ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : รายการสินค้าสื่อการเรียนการสอน งบประมาณ SP2 ปีงบประมาณ 2555
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

รายการสินค้าสื่อการเรียนการสอน งบประมาณ SP2 ปีงบประมาณ 2555

แชร์กระทู้นี้

CD-ROM  หลักสูตรใหม่  2551  สินค้ามาใหม่

ชุดสื่อ ไอที (CAI และ VCD)และ ประเภทรายงาน, วิจัย , ผลงานทางวิชาการ
นวตกรรมทางการศึกษา,
ตัวอย่างรายงาน
จำหน่าย ขาย สื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ งบไทยเข้มแข็ง โรงเรียนทั่วประเทศ 
ราคาแผ่นละ  285 บาทจำนวนน้อยกว่า 100 แผ่นแผ่นละ  285 บาทจำนวนมากกว่า 100 แผ่นลด 30%จำนวนมากกว่า 1,000 แผ่นลด 50%จำนวนมากกว่า 5,000 แผ่นลด 60%จำนวน
สั่งขั้นต่ำ 10 แผ่นขึ้นไป

ใบราคาสิ้นค้าทั้งหมด    http://www.tutor-home.net/cai2.html           
รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมที่เพิ่มที่  http://www.tutor-home.netโทร   085-0127724 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่decho.by@hotmail.com
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ภาษาไทย ป.1

CD-ROM หลักสูตรปี 51 ภาษาไทย ป.2

CD-ROM หลักสูตรปี 51 ภาษาไทย ป.5                                                          

CD-ROM หลักสูตรปี 51 ภาษาไทย ม.1

CD-ROM หลักสูตรปี 51 ต่างประเทศ ป.1

CD-ROM หลักสูตรปี 51 ต่างประเทศ ป.2

CD-ROM หลักสูตรปี 51 ต่างประเทศ ป.6

CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. ต่างประเทศ ป.1

CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. ต่างประเทศ ป.2

CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. ต่างประเทศ ม.2

CD-ROM Backward Design ต่างประเทศ ม.3

CD-ROM หลักสูตรปี 51 คณิตศาสตร์ ป.1

CD-ROM หลักสูตรปี 51 คณิตศาสตร์ ป.2

CD-ROM หลักสูตรปี 51 คณิตศาสตร์ ป.3

CD-ROM หลักสูตรปี 51 คณิตศาสตร์ ป.4

CD-ROM หลักสูตรปี 51 คณิตศาสตร์ ป.5

CD-ROM หลักสูตรปี 51 คณิตศาสตร์ ป.6

CD-ROM หลักสูตรปี 51 คณิตศาสตร์  ม.1

CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.คณิตศาสตร์ ป.1

CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.คณิตศาสตร์ ป.2

CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.คณิตศาสตร์ ป.3

CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.คณิตศาสตร์ ป.4

CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.คณิตศาสตร์ ป.5

CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.คณิตศาสตร์ ป.6

CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.คณิตศาสตร์ ม.1

CD-ROM หลักสูตรปี 51 วิทยาศาสตร์ ป.6

CD-ROM หลักสูตรปี 51 วิทยาศาสตร์ ม.1

CD-ROM Backward Design วิทยาศาสตร์ ป.1

CD-ROM Backward Design วิทยาศาสตร์ ป.2

CD-ROM Backward Design วิทยาศาสตร์ ป.3

CD-ROM Backward Design วิทยาศาสตร์ ป.4

CD-ROM Backward Design วิทยาศาสตร์ ป.5

CD-ROM Backward Design วิทยาศาสตร์ ป.6

CD-ROM Backward Design วิทยาศาสตร์ ม.1

CD-ROM หลักสูตรปี 51 สังคมศึกษา ป.1 ( 4 in 1 )

CD-ROM หลักสูตรปี 51 สังคมศึกษา ป.2 ( 4 in 1 )

CD-ROM หลักสูตรปี 51 สังคมศึกษา ป.3 ( 4 in 1 )

CD-ROM หลักสูตรปี 51 สังคมศึกษา ป.4 ( 4 in 1 )

CD-ROM หลักสูตรปี 51 สังคมศึกษา ป.5 ( 4 in 1 )

CD-ROM หลักสูตรปี 51 สังคมศึกษา ป.6 ( 4 in 1 )

CD-ROM หลักสูตรปี 51 สังคมศึกษา ม.1 ( 4 in 1 )

