ตัวเครื่องดนตรีตีกันเอง


5. โต๊ะ เตียง เก้าอี้............................


1) ตู้  2) ตั่ง 


3)  กล่อง  4) ลิ้นชัก


ตอบ 2

คำชี้แจง ตั้งแต่  6 - 26 ให้พิจารณาสรุปความจากข้อความที่กำหนดให้ในแต่ละข้อ

6. รถติดเพราะฝนตก แต่วันนี้ฝนไม่ตก ฉะนั้น
1. รถไม่ติด  2. รถอาจจะติด  3. วันนี้ไม่มีฝน  4. วันนี้แดดจัด
5. สรุปแน่นอนไม่ได้


ตอบ 5แนวคิด รถติด เพราะฝนตก อาจตีความได้ว่า ถ้าฝนตกแล้วรถติด แต่วันนี้ฝนไม่ตก จึงสรุปแน่นอนไม่ได้   

7. ถ้ามีเงินเขาจะซื้อรถ แต่เขาไม่ซื้อรถ ฉะนั้น


1. เขาไม่มีเงิน 2. ขาไม่อยากขับรถ 3. เขาขับรถไม่เป็น 4. เขาซื้อบ้านก่อนซื้อรถ
5. สรุปแน่นอนไม่ได้


ตอบ 1แนวคิด  ถ้ามีเงินจะซื้อรถ แต่เขาไม่ซื้อรถ แสดงว่าเขาไม่มีเงิน
 แสดงตามรูปแบบตรรกศาสตร์ได้ดังนี้
  id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t"
path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f">
o:title=""/>
  8. เมื่อเล็กๆ เขาเป็นคนเรียบร้อย เดี๋ยวนี้เขาเป็นคนเกเร ฉะนั้น
1. คนเรียบร้อยคือคนเกเร  2. คนเรียบร้อยดีกว่าคนเกเร
3. เขาเคยเป็นคนเรียบร้อย  4. เขาเป็นคนเกเรมากๆ
5. สรุปแน่นอนไม่ได้

ตอบ 3แนวคิด  เมื่อเล็กๆเขาเป็นคนเรียบร้อย แสดงว่า เขาเคยเป็นคนเรียบร้อยมาก่อนในอดีต
 
9. เมือง ก. อยู่เหนือเมือง ข. เมือง ข. อยู่ใต้เมือง ค. เมือง ค. อยู่เหนือเมือง ง. และเมือง ก. อยู่ใต้เมือง ง. ดังนั้นเมืองอะไรอยู่เหนือสุด


1. เมือง ก.  2. เมือง ข.   3. เมือง ค.  ง. เมือง ง.
5. สรุปแน่นอนไม่ได้


ตอบ 3. เมืองค.
แนวคิด  แสดงแผนผังได้ดังนี้

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบบริษัท ขนส่ง จำกัด ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ขนส่ง จำกัด
แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- การสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4
 • นิติกร 4
 • ช่างเทคนิค
 • สั่งซื้อที่

  ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
  สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
  ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
  กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
  เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
  ธ.กสิกรไทย  
  ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

  ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
  ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
  ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบ
‏ บริษัท ขนส่ง จำกัด‏
***************
1.    ชื่อย่อ บริษัท ขนส่ง จำกัด คืออะไร
ก.    ขส.                        ค. บขส.
ข.    ขมส.                       ง. บส.
ตอบ   ค. บขส.
2.    ข้อใดคือเว็ปไซด์ของ บขส.
ก.    www.dld.go.th                ค. www.transport.co.th    
ข.    www.forest.go.th                ง. www.transport.go.th
ตอบ   ค. www.transport.co.th
3.    กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ  บขส. คนปัจจุบันคือใคร
ก.    นายพินิจ คำปู่                ค. นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ
ข.    นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร            ง. นายทฤษดี   ชาวสวนเจริญ
ตอบ   ข. นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร
4.    รองผู้จัดการใหญ่ของ  บขส. มีกี่คน
ก.    2  คน                    ค.  4  คน
ข.    3  คน                    ง.  5  คน
ตอบ  ค.  4  คน     ได้แก่
1.    นายพินิจ คำปู่            รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ
2.    นางสาวอรนุช  ภู่วัฒนวนิชย์        รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถ
3.    นายสมบัติ  นะนุนา          รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหาร
4.    นายบุญช่วย  สกุลวิไลเลิศ        รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาองค์กร
5.    บริษัท ขนส่ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อใด
ก.วันที่ 11 กรกฎาคม 2473                                         ข.วันที่ 12 กรกฎาคม 2473        
ค.วันที่ 13 กรกฎาคม 2473                                         ง.วันที่ 14 กรกฎาคม 2473
ตอบ   ค. วันที่ 13 กรกฎาคม 2473        
6.    ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษบริษัท ขนส่ง จำกัด
ก.    The Customs  Department
ข.    The Transport Company
ค.    The Transport Company Ltd.
ง.    Company The Transport Ltd.
ตอบ    ค. The Transport Company Ltd.
7.    บริษัท ขนส่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร
ก.    มีนบุรี                    ค. ราชเทวี
ข.    ลาดพร้าว                    ง. จตุจักร
ตอบ   ง. จตุจักร
8.    ข้อใดคือพันธกิจของบริษัท ขนส่ง จำกัด
ก.    พัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง
ข.    รักษาสิทธิที่พึงมีของผู้โดยสาร
ค.    สร้างความประทับใจและตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการ
ง.    ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ    ง.ถูกทุกข้อ
9.    ข้อใดคือเป้าประสงค์ของบริษัท ขนส่ง จำกัด
ก.    มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น  ด้วยการตลาดและการให้บริการให้ผู้รับบริการพึงพอใจ  เพื่อรายได้และผลกำไรของ บขส. เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ข.    เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุนและสามารถบริหารความเสี่ยงในการเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง
ค.    พัฒนาระบบการบริหาร  โดยให้ความสำคัญในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.ถูกทุกข้อ
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1111111111111
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้