ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สาระน่ารู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สาระน่ารู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

แชร์กระทู้นี้

สาระน่ารู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
- พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
  (บรรยาย)

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

-บัญชีข้อมูล ค้นหาตามชื่อเรื่องคู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540
-บัญชีข้อมูล ค้นหาตามหน่วยงานสาระสำคัญ และขอบเขตการใช้สิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ
-ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาพรวมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของราชการ
-สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง-สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
การติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ิข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 
    
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 ของ คกก.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ประจำปีงบประมาณ
  พ.ศ. 2553           

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
การกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้

- คำอธิบาย พ.ร.บ. โดย อ.ชัยวัฒน์ฯ

ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
  การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชน
  เข้าตรวจดู พ.ศ.2553
      

วิธีการบันทึกดัชนีข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์

รายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารปี 2555   ประมวลมติคณะรัฐมนตรี ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 รายงานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ของ สป.มท.  ครั้งที่ 1/2552
 -การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
 -คู่มือแนะนำระบบการประเมินเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด  
 คู่มือการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส
  ที่กำหนดภายใต้ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540


  

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้