CD-ROM Backward Design สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ป.1

CD-ROM Backward Design สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ป.2

CD-ROM Backward Design สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ป.3

CD-ROM Backward Design สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ป.4

CD-ROM Backward Design สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ป.5

CD-ROM Backward Design สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ป.6

CD-ROM Backward Design สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ม.1

CD-ROM หลักสูตรปี 51 สุขศึกษา ป.1

CD-ROM หลักสูตรปี 51 สุขศึกษา ป.2

CD-ROM หลักสูตรปี 51 สุขศึกษา ป.3

CD-ROM หลักสูตรปี 51 สุขศึกษา ป.4

CD-ROM หลักสูตรปี 51 สุขศึกษา ป.5

CD-ROM หลักสูตรปี 51 สุขศึกษา ป.6

CD-ROM หลักสูตรปี 51 สุขศึกษา ม.1

CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. สุขศึกษา ป.1

CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. สุขศึกษา ป.2

CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. สุขศึกษา ป.3

CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. สุขศึกษา ป.4

CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. สุขศึกษา ป.5

CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. สุขศึกษา ป.6

CD-ROM หลักสูตรปี 51 ศิลปะศึกษา ป.1

CD-ROM หลักสูตรปี 51 ศิลปะศึกษา ป.2

CD-ROM หลักสูตรปี 51 ศิลปะศึกษา ป.3

CD-ROM หลักสูตรปี 51 ศิลปะศึกษา ป.4

CD-ROM หลักสูตรปี 51 ศิลปะศึกษา ป.5

CD-ROM หลักสูตรปี 51 ศิลปะ ป.6

CD-ROM หลักสูตรปี 51 ศิลปะศึกษา ม.1

CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.ศิลปะศึกษา ป.1

CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.ศิลปะศึกษา ป.2

CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.ศิลปะศึกษา ป.3

CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.ศิลปะศึกษา ม.1

CD-ROM หลักสูตรปี 51 การงานฯ ป.1

CD-ROM หลักสูตรปี 51 การงานฯ ป.2

CD-ROM หลักสูตรปี 51 การงานฯ ป.3

