ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บริษัท ขนส่ง จำกัด
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บริษัท ขนส่ง จำกัด

แชร์กระทู้นี้

ข้อสอบ บริษัท ขนส่ง
จำกัด  1. ชื่อย่อบริษัท ขนส่งจำกัด คืออะไร
             ก. ขส.                                                                                 ค. บขส.

     ข. ขมส.                                                                             ง. บส.

ตอบ   ค. บขส.
  1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของบขส.

ก. [url]www.dld.go.th[/url]                                                           ค.[url]www.transport.co.th[/url]   


ข. [url]www.forest.go.th[/url]                                                       ง. [url]www.transport.go.th[/url]ตอบ   ค. [url]www.transport.co.th[/url]


  1. กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ  บขส. คนปัจจุบันคือใคร

ก. นายพินิจ คำปู่                                                              ค. นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ


ข. นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร                                            ง. นายทฤษดี   ชาวสวนเจริญ 


ตอบ   ข. นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร


  1. รองผู้จัดการใหญ่ของ  บขส. มีกี่คน

ก. 2  คน                                                                             ค.  4  คน


ข. 3  คน                                                                             ง.  5  คน


ตอบ  ค.  4  คน ได้แก่


1. นายพินิจ คำปู่ รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ


2. นางสาวอรนุช  ภู่วัฒนวนิชย์                 รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถ


3. นายสมบัติ  นะนุนา   รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหาร 


4. นายบุญช่วย  สกุลวิไลเลิศ รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาองค์กร


  1. บริษัท ขนส่ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อใด

ก.วันที่ 11 กรกฎาคม 2473                                         ข.วันที่ 12 กรกฎาคม 2473        


ค.วันที่ 13 กรกฎาคม 2473                                        ง.วันที่ 14 กรกฎาคม 2473


ตอบ   ค. วันที่ 13กรกฎาคม 2473 


  1. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษบริษัท ขนส่ง จำกัด

ก. The Customs  Department


ข. The Transport Company


ค. The Transport Company Ltd.


ง. Company The Transport Ltd.ตอบ    ค. The Transport CompanyLtd.  1. บริษัทขนส่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร

ก. มีนบุรี                                                                            ค. ราชเทวี


ข. ลาดพร้าว                                                                       ง.จตุจักร


ตอบ   ง. จตุจักร


  1. ข้อใดคือพันธกิจของบริษัท ขนส่งจำกัด

ก. พัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง 


ข. รักษาสิทธิที่พึงมีของผู้โดยสาร 


ค. สร้างความประทับใจและตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการ 


ง. ง.ถูกทุกข้อ


ตอบ   ง.ถูกทุกข้อ


  1. ข้อใดคือเป้าประสงค์ของบริษัท ขนส่ง จำกัด
ก. มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นด้วยการตลาดและการให้บริการให้ผู้รับบริการพึงพอใจ  เพื่อรายได้และผลกำไรของ บขส. เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ข. 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุนและสามารถบริหารความเสี่ยงในการเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง
ค. 
พัฒนาระบบการบริหารโดยให้ความสำคัญในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล
ง. 
ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.ถูกทุกข้อ


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบบริษัท ขนส่ง จำกัด ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ขนส่ง จำกัด
แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- การสอบสัมภาษณ์
- การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
- ข้อสอบการวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล
- ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้