ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : จำหน่าย คู่มือ หนังสือ แนวข้อสอบสภาการพยาบาล ใบประกอบวิชาชีพ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

จำหน่าย คู่มือ หนังสือ แนวข้อสอบสภาการพยาบาล ใบประกอบวิชาชีพ

แชร์กระทู้นี้

แนวข้อสอบสภาการพยาบาล(จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ)

1. ข้อใดเป็นลักษณะของกฎหมาย 

ก. บังคับใช้กับบางกลุ่มโดยเฉพาะเจาะจง 

ข. เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับรัฐบาล 

ค. มีการบังคับที่เป็นกิจจะลักษณะ 

ง. ต้องบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 2. กฎหมายกลุ่มใดจัดอยู่ในประเภทกฎหมายมหาชน 

ก. กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย์ 

ข. กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายวิชาชีพ 

ค. กฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย์ กฎหมายวิชาชีพ 

ง. กฎหมายวิชาชีพ กฎหมายจราจร กฎหมายผู้บริโรค 3. กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์มีความสำคัญต่อการประกอบวิชาชีพ ท่านคิดว่าข้อใดถูกต้องที่สุด 

     1. เป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพของการบริการพยาบาล 

     2. เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการมารับบริการ 

     3. เป็นความต้องการของผู้ซื้อบริการ 

     4. เป็นความต้องการของผู้รับบริการ 

ก. 1,2,3 

ข. 2,3,4 

ค. 3,4,1 

ง. 1,2,4 4. จรรยาบรรณวิชาชีพ หมายถึงข้อใด 

ก. กฎหมายที่วิชาชีพต่าง ๆ กำหนดขึ้นเป็นข้อปฏิบัติ 

ข. ข้อกำหนดสำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพต่าง ๆ 

ค. ข้อกำหนดที่สังคมต้องการให้วิชาชีพต่าง ๆ ปฏิบัติ 

ง. กฎหมายที่บ้านเมืองกำหนดขึ้นให้วิชาชีพต่าง ๆ ปฏิบัติ 5. การป้องกันและการแก้ปัญหาด้านจริยธรรมสำหรับพยาบาล ควรปฏิบัติอย่างไร 

ก. การให้ความรู้แก่นักศึกษาและครูต้องปฏิบัติเป็นแบบอย่าง 

ข. การสร้างให้เกิดในจิตใจของแต่ละบุคคล 

ค. การสร้างกฎระเบียบต่าง ๆ ให้บุคคลปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 

ง. การให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม 6. การปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีมาตรฐานและดีที่สุดไม่เลือกปฏิบัติเป็นจรรยาบรรณที่มีต่อ 

ก. เพื่อนร่วมงาน 

ข. สถาบัน 

ค. วิชาชีพพยาบาล 

ง. ผู้รับบริการ 


7. เพื่อเป็นการรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของตนเอง สิ่งที่ควรคำนึงถึงอยู่เสมอคือ 

ก. จริยธรรม 

ข. ศีลธรรม 

ค. วินัย 

ง. ระเบียบและคำสั่ง 


8. ปัจจัยใดที่เป็นเหตุส่งเสริมให้เกิดปัญหาทางจริยธรรมทางการพยาบาลมากที่สุด 

ก. ความคาดหวังของผู้รับบริการ 

ข. ความต้องการของผู้ซื้อบริการ 

ค. ประชาชนมีความรู้ความต้องการสูง 

ง. องค์กรวิชาชีพมีความคาดหวังมากขึ้น 


9. ข้อใดแสดงถึงการให้บริการอย่างได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงของพยาบาล 

ก. นางสาวศิรินาถ ให้การพยาบาลเฉพาะรายที่ตนเองได้รับผิดชอบเท่านั้น 

ข. นางสาวศิริโฉม ให้การพยาบาลผู้ป่วยและพูดจาไพเราะกับทุกคน 

ค. นางสาวศิรินภา ให้การพยาบาลผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว เพราะผู้สูงอายุไม่ทำตามคำสั่ง 

ง. นางสาวศิริสุดา มักเดินไปสอบถามอาการและให้บริการกับผู้ป่วยที่พูดเก่ง ไพเราะและมีของฝากจากญาติเสมอ 


10. พยาบาลห้องคลอดเวรดึก ได้มอบหมายให้น้องนักศึกษาพยาบาลทำคลอดและอาบน้ำเด็ก หลังจากนั้น 1 ชม. เด็กมีผื่นและบวมแดงที่ขาทั้ง 2 ข้าง เมื่อสอบสวนพบว่าเกิดจากน้ำร้อนเกินไป ทำให้ต้องรักษาต่อจนหายจึงจะกลับบ้านได้ ในกรณีนี้มารดาของเด็กมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในทางกฎหมายได้หรือไม่ อย่างไร 

ก. มีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้คือค่ารักษาพยาบาล 

ข. มีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้คือค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียโอกาส 

ค. มีสิทธิแต่ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ เพราะเด็กได้ยกเว้นค่ารักษาพยาบาล 

ง. มีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้จากทางโรงพยาบาลได้


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพ สภาการพยาบาล  ใหม่ล่าสุด 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  

ประกอบด้วย

-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลผดุงครรภ์
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลมารดาและทารก
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลผู้ใหญ่
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุ
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลจิตเวช
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลอนามัยชุมชน
-แนวข้อสอบกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
-เทคนิคการทำข้อสอบสภาการพยาบาล


ส่งเป็นไฟล์ทางเมล์สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่งเป็นหนังสือ 679 บาท รวมค่าส่ง EMS
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
 บิ๊กซีขอนแก่ 
decho pragay  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ decho.by@hotmail.com

สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้