CD-ROM หลักสูตรปี 51 การงานฯ ป.4

CD-ROM หลักสูตรปี 51 การงานฯ ป.6

CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ป.1

CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ป.2

CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ป.3

CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ป.4

CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ป.5

CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ป.6

CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ม.1

CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ม.2

CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ม.3

CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ม.4

CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ม.5

CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ม.6

CAI เครื่องดนตรีไทย

CAI ครูดนตรีไทย

CAI การประสมวงดนตรีไทย

ผลงาน อ.3 อนุบาล 2

หนังสือส่งเสริมการอ่านสาระภาษาอังกฤษ

CD-ROM  แบบพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ตามแนวไตรสิกขา

DVD การสร้างสรรค์งานด้วยสีโปสเตอร์

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
dellleea ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
9 轻灵盐酸西布曲明胶囊 42善存银片 75 银杏叶片
全国局部城市药品零售市场销售金额排行榜  [推荐]顺义网站shanghai massage
2005年9月北京市药品零售市场销售金额排行榜
1 赛尼可胶囊 34 洛塞克胶囊 67 速效救心丸
2 益安定(延寿丹)35 婷美减肥沃容胶囊68 旗人减肥胶囊
3 感冒清热颗粒 36 开瑞坦片 69 补肾益寿胶囊
4 钙尔奇D600 37 锌钙特口服液 70 碧萝芷片
5 曲美胶囊 38 999皮炎平软膏 71 双黄连胶囊
6 善存片 39 毓婷片 72 晶珠流感丸
7 双黄连口服液 40 奇正消痛贴 73吾老七羊胎美容稀释液
8 念慈奄蜜炼川贝枇杷膏 41博凯减肥乐胶囊74 华素片
9 澳曲轻胶囊 42 咽炎片 75 小儿肺热咳喘口服液
10 原点丽姿减肥胶囊43 吗叮啉片 76 康丽源减肥茶
11 板蓝根颗粒 44 婷美盐酸西布曲明胶囊77 舒降之
12 金施尔康 45 21金维他 78 妈富隆片
13 金嗓子喉宝 46 饮乐美祛脂减肥茶79 开同肾灵
14 排毒养颜胶囊 47 尤维斯天然钙+D3 80 胃康灵胶囊
15 扶他林乳胶剂万艾可 48新盖中盖高钙片 81泰宝痛消灵
16 达克宁乳膏 49 穿心莲内酯滴丸 82 祛痰灵口服液
17 酸痛灵喷剂 50 活谓素得而乐胶囊 83凯思立D
18 扶他林乳胶剂 51 细1减肥胶囊 84 片仔癀丸
19 善存银片 52 小儿感冒颗粒 85 维C银翘片
20 日夜百服咛 53 太太静心助眠口服液 86迈之灵
21 清热解毒口服液 54 牛黄清心丸 87 参茸三肾胶囊
22 芦荟排毒胶囊 55 络活喜片 88 壮骨麝香止痛膏
23 芬必得胶囊 56 黄连素片 89 三黄片
