ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการธุรการ สำนักงานอัยการ
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการธุรการ สำนักงานอัยการ

แชร์กระทู้นี้

แนวข้อสอบ

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  พ.๒๕๕๓

 

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  พ.๒๕๕๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด

ก. ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓                                           ค. ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓

ข. ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓                                           ง. ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

ตอบ    ข.๗ ธันวาคม ๒๕๕๓

2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  พ.๒๕๕๓  มีผลบังคับใช้เมื่อใด

ก. ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓                                           ค. ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓

ข. ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓                                           ง. ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

ตอบ   ง. ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

3. ..” หมายความว่า

ก. คณะกรรมการอัยการ                                          ค. คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายอัยการ

ข. คณะกรรมการอัยการสูงสุด                               ง. คณะกรรมการฝ่ายอัยการ

ตอบ    ก.คณะกรรมการอัยการ

4. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ก. อัยการสูงสุด                                                         ค.รองอัยการสูงสุด

ข. ก.อ.                                                                       ง.อธิบดีอัยการ

ตอบ   ก. อัยการสูงสุด

5. ข้าราชการฝ่ายอัยการ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท

ก. 2  ประเภท                                                            ค. 4  ประเภท

ข. 3  ประเภท                                                            ง. 5  ประเภท

ตอบ  ก. 2  ประเภท

6. ข้อใด ไม่ใช่ ประเภทของข้าราชการฝ่ายอัยการ

ก. ข้าราชการอัยการ                                                 ค. ข้าราชการสารบรรณ

ข. ข้าราชการธุรการ                                                 ง. ไม่ใช่ทั้ง  ข้อ ข และ  ค

ตอบ  ค. ข้าราชการสารบรรณ

7. คณะกรรมการอัยการประกอบด้วย

ก. อัยการสูงสุด                                                         ค. รองอัยการสูงสุด

ข. กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ                            ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

 8. ใครเป็นประธานในคณะกรรมการอัยการ

ก. อัยการสูงสุด                                                         ค. รองอัยการสูงสุด

ข. กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ                            ง. รองอัยการสูงสุดที่อาวุโส

ตอบ   ก.อัยการสูงสุด

9. ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ

ก. เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

ข. มีอายุไม่ต่ำกว่า  35 ปี

ค. มีอายุไม่ต่ำกว่า  40  ปี

ง. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ตอบ   ข.มีอายุไม่ต่ำกว่า  35 ปี

10. กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

ก. 4  ปี                                                                        ค.  2  ปี

ข. 3  ปี                                                                        ง.  1  ปี

ตอบ  ค.  2  ปี


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สํานักงานอัยการสูงสุด 

1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด
2 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
3 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
4 พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ 2553
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553
6 พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553
8 ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2554
9 สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ)
10 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ
11 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
12 การเตรียมตัวสอบภาค ค.สำนักงานอัยการสูงสุด


ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

Line@

รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รวบรวมข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบได้ จากสนามจริง
ติดตามข่าวการสอบราชการที่ https://www.facebook.com/testthai1/
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
111111
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้