24 复方丹参滴丸 57 派瑞松乳膏 90宏新钙易达养分素弥补剂
25 三精双黄连口服液58 复方甘草片 91 大活络丹
26 北京降压O号片 59 通络祛痛膏 92 加合百服宁片
27 新康泰克 60 泰诺感冒片 93 钙尔奇D300
28 劲得钙片(中老年型) 61清开灵口服液 94 斯达舒胶囊
29 维生素EC复合剂 62 健胃消食片(江中)95 扶他林片
30 同仁乌鸡白凤丸 63 清之颜清畅美颜胶囊 96感康片
31 京制牛黄解毒片 64 银黄颗粒 97 京都念慈奄枇杷糖
32 白加黑感冒片 65 脑得生咀嚼片 98伊可新胶囊(0至1岁)
33 三爽清肤液 66 乐力胶囊 99 脑心安胶囊
100 西瓜霜润喉片
2005年9月成都市药品零售市场销售金额排行榜
1 纤姿乐胶囊 34 钙尔奇D300 67 清咽口服液
2 原点丽姿减肥胶囊35 慢严舒柠颗粒 68 毓婷片
3 排毒养颜胶囊 36 伊可新胶囊(0至1岁)69 芦荟排毒胶囊
4 抗病毒颗粒 37 补肾益寿胶囊 70 玄麦甘桔颗粒
5 念慈奄蜜炼川贝枇杷膏 38板蓝根颗粒 71妈富隆片
6 维珍钙片 39 锌钙特软胶囊 72 氨矿胶囊
7 芬必得胶囊 40 复方板蓝根颗粒 73 栀子金花丸
8 乐力胶囊 41 999皮炎平软膏 74 泰诺感冒片
9 轻灵盐酸西布曲明胶囊 42善存银片 75 银杏叶片
10 锌钙特口服液 43 复方丹参滴丸 76 速效救心丸
11 心脑康胶囊 44 芦荟胶囊 77 散列通片
12 夏桑菊颗粒 45 吗叮啉片 78 同仁乌鸡白凤丸
13 善存片 46 奇正消痛贴 79 肠胃宁片
14 复方丹参片 47 新康泰克 80 全方维生素E胶丸
15 乳珍钙片 48 珍珠钙胶囊 81 脑络通胶囊
16 曲美胶囊 49 感康片 82 一贴通
17 乌鸡白凤丸 50 麝香心脑乐片 83 通脉冲剂
18 藿香正气口服液 51 贝诺酯片 84葡萄糖酸钙口服液
19 达克宁乳膏 52 后定诺片 85 皮康王乳膏
20 世纪新维他21多维元素片53派瑞松乳膏 86 补肾强身胶囊
21 维C银翘片 54 维生素E胶丸 87 天然维生素E胶丸
22 金嗓子喉宝 55 肤痒霜 88 中风回春胶囊(脉利通)
23 麝香镇痛膏 56 旗人减肥胶囊 89 消咳宁片
24 双黄连片 57 力克舒胶囊 90 新盖中盖高钙片
25 迪巧 58 排油素(宁红瘦身含片) 91 999感冒灵颗粒
26 地奥血汗康胶囊 59 咽炎片 92 必伏凝胶
27 西丽亭胶囊 60 麦芬克胶囊 93 胃康灵胶囊
28 双黄连口服液 61 延龄长春胶囊 94 金银花露
29 21金维他 62 云南白药气雾剂 95 云南白药膏
30 伊可新胶囊(1岁以上) 63利咽灵片96重感清(复方氨敏虎杖胶囊)
31 液体钙D3软胶囊 64 利心丸 97 清火栀麦子
32 健胃消食片(江中)65 脉络通丸 98 三叶减肥茶
33 韵美姿减肥胶囊 66 麝香壮骨膏 99 足光散
100 复方甘草片
2005年9月广州市药品零售市场销售金额排行榜
1 曲美胶囊 34 碧生源SO瘦减肥茶67 藿香正气丸
2 赛尼可胶囊 35 美媛春口服液 68 孚答静乳膏
3 念慈奄蜜炼川贝枇杷膏36 天跟骨通贴膏 69 喉疾灵胶囊
4 珍珠粉胶囊 37 全方维生素E胶丸 70 伊泰青胶囊
5 钙尔奇D600 38 奇正消痛贴 71 艾洛松软膏
6 夏桑菊颗粒 39 络活喜片 72 新康泰克
7 清开灵口服液 40 调经养颜胶囊 73 加合百服宁片
8 999皮炎平软膏 41 慢严舒柠颗粒 74 顺峰康王
9 黄道益活络油 42 和胃整肠丸 75 碧生源常润茶
10 乐力胶囊 43 补肾益寿胶囊 76 维C银翘片
11 金施尔康 44 钙尔奇D300 77红虹阿胶钙铁口服液
12 抗病毒口服液 45 善存银片 78 活赛克胶囊
13 广东凉茶颗粒 46 嗽叭正露丸 79 圣通平片
14 达克宁乳膏 47 京制牛黄解毒片 80 云南白药气雾剂
15 板蓝根颗粒 48 液体钙软胶囊 81 清开灵颗粒
16 善存片 49 斧标驱风油 82 养血安神糖浆
17 凯思立D 50 同仁乌鸡白凤丸 83 胃乃安胶囊
18 万艾可 51 妈咪爱散 84可恶的肝油AD钙丸
19 清热消炎宁胶囊 52 毓婷片 85 伤湿祛痛膏
20 排毒养颜胶囊 53 清开灵胶囊 86 散利痛片
21 乌鸡白凤丸 54 吗叮啉片 87 安博维片
22 清热解毒口服液 55 口炎清颗粒 88 维生素E胶丸
23 倍他乐克 56 灵丹草颗粒 89 贝特令
24 扶他林乳胶剂 57 达克宁栓 90 9快9减肥胶囊
25 日夜百服咛 58 化痔栓 91 开塞露
26 锌钙特口服液 59 玛特纳 92 活汀新片
27 芬必得胶囊 60 开瑞坦片 93 皮宝消炎癣湿药膏
28 哌瑞松乳膏 61 钙尔奇添佳片 94 妈富隆片
29 酸痛灵喷剂 62 幸福科达琳 95 拜新同片
30 澳曲轻胶囊 63伊可新胶囊(0至1岁) 96 小施尔康片
31 力度伸(维生素C泡腾片64 泰诺感冒片 97 金银花露
32 金嗓子喉宝 65 波依定片 98 扶他林片
33 后定诺片 66 保济丸 99 维生素C片100 白加黑感冒片
2005年9月南京市药品零售市场销售金额排行榜
1 维亭片 34 酸痛灵喷剂 67 波依定片
2 钙尔奇D600 35 达喜片 68 散利痛片
3 美罗风湿关节痛贴 36 善存片 69 珍珠粉
4 排毒养颜胶囊 37 倍他乐克片 70 施慧达片
5 曲美胶囊 38 泰诺感冒片 71 奥克胶囊
6 片仔癀丸 39 活谓素得而乐胶囊72 西瓜霜喷剂
7 达克宁乳膏 40 西瓜霜清咽含片 73 皮康王乳膏
8 灵丹草颗粒 41 络活喜片 74 川贝雪梨膏
9 金施尔康 42 999感冒灵胶囊 75 九货痔疮栓
10 念慈奄蜜炼川贝枇杷膏3 21金维他 76 兰美抒乳膏
11 北京降压O号片 44 艾者思颗粒 77 强力枇杷胶囊
12 灵丹草胶囊 45 吗叮啉片 78 小柴胡颗粒
13 补肾益寿胶囊 46 力度伸(维生素C泡腾片79 克感欣片
14 澳曲轻胶囊 47 喉痛灵片 80 金达克宁
15 生力胶囊 48 云南白药气雾剂 81 泻停封胶囊
16 赛尼可胶囊 49 洛赛克片 82 皮宝消炎癣湿药膏
17 万艾可 50 达克宁栓 83 关节止痛膏
18 金嗓子喉宝 51 后定诺片 84 天然维生素E胶丸
19 乐力胶囊 52 丹桂香颗粒 85 慢严舒柠颗粒
20 麝香壮骨膏 53 子仲益肾丸 86 弗乃尔米非司酮片
21 复方板蓝根颗粒 54 海王银得菲片 87 英太青缓释胶囊
22 扶他林乳胶剂 55 代文胶囊 88 天和骨通贴膏
23 日夜百服咛 56 一清胶囊 89 新盖中盖高钙片
24 锌钙特口服液 57 洛汀新片 90 清之颜清畅美颜胶囊
25 9快9减肥胶囊 58 壮骨麝香止痛膏 91 热炎宁胶囊
26 9快9减肥茶 59 乌鸡白凤丸 92 洁尔阴洗液
27 新康泰克 60 复方草珊瑚含片 93 清开灵颗粒
28 芬必得胶囊 61 急支糖浆 94 玉圣感冒灵胶囊
29 派瑞松乳膏 62 意可贴 95 珍珠粉胶囊
30 奇正消痛贴 63 开瑞坦片 96 三精双黄连口服液
31 葡萄糖酸钙口服液 64 妈富隆片97 金乳钙咀嚼片
32 999皮炎平软膏 65 寿比山片 98 先声咳喘宁口服液
33 白加黑感冒片 66 惠菲宁(美敏伪麻溶液)99 复方降压片
100 快克胶囊
2005年9月杭州市药品零售市场销售金额排行榜
1 21金维他 34 一清胶囊 67 麝香祛痛搽剂
2 青春宝抗朽迈片 35 双黄莲口服液 68 洁尔阴洗液
3 钙尔奇D600 36 999皮炎平软膏 69 清开灵颗粒
4 曲美胶囊 37 康百力钙+D嚼片 70 金奥康胶囊
5 万艾可 38 百令胶囊 71 快克胶囊
6 赛尼可胶囊 39 白加黑感冒片 72 灵丹草颗粒
7 奇正消痛贴 40 散利痛片 73 清开灵软胶囊
8 维亭片 41 后定诺片 74 金果饮口服液
9 络活喜片 42 安博维片 75 开瑞坦片
10 念慈奄蜜炼川贝枇杷膏 43 扶他林乳胶剂 76 清热灵颗粒
11 酸痛灵喷剂 44 北京降压O号片 77 拜新同片
12 双黄连口服液 45 强力枇杷露 78 洛赛克胶囊
13 泰诺感冒片 46 新康泰克 79 新雪颗粒
14 金嗓子喉宝 47 波依定片 80 乐力胶囊
15 达克宁乳膏 48 麝香镇痛膏 81 西瓜霜喷剂
16 葡萄糖酸钙口服液 49 川贝雪梨膏 82 川贝清肺糖浆
17 青春宝美容胶囊 50 复方草珊瑚含片 83 肠炎宁片
18 佳丽纤美胶囊 51 天地通远红外纳米贴 84 诺福丁
19 排毒养颜胶囊 52 乌鸡白凤丸 85 养胃颗粒
20 新盖中盖高钙片 53 凯思破D 86 金银花露
21 桑菊感冒颗粒 54 板蓝根颗粒 87 珍珠粉
22 9快9减肥胶囊 55 吗叮啉片 88 黄氏响声丸
23 昼夜百服咛 56 力度伸(维生素C泡腾片) 89 尤卓尔软膏
24 博凯减肥乐胶囊 57 瘦宝木本胶囊 90 伊可新胶囊(0至1岁)
25 珍黄丸 58 意可贴 91 伲福达片
26 派瑞松乳膏 59 克痢痧胶囊 92 清咽滴丸
27 天和骨通贴膏 60 钙加锌口服液 93 达喜片
28 钙尔奇D300 61 达克宁栓 94 健宝维存片
29 施慧达片 62 金莲花胶囊 95 狗皮膏
30 云南白药气雾剂 63 代文胶囊 96 妈富隆片
31 香莲胶囊 64 慢严舒柠颗粒 97 洛赛克片
32 芬必得胶囊 65 天然维生素E胶丸 98 金达克宁
33 洛汀新片 66 来益维生素E胶丸 99 穿心莲内酯滴丸
100 新生命天然液体钙胶囊
2005年9月青岛市药品零售市场销售金额排行榜
1 曲美胶囊 34 芬必得胶囊 67 珍稀胃片
2 苦甘颗粒 35 意可贴 68 性命维他多维元素片
3 念慈奄蜜炼川贝枇杷膏 36 急支糖浆 69 西瓜霜润喉片
4 鹿胎口服液 37 倍健女士复合维生素片 70 天乳钙咀嚼片
5 劲得钙片(中老年型) 38 迪巧 71 康氏减肥茶
6 金嗓子喉宝 39 复方甘草片 72 妈富隆片
7 麝香壮骨膏 40 倍健女士复合维生素片 73 安肠止泻胶囊
8 排毒养颜胶囊 41 瑞培恩(双氯芬酸钠擦剂) 74 草珊瑚口腔喷雾剂
9 葡萄糖酸钙口服液 42 芬美琳片 75 利肺片
10 天信减肥茶 43 痢特敏片 76 太太美容口服液
11 钙尔奇D600 44 复方草珊瑚含片 77 太太静心助眠口服液
12 片仔癀丸 45 金施尔康 78 板蓝根颗粒
13 新癀丸 46 健胃消食片(江中) 79 化痔片
14 奇正消痛贴 47 派瑞松乳膏 80 谓葆颗粒
15 倍健液体钙软胶囊 48 先生口服液 81 西瓜霜喷剂
16 达克宁乳膏 49 酸痛灵喷剂 82 达喜片
17 后定诺片 50 超微钙颗粒 83 牛黄解毒片
18 斯达舒胶囊 51 清盈1号康之宝减肥胶囊 84 乌鸡白凤丸
19 吗叮啉片 52 加芬胶囊 85 钙尔奇D300
20 超微钙口嚼片 53 上清片 86 浦秀盐酸西布曲明片
21 锌钙特口服液 54 21金维他 87 麝香镇痛膏
22 清开灵颗粒 55 乐力胶囊 88 马应龙麝香痔疮栓
23 康氏真菌清乳膏 56 云南白药气雾剂 89 银翘解毒胶囊
24 新盖中盖高钙片 57 补肾益寿胶囊 90 芦荟排毒胶囊
25 艾兰得维C含片 58 清之颜清畅美颜胶囊 91 清开灵泡腾片
26 咽炎片 59 黄金矿维胶囊 92 羚贝止咳糖浆
27 毓婷片 60 泻痢消片 93 皮康王乳膏
28 舒康贴 61 伊可新胶囊(0至1岁) 94 参梅养胃颗粒
29 快胃片 62 万通炎康片 95 牛黄上清胶囊
30 劲得钙片(儿童) 63 红药气雾剂 96 麝鞭回春胶囊
31 倍健小麦胚芽油软胶囊 64 思密达散剂 97 维生素E胶丸
32 扶他林乳胶剂 65 蛇胆川贝胶囊 98 同仁乌鸡白凤丸
33 万艾可 66 999皮炎平软膏 99 丹桂香颗粒
100 珍宝三鞭丸
2005年9月深圳市药品零售市场销售金额排行榜
1 曲美胶囊 34 碧生源瑞德梦减肥茶 67 清开灵口服液
2 万艾可 35 板蓝根颗粒 68 乌鸡白凤丸
3 赛尼可胶囊 36 麝香壮骨膏 69 云南白药气雾剂
4 念慈奄密炼川贝枇杷膏 37 嗽叭正露丸 70 可受的肝油丸(AD钙)
5 维亭片 38 天然维生素E胶丸 71 白加黑感冒片
6 夏桑菊颗粒 39 金嗓子喉宝 72 太太静心助眠口服液
7 黄道益活络油 40 京制牛黄解毒片 73 必理通片
8 锌钙特口服液 41 达克宁乳膏 74 澳曲轻胶囊
9 珍珠粉胶囊 42 清火片 75 葡萄糖酸钙口服液
10 碧生源SO瘦减肥茶 43 慢严舒柠颗粒 76 清热消炎宁胶囊
11 排油素(宁红瘦身含片) 44 魏氏骨痛贴 77 感冒清热胶囊
12 乐力胶囊 45 同仁乌鸡白凤丸 78 一清胶囊
13 金银花露 46 斧标驱风油 79 AD钙镁肝油片
14 原点丽姿减肥胶囊 47 绿之元芦荟螺旋藻片 80 小儿清热宁颗粒
15 钙尔奇D600 48 酸痛灵喷剂 81 派瑞松乳膏
16 广东凉茶颗粒 49 幸福科达琳 82 双黄莲口服液
17 汇仁肾宝合剂 50 泰诺感冒片 83 大印象减肥茶
18 善存片 51 扶他林乳胶剂 84 保济丸
19 999皮炎平软膏 52 锌钙特软胶囊 85 鹿尾补肾丸
20 碧生源常润茶 53 生力胶囊 86 善存银片
21 芬必得胶囊 54 凯思立D 87 蛇胆川贝液
22 金施尔康 55 多维氨基酸片 88 咽喉消炎丸
23 补肾强身片 56 欢合珍珠粉胶囊 89 力度伸(维生素C泡腾片)
24 吉达强身胶囊 57 可恨的肝油AD钙丸 90 999感冒灵颗粒
25 奇正消痛贴 58 21金维他 91 妙妙减肥胶囊
26 排毒养颜胶囊 59 双黄连口服液 92 伟哥
27 谓尔舒片 60 灵丹草颗粒 93 皮宝消炎癣湿药膏
28 抗病毒口服液 61 和胃整肠丸 94 蛇胆川贝胶囊
29 后定诺片 62 开瑞坦片 95 天和骨通贴膏
30 钙加锌口服液 63 太太美容口服液 96 吗叮啉片
31 肾宝糖浆 64 红虹阿胶钙铁口服液 97 妈咪爱散
32 洛赛克胶囊 65 君泰双黄莲口服液 98 维仙优片
33 补肾益寿胶囊 66 贝特令 99 日夜百服咛
100 美媛春口服液
2005年9月上海市药品零售市场销售金额排行榜
1 赛尼可胶囊 34 力度伸(维生素C泡腾片) 67 牛黄解毒片
2 原点丽姿减肥胶囊 35 派瑞松乳膏 68 善存银片
3 曲美胶囊 36 乐力胶囊 69 黄连上清片
4 念慈奄密炼川贝枇杷膏 37 猴茹菌片 70 妈富隆片
5 达克宁乳膏 38 来益维生素E胶丸 71 达克宁栓
6 奇正消痛贴 39 全方维生素E胶丸 72 清好清畅胶囊
7 维亭片 40 络活喜片 73 牛黄清心丸
8 乌鸡白凤丸 41 万艾可 74 斯达舒胶囊
9 金箍棒活性钙颗粒 42 善存片 75 马应龙麝香痔疮膏
10 扶他林乳胶剂 43 急支糖浆 76 天和骨通贴膏
11 三精双黄连口服液 44 维生素E胶丸 77 博凯减肥乐胶囊
12 金施尔康 45 散利痛片 78 珍珠粉
13 日夜百服咛 46 安婷片 79 葡萄糖酸钙口服液
14 排毒养颜胶囊 47 复方枣仁胶囊 80 泰诺林控释片
15 一清胶囊 48 开塞露 81 锌钙特口服液
16 泰诺感冒片 49 芦荟排毒胶囊 82 艾洛松软膏
17 双黄连口服液 50 清热解毒软胶囊 83 祛痰灵口服液
18 吗叮啉片 51 关节止痛膏 84 沐舒坦片
19 板蓝根颗粒 52 金多靶减肥降脂胶囊 85 倍健液体钙软胶囊
20 旗人减肥胶囊 53 信可舒银黄含片 86 999皮炎平软膏
21 培菲康胶囊 54 维康福 87 维生素C
22 钙尔奇D600 55 金银花露 88 黄连素片
23 双黄莲口服液 56 康百力钙+D口嚼片 89 小青龙合剂
24 达喜片 57 金箍棒L-乳酸钙片 90 西瓜霜润喉片
25 慢严舒柠颗粒 58 马应龙麝香痔疮栓 91 克感敏片
26 清开灵胶囊 59 美信钙+D片92 西瓜霜喷剂
27 芬必得胶囊 60 超细珍珠粉 93 巨能蜜炼良园枇杷膏
28 酸痛灵喷剂 61 安神补脑液 94 金达克宁
29 伤湿止痛膏 62 科素亚片 95 川贝枇杷糖浆
30 血尔口服液 63 清热解毒口服液 96 麝香壮骨膏
31 天瑞坦片 64 北豆根片 97 喉疾灵胶囊
32 补肾益寿胶囊 65 金嗓子喉宝 98 清咽滴丸
33 生力胶囊 66 镇痛活络酊 99 补肾强身胶囊
100 毓婷片
2005年9月沈阳市药品零售市场销售金额排行榜
1 9快9减肥胶囊 34 红药气雾剂 67 咳特灵胶囊
2 曲美胶囊 35 天地通远红外纳米贴 68 红花注射液
3 钙尔奇D600 36 天然维生素E胶丸 69 胃康灵胶囊
4 金嗓子喉宝 37 可非糖浆 70 白加黑感冒片
5 念慈奄密炼川贝枇杷膏 38 金纳多针 71 复方丹参含片
6 9快9减肥茶 39 安婷片 72 酸痛灵喷剂
7 速效救心丸 40 去痛片 73 尤维斯天然钙+D3
8 整肠生胶囊 41 乐力胶囊 74 葡萄糖酸钙口服液
9 咽炎片 42 狗皮膏 75 双黄连咀嚼片
10 妈富隆片 43 双黄连胶囊 76 维C银翘片
11 养心氏片 44 洛汀新片 77 万艾可
12 乌鸡白凤丸 45 立普妥片(阿托伐他汀钙) 78 活谓素得而乐胶囊
13 达克宁乳膏 46 新盖中盖高钙片 79 扑热息痛片
14 心脑康胶囊 47 三精双黄连口服液 80 善存银片
15 珍稀胃片 48 倍他乐克片 81 云南白药气雾剂
16 银可络片(银杏叶片) 49 毓婷片 82 云南白药膏
17 蚁力神胶囊 50 美林混悬液 83 代文胶囊
18 银杏叶片 51 同仁乌鸡白凤丸 84 鲁南欣康片
19 德维喜咀嚼片 52 速效伤风胶囊 85 美邦钙宝
20 双黄连口服液 53 筋骨舒喷剂(贴用) 86 比尔、圣坚胶囊
21 芬必得胶囊 54 络活喜片 87 地奥心血康胶囊
22 伊媚儿螺旋藻减肥胶囊 55 金施尔康 88 大陆生物减肥胶囊
23 感康片 56 新康泰克 89 吗叮啉片
24 红药贴膏 57 健胃消食片(江中) 90 瘦身1号绿尼软胶囊(全身型)
25 瘦身1号绿尼软胶囊 58 更年青婷好青春胶囊 91 复方甘草片
26 千姿美减肥胶囊 59 迪巧 92 片仔癀丸
27 麝香壮骨膏 60 21金维他 93 银杏达莫打针液
28 善存片 61 钙尔奇添佳片 94 化痰平喘片
29 慢严舒柠颗粒 62 玉康芦荟胶囊 95 拜新同片
30 伏络清马来酸氨氯地平片 63 复方丹参片 96 魏氏骨痛贴
31 北京降压O号片 64 波依定片 97 金纳多膜衣片
32 复方丹参滴丸 65 步长脑心通胶囊 98 板蓝根颗粒
33 排毒养颜胶囊 66 亿人瘦微微塑胶囊 99 壮阳春胶囊
100 通心络胶囊
2005年9月重庆市药品零售市场销售金额排行榜
1 瑞梦乌龙减肥茶 34 后定诺片 67 板蓝根颗粒
2 曲美胶囊 35 纤姿乐胶囊 68 夏桑菊颗粒
3 排油素(宁红瘦身含片) 36 派瑞松乳膏 69 解热止痛散
4 原点丽姿减肥胶囊 37 999皮炎平软膏 70 黄金搭档(儿童)
5 斯达舒胶囊 38 补肾强身片 71 维珍钙片
6 万艾可 39 灵丹草颗粒 72 鳗钙片(成人型)
7 双黄莲口服液 40 安婷片 73 金施尔康
8 善存片 41 肤特灵霜 74 黄金错误(中老年)
9 乐力胶囊 42 迪巧 75 黄连上清丸
10 排毒养颜胶囊 43 芬必得胶囊 76 吗叮啉片
11 钙尔奇D600 44 蛇胆川贝枇杷膏 77 皮康王乳膏
12 21金维他 45 新康泰克 78 倍健液体钙软胶囊
13 酸痛灵喷剂 46 祛痰灵口服液 79 善存银片
14 生力胶囊 47 野马追糖浆 80 美林混悬液
15 双黄连口服液 48 健胃消食片(江中) 81 锌钙特口服液
16 念慈奄密炼川贝枇杷膏 49 开瑞坦片 82 达英-35片17 生命特力胶囊 50 美朵伊人静胶囊 83 倍健小麦胚芽油软胶囊
18 太太静心助眠口服液 51 抗病毒颗粒 84 赛尼可胶囊
19 太太美容口服液 52 西瓜霜清咽含片 85 伟哥
20 骨康王(骨痛灵酊) 53 安神补脑液 86 洛赛克胶囊
21 散列通片 54 奇正消痛贴 87 999九正减肥胶囊
22 达克宁乳膏 55 复方瓜子金颗粒 88 英太青缓释胶囊
23 金嗓子喉宝 56 急支糖浆 89 康氏真菌清乳膏
24 芦荟排毒胶囊 57 自然维生素E胶丸 90 贝特令
25 慢严舒柠颗粒 58 联邦止咳露 91 迈之灵
26 复方板蓝根颗粒 59 柔依口服液 92 维生素E胶囊
27 补肾益寿胶囊 60 感速宁片 93 扶他林乳胶剂
28 多维鳗钙 61 减肥胶囊 94 玄麦甘桔颗粒
29 藿香正气口服液 62 清热暗疮片 95 乾坤咽炎片
30 清热解毒软胶囊 63 五子衍宗丸 96 活谓素得而乐胶囊
31 洗肠减肥茶 64 泰诺感冒片 97 意可贴
32 云南白药气雾剂 65 感康片 98 乳珍钙片
33 法能乌鸡白凤丸 66 太太血乐口服液 99 感宁(复方氨酚烷胺片)
100 白加黑感冒片
发表于 2006-4-13 12:16 PM 材料 短新闻
2005年9月武汉市药品零售市场销售金额排行榜
1 曲美胶囊 34 999皮炎平软膏 67 迪巧
2 金银花露 35 感康片 68 碧生源SO瘦减肥茶
3 千姿美减肥胶囊 36 毓婷片 69 派瑞松乳膏
4 金施尔康 37 通心络胶囊 70 双黄连口服液
5 板蓝根颗粒 38 倍他乐克片 71 健胃消食片(江中)
6 排毒养颜胶囊 39 斯强芦荟胶囊 72 9快9减肥胶囊
7 复方丹参片 40 柔依口服液 73 万爽力(盐酸曲美他嗪片)...
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้